يکشنبه 1 خرداد ماه 1401 ساعت 06:03
وب سايت امور دانشجويي
اداره تربيت بدني / اهداف برنامه ها و وظايف /

معرفي اداره تربيت بدني


اين مديريت با هدف کلي تامين سلامت و شادابي از طريق توسعه و گسترش فعاليت هاي ورزشي در سطح دانشگاه، ارتقاي کمي و کيفي ورزش دانشجويي در ابعاد مختلف و مشارکت گسترده دانشجويان در امور ورزشي ايجاد شده است.


وظايف اداره کل تربيت بدني دانشگاه:

- ايجاد انگيزه و جلب مشارکت و مساعدت دانشگاهيان در اجراي فعاليت هاي ورزشي
- ايجاد زمينه مساعد جهت رشد و توسعه ابعاد جسمي، ذهني، عاطفي و اجتماعي دانشجويان از طريق همگاني کردن ورزش در بين آنان
- افزايش جمعيت دانشجويي تحت پوشش ورزش دانشجويي
- جهت دهي و غني سازي اوقات فراغت دانشجويان
- تقويت روحيه شور و نشاط و جلوگيري از رخوت و سستي در بين دانشجويان
- کاهش عوارض ناشي از فقر حرکتي در بين دانشجويان
- فراهم نمودن زمينه هاي لازم جهت توسعه و عمومي کردن رشته هاي ورزشي
- ارتقاي سطح دانش علمي و عملي دانشجويان در رشته هاي ورزشي
- افزايش دانش مربيان در رشته هاي ورزشي


اهداف کلي:
1-توسعه فضاها و امکانات ورزشي در دانشگاه
2- افزايش رشته هاي ورزشي ورزشکاران دانشگاهي


ا
هداف جزئي:
- برگزاري تمرينات آماده سازي تيم هاي ورزشي جهت شرکت در مسابقات منطقه اي و المپياد هاي ورزشي
- برگزاري مسابقات ورزشي منطقه‌اي و کشوري
- برگزاري فعاليت‌هاي ورزشي به مناسبت هاي مختلف
- برگزاري دوره هاي مربيگري و داوري رشته هاي ورزشي
- برگزاري دوره هاي آموزش عمومي رشته هاي ورزشي
- تشکيل و هدايت انجمن هاي ورزش خوابگاهي و تخصصي
- هماهنگي و انعقاد قرارداد همکاري با نهادهاي ورزشي خارج از دانشگاه
- مشارکت در امر ورزش کارکنان از طريق کميته ورزش کارکنان
- برگزاري تمرينات  آماده سازي تيم هاي ورزشي جهت شرکت کارکنان در مسابقات ادارات
- انجام پايش سلامت جهت رفع و اصلاح ناهنجاريهاي عملکردي دانشجويان در مرکز تندرستي و مشاوره ورزشي دانشگاه


 


کليه حقوق مادی و معنوی اين سايت متعلق به مجتمع آموزشی بم می باشد
Copyright @2012-2022 Bam University. All rights reserved.