سه شنبه 24 فروردين ماه 1400 ساعت 17:52
حوزه معاونت پژوهشي
آيين‌نامه‌ها و فُرم‌هاي ويژه اعضاي هيأت علمي اسناد بالا دستي

 - قانون اساسي جمهوري اسلامي (متن کامل به همراه اصلاحات سال ۱۳۶۸)
 - متن نهايي سند چشم‌انداز ۲۰ ساله کشور- افق ۱۴۰۴ 

 - جايگاه، اهداف و وظايف  شوراي عالي انقلاب فرهنگي (مصوب سال ۱۳۷۶)
 - سياست‌هاي کلي نظام براي رشد و توسعه علمي و تحقيقاتي کشور
 (در بخش آموزش عالي و مراکز تحقيقاتي (مصوب ۱۳۸۳/۱۲/۱۵ مجمع تشخيص مصلحت نظام)
 - سند دانشگاه اسلامي (۱۳۹۲/۰۴/۲۵ شوراي عالي انقلاب فرهنگي)
 - قانون برنامه پنجساله ششم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ( براي اجرا در سال‌هاي ۱۴۰۰-۱۳۹۶)

 - قانون اهداف، وظايف و تشکيلات وزارت عتف (۱۳۸۳/۰۵/۱۸ مجلس شوراي اسلامي)
 - اصولي از قانون اساسي مرتبط با آموزش عالي
  - آيين‌نامه حفظ حدود آداب اسلامي در مؤسسات آموزش عالي (۱۳۶۶/۰۵/۰۶ شوراي عالي انقلاب فرهنگي)

- نقشه جامع علمي کشور (اسفند ۱۳۹۶ شوراي عالي انقلاب فرهنگي- وزارت عتف در سال ۱۳۹۸ ابلاغ مي‌کند.)
 - سند آمايش سرزمين آموزش عالي کشور (وزارت عتف در سال ۱۳۹۸ ابلاغ مي‌کند.)
 - برنامه پيشنهادي دکتر منصور غلامي براي تصدي وزارت علوم، تحقيقات و فناوري در دولت دوازدهم ۱۳۹۶


 - آيين‌نامه جامع مديريت دانشگاه‌ها (۱۳۸۹/۱۲/۱۰ شوراي عالي انقلاب فرهنگي)

-
آيين‌نامه حدود و اختيارات شوراي نظارت و ارزيابي و تشکيل آن (مصوب ۱۳۹۶/۰۲/۱۰  وزارت عتف با ابلاغ در ۱۳۹۶/۰۵/۲۲)
 
 آيين‌نامه استخدامي اعضاي هيأت علمي

- اصلاح موادي از آيين‌نامه استخدامي اعضاي هيأت علمي مؤسسات عضو هيأت امنا دانشگاه شهيد باهنر کرمان- ۱۳۹۸/۱۱/۰۸ جديد 
(وصول از وزارت عتف: ۱۳۹۹/۰۲/۳۰ -  در راستاي بخشنامه ۱۵/۱۲۶۳۹۷ وزارت عتف به‌تاريخ دوم شهريور ۱۳۹۸)


اصلاح برخي از مواد آيين‌نامه استخدامي اعضاي هيأت علمي مؤسسات عضو هيأت امنا دانشگاه شهيد باهنر کرمان- ۱۳۹۷/۰۵/۲۰  جديد

 آيين‌نامه استخدامي اعضاي هيأت علمي مؤسسه‌هاي عضو هيأت امناي دانشگاه شهيد باهنر کرمان مصوب ۱۳۹۱/۰۳/۲۸ هيأت امنا با اجرا از ۱۳۹۰/۱۲/۰۱


آيين‌نامه استخدامي اعضاي هيأت علمي مؤسسه‌هاي وزارت عتف
 (توجه مهم: آخرين تغييرات تا سال ۱۳۹۵اعمال شده و تغييرات بعدي در صورت به‌وجود آمدن، در پيوندهاي مانند ذيل اعلام مي‌شوند.)


- اصلاحيه مواد ۹۶و ۹۷ و ۹۸ آيين‌نامه استخدامي اعضاي هيأت علمي در ۱۳۹۶/۱۲/۱۹ (موضوعات: مدت خدمت ، سن بازنشستگي و...)

- پاسخ به يک استعلام مکرر دانشگاه‌ها- نامه شماره ۱۵/۲۸۲۵۳ مورخ ۱۳۹۵/۰۲/۱۸ وزارت عتف (موضوعات: اجراي ماده ۱۲۱ آيين‌نامه استخدامي براي ماده ۵۲ و ۵۳ آيين‌نامه استخدامي اعضاي هيأت علمي- موارد پايه‌هاي استحقاقي، تشويقي و اعطاي يک پايه بابت ارائه کارت پايان خدمت نظام وظيفه اعضاي هيأت علمي پيماني و...)

-
شيوه‌نامه اجرايي آيين‌نامه ارتقاي مرتبه اعضاي هيأت علمي ۱۳۹۵/۰۷/۲۷  (شماره ۱۷۰۳۳۴\و  مورخ ۱۳۹۵/۰۸/۰۸ لازم‌الاجرا از ۱۳۹۵/۱۰/۰۱)

- يک اصلاحيه به شيوه‌نامه اجرايي آيين‌نامه ارتقا ۱۳۹۶/۱۰/۱۳ (موضوع: در مورد حذف دوره تعهد خدمت نظام وظيفه سرباز-هيأت علمي در احتساب براي حداقل مدت اشتغال براي ارتقاء به مرتبه بالاتر)

 - ارائه جزئياتي براي  بندهايي از ماده  ۳  آيين‌نامه ارتقاء و همچنين مواد ۲ و ۵ شيوه‌نامه اجرايي آن  (نامه ۱۵/۱۴۹۶۹۱ مورخ ۱۳۹۶/۰۷/۱۰ وزارت عتف) 
 اين جزئيات درباره  موارد زير است:
 - مرجع فهرست نشريات علمي-پژوهشي معتبر داخلي و خارجي مورد تأييد وزارت عتف (بند ۱-۱ و ۱-۲ از جدول ۳-۱ آيين‌نامه ارتقاء)
 - مرجع فهرست نشريات علمي-ترويجي معتبر داخلي (بند ۳-۱  از جدول ۳-۱ آيين‌نامه ارتقاء)
 -  توليد دانش فني/ اختراع  يا اکتشاف منجر به توليد محصول  و تجاري‌سازي محصول  يا فريند آن  و هر نوآوري  که براي حل مشکلات و معضلات کشور مؤثر باشد و  يا منجر به توليد خدمت و محصول جديدي در کشور شود. (بند ۸  از جدول ۳-۱ آيين‌نامه ارتقاء)
 -  اعلام ليست جشنواره‌هاي معتبر داخلي و خارجي مورد تأييد وزارت عتف. (بخش آخر ماده ۲ شيوه‌نامه اجرايي)
 - اعلام  مرجع قانوني تأييد همايش‌هاي معتبر داخلي و خارجي. (بند ۱۰ ماده ۵ شيوه‌نامه اجرايي)
 -  اعلام مراجع قانوني اختراع، اکتشاف، توليد محصول و تجاري‌سازي محصول  (بند ۱۱ ماده ۵ شيوه‌نامه اجرايي)
 

- فُرم گزارش‌نامه علمي يا شناسنامه علمي عضو هيأت علمي متقاضي ارتقاء مرتبه (بر اساس آيين‌نامه ارتقاء ۱۳۹۴/۱۲/۱۸)
- فُرم خلاصه وضعيت پرونده ارتقاء
- فُرم اعتبار سنجي مقاله‌ها (شناسه مقاله) جديد

- راهنماي حداقل امتيازات و شرايط مورد نياز براي ارتقاء از مرتبه استادياري به مرتبه دانشياري (همراه با شيوه امتيازدهي به انواع مقاله و تبيين شاخص‌هاي اصلي نشريه‌ها در هيأت مميزه مجتمع - دانشگاه شهيد باهنر کرمان)

- شيوه‌نامه امتياز‌دهي به طرح‌هاي پژوهشي خارج از دانشگاه (مصوب سال ۱۳۹۷ هيأت مميزه دانشگاه شهيد باهنر کرمان)
- درصد امتيازات مورد نياز براي تبديل وضعيت استخدامي اعضاي هيآت علمي- موضوع تبصره ۱ مصوبه ۱۹۶ مورخ ۱۳۹۶/۰۶/۱۴

- فهرست مدارک لازم براي تبديل وضعيت استخدامي 

- فُرم‌هاي تبديل وضعيت استخدامي از پيماني به رسمي آزمايشي 

- فُرم‌هاي تبديل وضعيت استخدامي از رسمي آزمايشي به رسمي قطعي

- فُرم اعتبار سنجي مقاله‌ها (شناسه مقاله) جديد

-راهنماي حداقل امتيازات و شرايط مورد نياز براي تبديل وضعيت استادياران مجتمع

- شيوه‌نامه امتياز‌دهي به طرح‌هاي پژوهشي خارج از دانشگاه (مصوب سال ۱۳۹۷  هيأت مميزه دانشگاه شهيد باهنر کرمان)

-راهنماي حداقل امتيازات و شرايط مورد نياز براي تبديل وضعيت مربيان مجتمع + شرايط کلي ارتقاي مربي به استاديار

 - شرايط تمديد ساليانه براي وضعيت استخدامي عضو هيأت علمي 
 
ترفيع پايه

- مدارک لازم: تکميل جديد‌ترين فرم ترفيع ذيل توسط متقاضي و الحاق تصوير کليه مستندات مورد نياز فرم مذکور - به‌روز رساني صفحه‌خانگي عضو در وب‌سايت مجتمع همراه با درج رزومه علمي در صفحه اول آن - صورتجلسه موافقت گروه آموزشي متبوع - تصوير آخرين نامه ترفيع قبلي - تصوير اولين حکم کارگزيني با شرح حکم استخدام پيماني - تصوير اولين حکم کارگزيني با شرح حکم تبديل وضعيت استخدام به رسمي آزمايشي- تصوير اولين حکم کارگزيني با شرح حکم تبديل وضعيت استخدام به رسمي قطعي - تصوير احکام مربوط به مرخصي بدون حقوق، مرخصي زايمان، مأموريت پژوهشي، مأموريت تحصيلي و انواع فرصت‌هاي مطالعاتي و ساير موارد مشابه - تمامي احکام کارگزيني با شرح حکم شروع به کار مواردي از جمله مرخصي زايمان و مرخصي بدون حقوق و مأموريت پژوهشي و انواع فرصت‌هاي مطالعاتي و... 

- توجه: مربيان رسمي مأمور به تحصيل فقط صفحه اول فُرم را تکميل نمايند و علاوه بر ساير مدارک لازم بيان شده در بالا، به استناد بند ۲ ماده ۵۲ آيين‌نامه استخدامي اعضاي هيأت علمي، تصويري از گزارش پيشرفت تحصيلي ساليانه را که معاونت آموزشي دانشگاه محل تحصيل به معاونت آموزشي مجتمع ارسال نموده است، ضميمه نمايند.  

فُرم ترفيع پايه استحقاقي ساليانه اعضاي هيأت علمي مجتمع - نسخه واژه‌پرداز Word تا قبل از سال ۲۰۱۳   
(لطفاً سايز و نوع فونت‌هاي داخل فرم را تغيير ندهيد حتي در جاهايي که بايد توسط متقاضي تکميل شوند.)
پيشنهاد مي‌شود از فونت فارسي B Nazanin و فونت انگليسي Times New Roman استفاده شود.


- فُرم ترفيع پايه استحقاقي ساليانه اعضاي هيأت علمي مجتمع - نسخه واژه‌پرداز Word سال ۲۰۱۳ و بيشتر 
(لطفاً سايز و نوع فونت‌هاي داخل فرم را تغيير ندهيد حتي در جاهايي که بايد توسط متقاضي تکميل شوند.)
پيشنهاد مي‌شود از فونت فارسي B Nazanin و فونت انگليسي Times New Roman استفاده شود.

- دستورالعمل اجرايي آيين‌نامه خدمت موظف و اعطاي ترفيع اعضاي هيأت علمي شماره ۲/۲۰۲۷۹ مورخ   ۱۳۷۷/۱۲/۱۵ وزارت عتف (ويژه کليه مؤسسه‌هايي که دستورالعمل ترفيع مصوب شده در  هيأت امنا ندارند.)

 
  فرصت‌هاي مطالعاتي

-
آيين‌نامه استفاده از فرصت مطالعاتي اعضاي هيأت علمي (۱۳۸۹/۰۶/۳۰)

- رفع ابهامات و اصلاحات آيين‌نامه  استفاده از فرصت مطالعاتي اعضاي هيأت علمي  (مورخ ۱۳۹۰/۰۶/۲۲)

- شيوه‌نامه فرصت مطالعاتي اعضاي هيأت علمي (۱۳۹۰/۰۶/۰۷)

- دستورالعمل حمايت مالي از فرصت‌هاي مطالعاتي خارج از کشور (مؤسسات عضو هيأت امنا دانشگاه شهيد باهنر کرمان ۱۳۹۷/۰۵/۲۰)

- شيوه‌نامه حمايت از انجام فرصت مطالعاتي داخل کشور اعضاي هيأت علمي در واحدهاي صنعتي، معدني و تجاري (۱۳۹۳/۱۲/۲۴)

- شيوه‌نامه اجرايي فرصت مطالعاتي کوتاه‌مدت داخل و خارج از کشور - قابل استفاده‌ي مربيان مأمور به تحصيل‌ و بورسيه‌ها (۱۳۹۵/۰۴/۲۱)

شيوه‌نامه اجرايي فرصت مطالعاتي اعضاي هيأت علمي در جامعه و صنعت ۱۳۹۷/۰۶/۱۷ (جديد - اجرا از آغاز سال ۱۳۹۸)


 
 به‌کارگيري دستيار پژوهشي

- آيين نامه به‌کارگيري دستيار پژوهشي در دانشگاه‌ها و مؤسسات آموزش عالي و پژوهشي  (وزارت عتف ۱۳۹۹/۱۱/۰۸)


 
  مأموريت پژوهشي

-
 دستورالعمل مأموريت پژوهشي کوتاه‌مدت و بلندمدت اعضاي هيأت علمي مجتمع آموزش عالي بم (۱۳۹۶/۰۶/۲۵)

- فُرم تقاضاي مأموريت پژوهشي اعضاي هيأت علمي مجتمع آموزش عالي بم
 
 پژوهانه يا اعتبار پژوهشي (Grant)

-
  آيين‌نامه پژوهانه اعضاي هيأت علمي وزارت عتف (۱۳۹۰/۰۶/۲۷)

دستورالعمل اجرايي آيين‌نامه داخلي مجتمع در زمينه تخصيص پژوهانه اعضاي هيأت علمي مجتمع آموزش عالي بم (۱۳۹۶/۰۴/۱۲)

-فُرم  تشکيل پرونده و امتيازدهي درخواست اعتبار پژوهشي (پژوهانه) ويژه اعضاي محترم هيأت علمي مجتمع (پژوهانه سال ۱۳۹۹

- شيوه‌نامه تشويق نويسندگان مقالات منتشر شده در نشريات معتبر بين‌المللي و داخلي (وزارت عتف ۱۳۹۰/۰۹/۰۱)

- دستورالعمل داخلي مجتمع براي شيوه‌نامه تشويق نويسندگان مقالات منتشر شده در نشريات معتبر بين‌المللي و... (در حال تدوين)

 - حق بيمه تأمين اجتماعي بابت پژوهانه - بخشنامه ۳/۱۱ جديد درآمد مورخ ۱۳۹۴/۰۱/۱۷ - (صفحه ۱۸ رديف ۹ جدول) - ويژه افراد عضو در صندوق بازنشستگي تأمين اجتماعي


 - ماده ۳۸ قانون تأمين اجتماعي و بخشنامه ۱۴/۸ تأمين اجتماعي و ساير موارد در ارتباط با  حق بيمه قراردادهاي پژوهشي (ويژه پژوهش‌گر)

- نمونه متن قرارداد داخلي پژوهانه ۱۳۹۸ ويژه اعضاي هيأت علمي مجتمع  
 
  
اخلاقيات پژوهش و...

-
مصاديق و دستورالعمل نحوه بررسي تخلفات پژوهشي (وزارت عتف ۱۳۹۳/۱۲/۲۵)

-
منشور اخلاق پژوهش (وزارت عتف ۱۳۹۰/۱۲/۰۳)

-
منشور و موازين اخلاق پژوهش (وزارت عتف ۱۳۹۰)

خط‌مشي و ضوابط حقوق مالکيت فکري در مؤسسات علمي و پژوهشي

-
قانون پيشگيري و مقابله با تقلب در تهيه آثار علمي مصوب ۱۳۹۶/۰۵/۳۱ مجلس ​( موضوع تصويب لايحه تقديمي مورخ ۱۳۹۴/۰۹/۱۰ دولت محترم  به مجلس شوراي اسلامي و تأييد شوراي نگهبان)

- نامه وزارت عتف  براي تأکيد مجدد بر اجراي قانون پيشگيري و مقابله با تقلب در تهيه آثار علمي تا زمان ابلاغ آيين‌نامه اجرايي آن (مورخ ۱۳۹۸/۰۳/۰۲ به شماره ۷/۴۳۸۰۵)

- آيين‌نامه اجرايي قانون پيشگيري و مقابله با تقلب در تهيه آثار علمي (مصوبه هيأت وزيران ۱۳۹۸/۰۵/۲۳)   جديد
 
 
طرح پژوهشي-تحقيقاتي و برنامه جامع ۵ ساله پژوهشي عضو

-
فُرم پيشنهاده طرح پژوهشي-تحقيقاتي اعضاي هيأت علمي مجتمع آموزش عالي بم (دي ۱۳۹۸) (متقاضي محترم، لطفاً سه نسخه کامل از پيشنهاده به همراه سه نسخه اضافه از صفحه اول و صفحه جدول  برآورد کل هزينه‌هاي پيشنهاده را تکميل و به مدير گروه‌ آموزشي تحويل نماييد.)
راهنماي جامع عمومي نحوه تکميل پشنهاده طرح پژوهشي-تحقيقاتي بر اساس اصول کلي روش تحقيق 

-
فُرم قرارداد طرح پژوهشي اعضاي هيأت علمي مجتمع آموزش عالي بم (دي۱۳۹۸)

- فُرم پرسشنامه اوليه ارزيابي و داوري پيشنهاده طرح پژوهشي اعضاي هيأت علمي مجتمع  (ويژه داوران محترم)

- شيوه هماهنگ نگارش و صفحه‌آرايي گزارش نهايي طرح پژوهشي اعضاي هيأت علمي مجتمع براي Word تا قبل از 2013  آذر ۱۳۹۸ 
- دريافت فايل شيوه هماهنگ نگارش گزارش نهايي طرح پژوهشي براي word 2013  و بيشتر  آذر ۱۳۹۸ 

 
آيين‌نامه وزارت عتف در زمينه الزامات موارد مندرج در تنظيم متن قرارداد‌هاي پژوهشي دانشگاه‌‌ها با ساير نهادها (۱۳۹۷/۰۶/۱۷) - ويژه مجري طرح پژوهشي مجتمع با خارج از مجتمع
- نمونه برخي جزئيات فُرم قرارداد طرح پژوهشي خارج از مجتمع - فروردين ۱۳۹۹ (پژوهشگر گرامي، لطفاً کليات و روح اصلي جزئيات اين فُرم و آيين‌نامه الزامات موارد مندرج در...، در هنگام تنظيم پيش‌نويس قراردادها رعايت گردد.)
- شيوه‌نامه امتياز‌دهي به طرح‌هاي پژوهشي خارج از دانشگاه (مصوب سال ۱۳۹۷ هيأت مميزه دانشگاه شهيد باهنر کرمان)
- «ماده ۷ آيين‌نامه تضمين معاملات دولتي» مصوب هيأت وزيران به تاريخ ۱۳۹۴/۰۹/۲۲ در رابطه با تضمين انجام تعهدات، تضمين پيش‌پرداخت و سپرده حسن اجراي کار و... مربوط به قراردادهاي بين کليه مؤسسه‌هاي آموزش عالي دولتي و  دستگاه‌هاي اجرايي

 - بخشنامه ۲۱۴۲۷ مورخ ۱۳۹۸/۰۲/۱۱ تأمين اجتماعي در رابطه با اعطاي مفاصاحساب بيمه تأمين اجتماعي طرح‌هاي پژوهشي بدون اِعمال ضريب حق بيمه قرارداد طرح (ويژه مجري طرح)
 - ماده ۳۸ قانون تأمين اجتماعي و بخشنامه ۱۴/۸ تأمين اجتماعي و ساير موارد در ارتباط با نحوه محاسبه و پرداخت حق بيمه قراردادهاي پژوهشي (ويژه مجري طرح)
 - درخواست به‌روز رساني هزينه طرح‌هاي پژوهشي خارج از دانشگاه و مفاصاحساب بيمه غيرحضوري (نامه ۱۳۹۹/۰۲/۱۳  با شماره ۱۲۲۳۲معاون اول رئيس جمهوري در پاسخ به نامه وزارت عتف)

 - دستورالعمل اجرايي قانون ماليا‌تهاي مستقيم موضوع ماده ۳۱ رفع موانع توليد و... (ويژه سازمان‌هايي که با مجتمع قرارداد پژوهشي دارند.)


آيين‌نامه طرح‌هاي پژوهشي مجتمع  (در حال تهيه و ابلاغ)

 فرايند تصويب و اِتمام طرح پژوهشي اعضاي هيآت علمي مجتمع - از آغاز ارائه پيشنهاده به گروه آموزشي تا پايان تسويه و گزارش طرح - 

 - شيوه‌نامه تدوين برنامه جامع ۵ ساله تحقيقاتي اعضاي هيأت علمي مجتمع (
در حال تهيه و ابلاغ)
 شرکت‌هاي دانش‌بنيان + واحدهاي پژوهشي

- دستورالعمل و شرايط نحوه تأسيس شرکت‌هاي دانش‌بنيان توسط اعضاي هيأت علمي يا با مشارکت دانشگاه (وزارت عتف ۱۳۹۵/۰۴/۲۰)


- آيين‌نامه نحوه تأسيس واحد‌هاي پژوهشي در دانشگاه‌ها (وزارت عتف ۱۳۹۷/۱۱/۰۷ ابلاغ در ۱۳۹۸/۰۱/۱۹)

   همايش‌هاي علمي 

- آيين‌نامه همايش‌هاي علمي و تعيين معيارهاي اعتبار آنها (وزارت عتف ۱۳۹۷/۱۰/۲۲)

 - شيوه‌نامه ثبت همايش در ISC + راهنماي ارسال مدارک و برخي موارد کمکي ديگر (۱۳۹۷/۱۰/۲۳)
  شيوه‌نامه تعيين پژوهشگران و فناوران برتر استان کرمان

 - شيوه‌نامه استان کرمان (ويرايش مهر ۱۳۹۹)
 - پرسش‌نامه معرفي افراد براي شرکت در جشنواره پژوهشگر برتر استان کرمان

  رفاهي

 -  جديدترين دستورالعمل تسهيلات فرزندان عضو هيأت علمي در کنکور (مصوبه جلسه ۷۳۵ شوراي عالي انقلاب فرهنگي مورخ ۱۳۹۲/۰۴/۲۵)

درباره تسهيلات خريد و ساخت مسکن ويژه اعضاي هيأت علمي

 - درباره کسر مقرري ماه اول از عضو هيأت علمي مشمول قانون خدمات کشوري  تابع صندوق بازنشستگي کشوري 
 - فُرم محاسبه بدهي کسور بازنشستگي خدمات غير رسمي شاغلين تابع صندوق بازنشستگي کشوري
 - يک فايل pdf براي آشنايي با برخي قوانين صندوق بازنشستگي کشوري تا ۲۰ بهمن ۱۳۹۸

 - استعلام جزئيات واريز خسارت مربوط به مدارک بيمه تکميل درمان سينا (آنلاين)

 - مشاهده سوابق بيمه شده اعضاي تابع صندوق بازنشتگي تأمين اجتماعي (آنلاين)

 -  نقشه آنلاين راه‌هاي ايران، ترافيک آنلاين جاده‌اي، دوربين‌هاي نظارت جاده‌اي و... با قابليت بزرگنمايي  +  نقشه pdf راه‌هاي ايران با قابليت بزرگنمايي

 - 


  


کليه حقوق مادی و معنوی اين سايت متعلق به مجتمع آموزشی بم می باشد
Copyright @2012-2021 Bam University. All rights reserved.