يکشنبه 1 خرداد ماه 1401 ساعت 05:51
حوزه معاونت پژوهشي
آيين‌نامه‌ها و فُرم‌هاي ويژه اعضاي هيأت علمي  برخي اسناد بالا دستي

 - قانون اساسي جمهوري اسلامي (متن کامل به همراه اصلاحات سال ۱۳۶۸)
 - متن نهايي سند چشم‌انداز ۲۰ ساله کشور- افق ۱۴۰۴ 

 - جايگاه، اهداف و وظايف  شوراي عالي انقلاب فرهنگي (مصوب سال ۱۳۷۶)
 - 
 مصوبات شوراي عالي انقلاب فرهنگي از ابتدا در سال ۱۳۶۳ تا پايان سال ۱۳۹۶ در دو جلد
 -  آيين‌نامه تشکيل هيأت عالي جذب اعضاي هيأت علمي (موضوع مصوبه ۶۰۸ و ۶۲۳ شوراي عالي انقلاب فرهنگي و ضمائم) - سال ۱۳۸۶ و ۱۳۸۷
 -  مجموعه مصوبات هيأت عالي جذب از ابتدا در سال ۱۳۸۷ تا سال ۱۳۹۲
 - مجموعه قوانين جذب اعضاي هيأت علمي مؤسسات آموزش عالي - مرکز جذب - بهمن ۱۳۹۳

 - سند دانشگاه اسلامي (۱۳۹۲/۰۴/۲۵ شوراي عالي انقلاب فرهنگي)

 - سياست‌هاي کلي نظام براي رشد و توسعه علمي و تحقيقاتي کشور
 (در بخش آموزش عالي و مراکز تحقيقاتي (مصوب ۱۳۸۳/۱۲/۱۵ مجمع تشخيص مصلحت نظام)
 - قانون برنامه پنجساله ششم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ( براي اجرا در سال‌هاي ۱۴۰۰-۱۳۹۶)

 - قانون اهداف، وظايف و تشکيلات وزارت عتف (۱۳۸۳/۰۵/۱۸ مجلس شوراي اسلامي)
 - اصولي از قانون اساسي مرتبط با آموزش عالي

  - آيين‌نامه حفظ حدود آداب اسلامي در مؤسسات آموزش عالي (۱۳۶۶/۰۵/۰۶ شوراي عالي انقلاب فرهنگي)

 - سياست‌ها و اصول کلي حاکم بر مأموريت‌گرايي دانشگاه‌ها و پژوهشگاه‌ها - اسفند ۱۳۹۹
 - سند آمايش سرزمين در افق ۱۴۲۴ تصويب در اسفند ۱۳۹۹
-  ساماندهي واحدهاي آموزش عالي کشور - تير ۱۳۹۹
 - نقشه جامع علمي کشور - خرداد ۱۳۹۰
 - آيين‌نامه ستاد راهبري اجراي نقشه جامع علمي کشور - آبان ۱۳۹۰

 - برنامه پيشنهادي دکتر منصور غلامي براي تصدي وزارت علوم، تحقيقات و فناوري در دولت دوازدهم - تير ۱۳۹۶
 - برنامه پيشنهادي دکتر محمد علي زلفي‌گل براي تصدي وزارت علوم، تحقيقات و فناوري در دولت سيزدهم - تير ۱۴۰۰

 - آيين‌نامه جامع مديريت دانشگاه‌ها (۱۳۸۹/۱۲/۱۰ شوراي عالي انقلاب فرهنگي)

-
آيين‌نامه حدود و اختيارات شوراي نظارت و ارزيابي و تشکيل آن (مصوب ۱۳۹۶/۰۲/۱۰  وزارت عتف با ابلاغ در ۱۳۹۶/۰۵/۲۲)
 
 آيين‌نامه استخدامي اعضاي هيأت علمي
 
 - ابلاغ نحوه ترفيع، ارتقاء مرتبه و امور استخدامي اعضاي هيأت علمي طرح سربازي با مدرک دکتري تخصصي - موضوع نامه ۳۰۳۳۲۶ به تاريخ ۱۴۰۰/۱۱/۱۷ - وزارت عتف - جديد

-  شرايط اعطاي مأموريت آموزشي هيأت علمي مربي (مأموريت تحصيلي مربيان) موضوع نامه ۱۴۴۲۱۰ مورخ ۱۴۰۰/۰۶/۲۸ -وزارت عتف جديد 


 - پاسخ استعلام از وزارت عتف درباره پاره‌اي از ابهامات مصوبه هيأت علمي تمام‌وقت ويژه  - شماره نامه ۱۵/۱۰۴۷۰۱ به تاريخ  ۱۳ مرداد ۱۴۰۰  جديد 
- صورت‌جلسه نشست فوق‌العاده (هم‌زمان) هيأت امناي دانشگاه شهيد باهنر کرمان و مؤسسات عضو آن - ۱۴۰۰/۰۲/۱۹ جديد
 - دستورالعمل خدمت اعضاي هيأت علمي به شيوه تمام‌وقت ويژه (پيوست شماره هفت - در ارتباط با بند ب مصوبه نشست فوق‌العاده هيأت امنا ۱۴۰۰/۰۲/۱۹جديد
 - اصلاحيه‌هاي موادي از آيين‌نامه استخدامي بابت افزودن «خدمت عضو هيأت علمي به شيوه تمام‌وقت ويژه» به آن -  ۱۴۰۰/۰۲/۱۹ جديد
   (پيوست شماره دو - موضوع بند د مصوبه نشست فوق‌العاده (هم‌زمان) هيات امنا ۱۴۰۰/۰۲/۱۹
)
 
 - تأييد صورت‌جلسه نشست فوق‌العاده (هم‌زمان) هيأت امنا  ۱۴۰۰/۰۲/۱۹ توسط وزير وزارت عتف 
بر اساس مجوز رئيس سازمان برنامه و بودجه کشور ۱۴۰۰/۰۳/۰۵
 - مقايسه تطبيقي دستورالعمل خدمت اعضاي هيأت علمي تمام‌وقت ويژه وزارت عتف با آيين‌نامه اداري استخدامي اعضاي هيأت علمي وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکي 
(پيوست شماره يک - موضوع بند ب مصوبه نشست فوق‌العاده (هم‌زمان) هيأت امنا ۱۴۰۰/۰۲/۱۹)


- اصلاح ماده ۶۷  آيين‌نامه استخدامي اعضاي هيأت علمي (کمک هزينه‌هاي عائله‌مندي و اولاد) - ۱۳۹۹/۰۶/۲۴


- تأييد اصلاح موادي از آيين‌نامه استخدامي اعضاي هيأت علمي بخشنامه ۱۵/۱۲۶۳۹۷ +
 + اعطاي پايه مأمورين آموزشي پيماني بعد از رسمي‌شدن تا سقف ۴ پايه به شرط بيشتر نشدن از ۵ پايه دوره پيماني - ۱۳۹۸/۱۱/۰۸

- اصلاح موادي از آيين‌نامه استخدامي اعضاي هيأت علمي مؤسسات عضو هيأت امنا دانشگاه شهيد باهنر کرمان- ۱۳۹۸/۱۱/۰۸ 
(وصول از وزارت عتف: ۱۳۹۹/۰۲/۳۰ -  در راستاي بخشنامه ۱۵/۱۲۶۳۹۷ وزارت عتف به‌تاريخ دوم شهريور ۱۳۹۸)


اصلاح برخي از مواد آيين‌نامه استخدامي اعضاي هيأت علمي مؤسسات عضو هيأت امنا دانشگاه شهيد باهنر کرمان- ۱۳۹۷/۰۵/۲۰  

- اصلاحيه مواد ۹۶و ۹۷ و ۹۸ آيين‌نامه استخدامي اعضاي هيأت علمي در ۱۳۹۶/۱۲/۱۹ (موضوعات: مدت خدمت ، سن بازنشستگي و...)

- لغو مصوبه اول هيأت امناي  ۱۳۹۳/۱۰/۱۵ و لغو تسري قوانين سازمان بازنشستگي کشوري به اعضاي هيأت علمي +
  + اصلاح موادي از آيين‌نامه استخدامي اعضاي هيأت علمي و جايگزين آنها به جاي مصوبه ۱۳۹۴/۰۶/۲۵ هيأت امنا
 - ۱۳۹۵/۱۱/۱۸

- پاسخ به يک استعلام مکرر دانشگاه‌ها- نامه شماره ۱۵/۲۸۲۵۳ مورخ ۱۳۹۵/۰۲/۱۸ وزارت عتف (موضوعات: اجراي ماده ۱۲۱ آيين‌نامه استخدامي براي ماده ۵۲ و ۵۳ آيين‌نامه استخدامي اعضاي هيأت علمي- موارد پايه‌هاي استحقاقي، تشويقي و اعطاي يک پايه بابت ارائه کارت پايان خدمت نظام وظيفه اعضاي هيأت علمي پيماني و...)

- مصوبه اول هيأت امناي ۱۳۹۳/۱۰/۱۵ + پرداخت کمک‌هاي رفاهي به اعضاي هيأت علمي مجتمع در راستاي پيوست ۴ آيين‌نامه استخدامي اعضاي هيأت علمي - مصوب هيأت امناي ۱۳۹۳/۱۰/۱۵ 

آيين‌نامه استخدامي اعضاي هيأت علمي مؤسسه‌هاي وزارت عتف
 (توجه مهم: آخرين تغييرات تا سال ۱۳۹۵اعمال شده و تغييرات بعدي در صورت به‌وجود آمدن، در پيوندهاي مانند بالا اعلام مي‌شوند.)

 آيين‌نامه استخدامي اعضاي هيأت علمي مؤسسه‌هاي عضو هيأت امناي دانشگاه شهيد باهنر کرمان مصوب ۱۳۹۱/۰۳/۲۸ هيأت امنا با اجرا از ۱۳۹۰/۱۲/۰۱
-
شيوه‌نامه اجرايي آيين‌نامه ارتقاي مرتبه اعضاي هيأت علمي ۱۳۹۵/۰۷/۲۷  (شماره ۱۷۰۳۳۴\و  مورخ ۱۳۹۵/۰۸/۰۸ لازم‌الاجرا از ۱۳۹۵/۱۰/۰۱)

- يک اصلاحيه به شيوه‌نامه اجرايي آيين‌نامه ارتقا ۱۳۹۶/۱۰/۱۳ (موضوع: در مورد حذف دوره تعهد خدمت نظام وظيفه سرباز-هيأت علمي در احتساب براي حداقل مدت اشتغال براي ارتقاء به مرتبه بالاتر)

 - ارائه جزئياتي براي  بندهايي از ماده  ۳  آيين‌نامه ارتقاء و همچنين مواد ۲ و ۵ شيوه‌نامه اجرايي آن  (نامه ۱۵/۱۴۹۶۹۱ مورخ ۱۳۹۶/۰۷/۱۰ وزارت عتف) 
 اين جزئيات درباره  موارد زير است:
 - مرجع فهرست نشريات علمي-پژوهشي معتبر داخلي و خارجي مورد تأييد وزارت عتف (بند ۱-۱ و ۱-۲ از جدول ۳-۱ آيين‌نامه ارتقاء)
 - مرجع فهرست نشريات علمي-ترويجي معتبر داخلي (بند ۳-۱  از جدول ۳-۱ آيين‌نامه ارتقاء)
 -  توليد دانش فني/ اختراع  يا اکتشاف منجر به توليد محصول  و تجاري‌سازي محصول  يا فريند آن  و هر نوآوري  که براي حل مشکلات و معضلات کشور مؤثر باشد و  يا منجر به توليد خدمت و محصول جديدي در کشور شود. (بند ۸  از جدول ۳-۱ آيين‌نامه ارتقاء)
 -  اعلام ليست جشنواره‌هاي معتبر داخلي و خارجي مورد تأييد وزارت عتف. (بخش آخر ماده ۲ شيوه‌نامه اجرايي)
 - اعلام  مرجع قانوني تأييد همايش‌هاي معتبر داخلي و خارجي. (بند ۱۰ ماده ۵ شيوه‌نامه اجرايي)
 -  اعلام مراجع قانوني اختراع، اکتشاف، توليد محصول و تجاري‌سازي محصول  (بند ۱۱ ماده ۵ شيوه‌نامه اجرايي)
 

- فُرم گزارش‌نامه علمي يا شناسنامه علمي عضو هيأت علمي متقاضي ارتقاء مرتبه (بر اساس آيين‌نامه ارتقاء ۱۳۹۴/۱۲/۱۸)
- فُرم خلاصه وضعيت پرونده ارتقاء
- فُرم اعتبار سنجي مقاله‌ها (شناسه مقاله) جديد ۱۳۹۹
- فُرم درخواست تأييد اعتبار نشريه و مقاله چاپ شده در آن (ويژه مقاله WoS) جديد ۱۴۰۰ 

- راهنماي حداقل امتيازات و شرايط مورد نياز براي ارتقاء از مرتبه استادياري به مرتبه دانشياري (همراه با شيوه امتيازدهي به انواع مقاله و تبيين شاخص‌هاي اصلي نشريه‌ها در هيأت مميزه مجتمع - دانشگاه شهيد باهنر کرمان)

- شيوه‌نامه امتياز‌دهي به طرح‌هاي پژوهشي خارج از دانشگاه (مصوب سال ۱۳۹۷ هيأت مميزه دانشگاه شهيد باهنر کرمان)

   
تبديل وضعيت استخدامي
 
 -  مصوبه ۲۸۰ (لغو موقت بند ۴ و بند ۵ از ماده ۵ مصوبه ۶۰۸ شوراي عالي انقلاب فرهنگي درباره تبديل وضعيت تا ۱۴۰۱/۰۷/۳۰) + اصلاح بند ۶ ماده ۵ مصوبه ۶۰۸  جديد (مهر ۱۴۰۰)
   محتويات فايل  به ترتيب تاريخ صدور: مصوبه ۶۰۸ شوراي عالي انقلاب فرهنگي +  مصوبه ۱۹۶ هيأت عالي جذب  + مصوبه ۲۶۳ هيأت عالي جذب + مصوبه ۲۶۷ هيأت عالي جذب +درخواست اجراي مصوبه ۲۶۳ و مصوبه ۲۶۷ + مصوبه ۲۸۰ هيأت عالي جذب + اصلاح و تکميل بند ۶ ماده ۵ آيين نامه تشکيل هيأت عالي جذب يا مصوبه ۶۰۸ (مصوبه جلسه ۷۵۸ شوراي عالي انقلاب فرهنگي: مصوبه‌اي مانده از سال ۱۳۹۳ در مهر ۱۴۰۰ ابلاغ شد.)     

-
امتيازات مورد نياز براي تبديل وضعيت استخدامي اعضاي هيأت علمي- مصوبه جلسه ۱۹۶ هيأت عالي جذب مورخ ۱۳۹۶/۰۶/۱۴ 

- درصد امتيازات مورد نياز براي تبديل وضعيت استخدامي اعضاي هيآت علمي- موضوع تبصره ۱ مصوبه ۱۹۶ مورخ ۱۳۹۶/۰۶/۱۴

- فهرست مدارک لازم براي تبديل وضعيت استخدامي 

- فُرم‌هاي تبديل وضعيت استخدامي از پيماني به رسمي آزمايشي 

- فُرم‌هاي تبديل وضعيت استخدامي از رسمي آزمايشي به رسمي قطعي

- فُرم اعتبار سنجي مقاله‌ها (شناسه مقاله) جديد ۱۳۹۹
- فُرم درخواست تأييد اعتبار نشريه و مقاله چاپ شده در آن (ويژه مقاله WoS) جديد ۱۴۰۰ 

-راهنماي حداقل امتيازات و شرايط مورد نياز براي تبديل وضعيت استادياران مجتمع

- شيوه‌نامه امتياز‌دهي به طرح‌هاي پژوهشي خارج از دانشگاه (مصوب سال ۱۳۹۷  هيأت مميزه دانشگاه شهيد باهنر کرمان)

-راهنماي حداقل امتيازات و شرايط مورد نياز براي تبديل وضعيت مربيان مجتمع + شرايط کلي ارتقاي مربي به استاديار

 - شرايط تمديد ساليانه براي وضعيت استخدامي عضو هيأت علمي 
 
ترفيع پايه

- مدارک لازم: تکميل جديد‌ترين فرم ترفيع  بارگذاري شده در پيوند ذيل توسط متقاضي و الحاق تصوير فيزيکي کليه مستندات مورد نياز فرم مذکور - به‌روز رساني صفحه‌خانگي عضو در وب‌سايت مجتمع همراه با درج رزومه علمي در صفحه اول آن - صورتجلسه موافقت گروه آموزشي متبوع - تصوير آخرين نامه ترفيع قبلي - تصوير اولين حکم کارگزيني با شرح حکم استخدام پيماني - تصوير اولين حکم کارگزيني با شرح حکم تبديل وضعيت استخدام به رسمي آزمايشي- تصوير اولين حکم کارگزيني با شرح حکم تبديل وضعيت استخدام به رسمي قطعي - تصوير احکام مربوط به مرخصي بدون حقوق، مرخصي زايمان، مأموريت پژوهشي، مأموريت تحصيلي و انواع فرصت‌هاي مطالعاتي و ساير موارد مشابه - تصوير همه احکام کارگزيني با شرح حکم شروع به کار مواردي از جمله مرخصي زايمان و مرخصي بدون حقوق و مأموريت پژوهشي و انواع فرصت‌هاي مطالعاتي و... 

- توجه: مربيان رسمي مأمور به تحصيل، علاوه بر مدارک لازم و مرتبط بيان شده در بالا، به استناد بند ۲ ماده ۵۲ آيين‌نامه استخدامي اعضاي هيأت علمي، تصويري از گزارش پيشرفت تحصيلي ساليانه را که معاونت آموزشي دانشگاه محل تحصيل به معاونت آموزشي مجتمع ارسال نموده است، ضميمه نمايند.  

- فُرم ترفيع پايه استحقاقي ساليانه اعضاي هيأت علمي مجتمع 
(لطفاً سايز و نوع فونت‌هاي داخل فرم را تغيير ندهيد حتي در جاهايي که بايد توسط متقاضي تکميل شوند.)
پيشنهاد مي‌شود از فونت فارسي B Nazanin و فونت انگليسي Times New Roman استفاده شود.

- دستورالعمل اجرايي آيين‌نامه خدمت موظف و اعطاي ترفيع اعضاي هيأت علمي شماره ۲/۲۰۲۷۹ مورخ   ۱۳۷۷/۱۲/۱۵ وزارت عتف (ويژه کليه مؤسسه‌هايي که دستورالعمل ترفيع مصوب شده در  هيأت امنا ندارند.)

 
  فرصت‌هاي مطالعاتي

-
آيين‌نامه استفاده از فرصت مطالعاتي اعضاي هيأت علمي (۱۳۸۹/۰۶/۳۰)

- رفع ابهامات و اصلاحات آيين‌نامه  استفاده از فرصت مطالعاتي اعضاي هيأت علمي  (مورخ ۱۳۹۰/۰۶/۲۲)

- شيوه‌نامه فرصت مطالعاتي اعضاي هيأت علمي (۱۳۹۰/۰۶/۰۷)

- دستورالعمل حمايت مالي از فرصت‌هاي مطالعاتي خارج از کشور (مؤسسات عضو هيأت امنا دانشگاه شهيد باهنر کرمان ۱۳۹۷/۰۵/۲۰)

- شيوه‌نامه حمايت از انجام فرصت مطالعاتي داخل کشور اعضاي هيأت علمي در واحدهاي صنعتي، معدني و تجاري (۱۳۹۳/۱۲/۲۴)

- شيوه‌نامه اجرايي فرصت مطالعاتي کوتاه‌مدت داخل و خارج از کشور - قابل استفاده‌ي مربيان مأمور به تحصيل‌ و بورسيه‌ها (۱۳۹۵/۰۴/۲۱)

شيوه‌نامه اجرايي فرصت مطالعاتي اعضاي هيأت علمي در جامعه و صنعت ۱۳۹۷/۰۶/۱۷ 
دستورالعمل شيوه‌نامه اجرايي فرصت مطالعاتي اعضاي هيأت علمي در جامعه و صنعت - ويژه اعضاي هيأت علمي مجتمع ۱۴۰۰/۰۲/۰۶ (هنوز بارگذاري نشده)
کاربرگ‌هاي دستورالعمل شيوه‌نامه اجرايي فرصت مطالعاتي اعضاي هيأت علمي در جامعه و صنعت - ويژه اعضاي هيأت علمي مجتمع 

 
 به‌کارگيري دستيار پژوهشي

- آيين‌نامه به‌کارگيري دستيار پژوهشي در دانشگاه‌ها و مؤسسات آموزش عالي و پژوهشي  (وزارت عتف ۱۳۹۹/۱۱/۰۸)


 
  مأموريت پژوهشي

-
 دستورالعمل مأموريت پژوهشي کوتاه‌مدت و بلندمدت اعضاي هيأت علمي مجتمع آموزش عالي بم (۱۳۹۶/۰۶/۲۵)

- فُرم تقاضاي مأموريت پژوهشي اعضاي هيأت علمي مجتمع آموزش عالي بم
 
 پژوهانه پژوهشي يا اعتبار پژوهشي (Research Grant)

-
  آيين‌نامه پژوهانه پژوهشي اعضاي هيأت علمي وزارت عتف (۱۳۹۰/۰۶/۲۷)

دستورالعمل اجرايي آيين‌نامه داخلي مجتمع در زمينه تخصيص پژوهانه پژوهشي اعضاي هيأت علمي مجتمع آموزش عالي بم (۱۳۹۶/۰۴/۱۲)

-فُرم  تشکيل پرونده (امتيازدهي) درخواست پژوهانه پژوهشي ويژه اعضاي محترم هيأت علمي مجتمع (پژوهانه پژوهشي سال ۱۴۰۰- در اتوماسيون ارسال شده است

- شيوه‌نامه تشويق نويسندگان مقالات منتشر شده در نشريات معتبر بين‌المللي و داخلي (وزارت عتف ۱۳۹۰/۰۹/۰۱)

- دستورالعمل داخلي مجتمع براي شيوه‌نامه تشويق نويسندگان مقالات منتشر شده در نشريات معتبر بين‌المللي و... (در حال تدوين)

 - حق بيمه تأمين اجتماعي بابت پژوهانه - بخشنامه ۳/۱۱ جديد درآمد مورخ ۱۳۹۴/۰۱/۱۷ - (صفحه ۱۸ رديف ۹ جدول) - ويژه افراد عضو در صندوق بازنشستگي تأمين اجتماعي


 - ماده ۳۸ قانون تأمين اجتماعي و بخشنامه ۱۴/۸ تأمين اجتماعي و ساير موارد در ارتباط با  حق بيمه قراردادهاي پژوهشي (ويژه پژوهش‌گر)

- نمونه متن قرارداد داخلي پژوهانه پژوهشي ۱۳۹۸ ويژه اعضاي هيأت علمي مجتمع  
 
  
پژوهانه فناوري

 - آيين‌نامه اجرايي پژوهانه فناوري - وزارت عتف - ۱۴۰۱/۰۱/۲۰


 اخلاقيات پژوهش و...

-
مصاديق و دستورالعمل نحوه بررسي تخلفات پژوهشي (وزارت عتف ۱۳۹۳/۱۲/۲۵)

-
منشور اخلاق پژوهش (وزارت عتف ۱۳۹۰/۱۲/۰۳)

-
منشور و موازين اخلاق پژوهش (وزارت عتف ۱۳۹۰)

خط‌مشي و ضوابط حقوق مالکيت فکري در مؤسسات علمي و پژوهشي

-
قانون پيشگيري و مقابله با تقلب در تهيه آثار علمي مصوب ۱۳۹۶/۰۵/۳۱ مجلس ​( موضوع تصويب لايحه تقديمي مورخ ۱۳۹۴/۰۹/۱۰ دولت  به مجلس و تأييد شوراي نگهبان)

- نامه وزارت عتف  براي تأکيد مجدد بر اجراي قانون پيشگيري و مقابله با تقلب در تهيه آثار علمي تا زمان ابلاغ آيين‌نامه اجرايي آن (مورخ ۱۳۹۸/۰۳/۰۲ به شماره ۷/۴۳۸۰۵)

- آيين‌نامه اجرايي قانون پيشگيري و مقابله با تقلب در تهيه آثار علمي (مصوبه هيأت وزيران ۱۳۹۸/۰۵/۲۳)   
-دستورالعمل ماده ۵ آيين‌نامه اجرايي قانون پيشگيري و مقابله با تقلب در تهيه آثار علمي (وزارت عتف ۱۳۹۸/۱۰/۱۷) 
 
طرح پژوهشي-تحقيقاتي و برنامه جامع ۵ ساله پژوهشي عضو

-
فُرم پيشنهاده طرح پژوهشي-تحقيقاتي اعضاي هيأت علمي مجتمع آموزش عالي بم (آذر ۱۴۰۰) (متقاضي محترم، لطفاً سه نسخه کامل از پيشنهاده به همراه سه نسخه اضافه از صفحه اول و صفحه جدول  برآورد کل هزينه‌هاي پيشنهاده را تکميل و همراه با فايل‌هاي Word و pdf پيشنهاده به مدير گروه‌ آموزشي تحويل نماييد.)


راهنماي جامع عمومي نحوه تکميل پشنهاده طرح پژوهشي-تحقيقاتي بر اساس اصول کلي روش تحقيق 


-
فُرم قرارداد طرح پژوهشي اعضاي هيأت علمي مجتمع آموزش عالي بم (مرداد ۱۴۰۰)

- فُرم پرسشنامه اوليه ارزيابي و داوري پيشنهاده طرح پژوهشي اعضاي هيأت علمي مجتمع  (ويژه داوران محترم)

- شيوه هماهنگ نگارش و صفحه‌آرايي گزارش نهايي طرح پژوهشي اعضاي هيأت علمي مجتمع براي Word تا قبل از 2013  آذر ۱۳۹۸ 
- دريافت فايل شيوه هماهنگ نگارش گزارش نهايي طرح پژوهشي براي word 2013  و بيشتر  آذر ۱۳۹۸ 

 
آيين‌نامه وزارت عتف در زمينه الزامات موارد مندرج در تنظيم متن قرارداد‌هاي پژوهشي دانشگاه‌‌ها با ساير نهادها (۱۳۹۷/۰۶/۱۷) - ويژه مجري طرح پژوهشي مجتمع با خارج از مجتمع
- نمونه برخي جزئيات فُرم قرارداد طرح پژوهشي خارج از مجتمع - اسفند ۱۴۰۰ (پژوهشگر گرامي، لطفاً کليات و روح اصلي جزئيات اين فُرم و آيين‌نامه الزامات موارد مندرج در...، در هنگام تنظيم پيش‌نويس قراردادها رعايت گردد.)
- شيوه‌نامه امتياز‌دهي به طرح‌هاي پژوهشي خارج از دانشگاه (مصوب سال ۱۳۹۷ هيأت مميزه دانشگاه شهيد باهنر کرمان)

- «ماده ۷ آيين‌نامه تضمين معاملات دولتي» مصوب هيأت وزيران به تاريخ ۱۳۹۴/۰۹/۲۲ در رابطه با تضمين انجام تعهدات، تضمين پيش‌پرداخت و سپرده حسن اجراي کار و... مربوط به قراردادهاي بين کليه مؤسسه‌هاي آموزش عالي دولتي و  دستگاه‌هاي اجرايي
 - بخشنامه ۲۱۴۲۷ مورخ ۱۳۹۸/۰۲/۱۱ تأمين اجتماعي در رابطه با اعطاي مفاصاحساب بيمه تأمين اجتماعي طرح‌هاي پژوهشي بدون اِعمال ضريب حق بيمه قرارداد طرح (ويژه مجري طرح)
 - ماده ۳۸ قانون تأمين اجتماعي و بخشنامه ۱۴/۸ تأمين اجتماعي و ساير موارد در ارتباط با نحوه محاسبه و پرداخت حق بيمه قراردادهاي پژوهشي (ويژه مجري طرح)
 - بخشنامه ۱۲۱۰۱ مورخ ۱۳۹۹/۱۲/۲۰ سازمان تأمين اجتماعي درباره مفاصاحساب ماده ۳۸ قانون تأمين اجتماعي مربوط به طرح‌هاي پژوهشي که قراردادهاي تک‌نفره دارند (ويژه مجري طرح)-توجه: براي مشاهده اين موضوع به بند ۱-۶۲ و ۲-۶۲ بخشنامه ۱۲۱۰۱ مورخ ۱۳۹۹/۱۲/۲۰ موسوم به «بخشنامه تنقيح و تلخيص ضوابط بيمه‌اي مقاطعه‌کاران» مراجعه شود.
 - تفاهم‌نامه معاونت علمي‌ و‌ فناوري رئيس جمهور با سازمان تأمين اجتماعي مورخ ۱۳۹۷/۰۴/۲۵ و معافيت از پرداخت ضرايب حق‌ بيمه (ماده ۳۸ قانون تأمين اجتماعي) قراردادهاي دانش‌بنيان که به تأييد معاونت علمي رئيس جمهور مي‌رسند. (در راستاي اجراي بند ۱۹ بخشنامه ۱۲۱۰۱ مورخ ۱۳۹۹/۱۲/۲۰ )
 - درخواست به‌روز رساني هزينه طرح‌هاي پژوهشي خارج از دانشگاه و مفاصاحساب بيمه غيرحضوري (نامه ۱۳۹۹/۰۲/۱۳  با شماره ۱۲۲۳۲معاون اول رئيس جمهوري در پاسخ به نامه وزارت عتف)
 - دستورالعمل اجرايي قانون ماليا‌تهاي مستقيم موضوع ماده ۳۱ رفع موانع توليد و... (ويژه سازمان‌هايي که با مجتمع قرارداد پژوهشي دارند.)


آيين‌نامه طرح‌هاي پژوهشي مجتمع  (در حال تهيه و ابلاغ)

 فرايند تصويب و اِتمام طرح پژوهشي اعضاي هيأت علمي مجتمع - از آغاز ارائه پيشنهاده به گروه آموزشي تا پايان تسويه و گزارش طرح - 

 - شيوه‌نامه تدوين برنامه جامع ۵ ساله تحقيقاتي اعضاي هيأت علمي مجتمع (
در حال تهيه و ابلاغ)
 شرکت‌هاي دانش‌بنيان + واحدهاي پژوهشي

- دستورالعمل و شرايط نحوه تأسيس شرکت‌هاي دانش‌بنيان توسط اعضاي هيأت علمي يا با مشارکت دانشگاه (وزارت عتف ۱۳۹۵/۰۴/۲۰)


- آيين‌نامه نحوه تأسيس واحد‌هاي پژوهشي در دانشگاه‌ها (وزارت عتف ۱۳۹۷/۱۱/۰۷ ابلاغ در ۱۳۹۸/۰۱/۱۹)
اصلاحيه آيين‌نامه نحوه تأسيس واحد‌هاي پژوهشي در دانشگاه‌ها (وزارت عتف ۱۴۰۰)

   همايش‌هاي علمي 

- آيين‌نامه همايش‌هاي علمي و تعيين معيارهاي اعتبار آنها (وزارت عتف ۱۳۹۷/۱۰/۲۲)

 - شيوه‌نامه ثبت همايش در ISC + راهنماي ارسال مدارک و برخي موارد کمکي ديگر (۱۳۹۷/۱۰/۲۳)


  قوانين مربوط به نشريات علمي وزارت عتف

 - آيين‌نامه نشريات علمي ( وزارت عتف ۱۳۹۸/۰۲/۰۲)
 - شيوه‌نامه ارزيابي و رتبه‌بندي نشريات علمي  (۱۳۹۸/۰۶/۰۲)
 - آيين‌نامه تعيين هزينه پردازش مقاله در نشريات علمي دسترسي باز  (۱۴۰۰/۰۱/۲۳)
 - شيوه‌نامه تشويق نشريات علمي داخلي نمايه شده در نمايه‌هاي بين المللي معتبر  (۱۳۹۵/۱۱/۱۰)

 - پايه تشويقي مدير مسؤل و سردبير اصلي نشريات با نمايه  ISI و Scopus و   (۱۴۰۰/۱۱/۲۵)   
  شيوه‌نامه تعيين پژوهشگران و فناوران برتر استان کرمان

 - شيوه‌نامه استان کرمان (ويرايش مهر ۱۳۹۹)
 - پرسش‌نامه معرفي افراد براي شرکت در جشنواره پژوهشگر برتر استان کرمان

  رفاهي

 - اصلاحيه دستورالعمل تسهيلات فرزندان عضو هيأت علمي در کنکور (اصلاحيه به مصوبه جلسه ۷۳۵ شوراي عالي انقلاب فرهنگي در ۱۱ تير ۱۳۹۹)

 - دستورالعمل تسهيلات فرزندان عضو هيأت علمي در کنکور (مصوبه جلسه ۷۳۵ شوراي عالي انقلاب فرهنگي مورخ ۱۳۹۲/۰۴/۲۵)

 توجه: در تاريخ ۲۲ تير ۱۴۰۰ رأي شماره‌ ۱۲۲۹ و شماره ۱۲۳۰ هيأت عمومي ديوان عدالت اداري، بند ۲ دستورالعمل اجرايي مصوبه جلسه ۷۳۵ مورخ ۱۳۹۲/۴/۲۵ شوراي عالي انقلاب فرهنگي را باطل کرده است. جزئيات آن به شرح ذيل است:

مصوبه جلسه ۷۳۵ ـ ۱۳۹۲/۴/۲۵ شوراي عالي انقلاب فرهنگي در خصوص تسهيلات فرزندان اعضاي هيأت علمي (تيرماه ۱۳۹۲)
- بند ۲) ضوابط انتقال و تغيير شته در آزمون سراسري
پذيرفته شدگان آزمون سراسري مي‌توانند از دانشگاه مبدا به يکي از دانشگاه‌هاي واقع در شهر محل خدمت (ترجيحاً دانشگاه محل خدمت) عضو هيأت علمي و يا در صورت نبودن آن رشته در آن شهر به دانشگاه نزديک‌‌ترين شهر به محل خدمت عضو هيأت علمي با تعيين سازمان سنجش آموزش کشور در همان مقطع و گروه آزمايشي و دارا بودن حد نصاب مطابق با ضوابط زير انتقال يا تغيير رشته بدهند.
هيأت عمومي ديوان عدالت اداري در تاريخ ۱۴۰۰/۴/۲۲ با حضور معاونين ديوان عدالت اداري و رؤسا و مستشاران و دادرسان شعب ديوان تشکيل شد و پس از بحث و بررسي با اکثريت آراء به شرح زير به صدور رأي مبادرت کرده است.
رأي هيأت عمومي
با توجه به اينکه اعطاي جواز انتقال و تغيير رشته فرزندان اعضاي هيأت علمي و خارج کردن آنها از شمول مقررات آيين‌نامه مهماني و انتقال دانشجويان دوره‌هاي کارداني و کارشناسي پيوسته و ناپيوسته مؤسسات آموزش عالي دولتي و غيردولتي مصوب ۱۳۹۲/۳/۲۰ از مصاديق اعمال تبعيض ناروا و نقض تساوي افراد ملّت از حيث برخورداري آنها از حقوق مساوي اجتماعي و فرهنگي است، بنابراين بند ۲ دستورالعمل اجرايي مصوبـه جلسه ۷۳۵، ۱۳۹۲/۴/۲۵ شوراي عالي انقلاب فرهنگي که توسط وزراي علوم، تحقيقات و فناوري و بهداشت، درمان و آموزش پزشکي و رئيس دانشگاه آزاد  و در راستاي وضع ضوابطي در خصوص اعطاي جواز انتقال و تغيير رشته فرزندان اعضاي هيأت علمي به تصويب رسيده، به لحاظ ايجاد تبعيض ناروا بين فرزندان اعضاي هيأت علمي و آحاد مردم با حکم مقرر در بند ۹ اصل سوم و اصول نوزدهم و بيستم قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران مغايرت دارد و مستند به بند ۱ ماده ۱۲ و ماده ۸۸ قانون تشکيلات و آيين دادرسي ديوان عدالت اداري مصوب سال ۱۳۹۲ ابطال مي‌شود.  هيأت عمومي ديوان عدالت اداري معاون قضايي ديوان عدالت اداري مهدي دربين


درباره تسهيلات خريد و ساخت مسکن ويژه اعضاي هيأت علمي

 - درباره کسر مقرري ماه اول از عضو هيأت علمي مشمول قانون خدمات کشوري  تابع صندوق بازنشستگي کشوري 

 - فُرم محاسبه بدهي کسور بازنشستگي خدمات غير رسمي شاغلين تابع صندوق بازنشستگي کشوري

 - يک فايل pdf براي آشنايي با برخي قوانين صندوق بازنشستگي کشوري تا ۲۰ بهمن ۱۳۹۸

 - استعلام جزئيات واريز خسارت مربوط به مدارک بيمه تکميل درمان سينا (آنلاين)

 - مشاهده سوابق بيمه شده اعضاي تابع صندوق بازنشتگي تأمين اجتماعي (آنلاين)

 -  نقشه آنلاين راه‌هاي ايران، ترافيک آنلاين جاده‌اي، دوربين‌هاي نظارت جاده‌اي و... با قابليت بزرگنمايي  +  نقشه pdf راه‌هاي ايران با قابليت بزرگنمايي

 - 


  


کليه حقوق مادی و معنوی اين سايت متعلق به مجتمع آموزشی بم می باشد
Copyright @2012-2022 Bam University. All rights reserved.