شنبه 12 آذر ماه 1401 ساعت 11:34
حوزه معاونت پژوهشي
مدير پژوهش و فناوري
مشخصات مدير پژوهش و فناوري مجتمع آموزش عالي بم

   نام و نام‌خانوادگي:  بيژن امامي‌پور
   مدرک تحصيلي: دکتري تخصصي   .Ph. D
   رشته-گرايش تحصيلي:
  رياضي محض- گرايش هندسه 
           

معرفي فعاليت‌هاي کلان مدير امور پژوهش و فناوري مجتمع آموزش عالي بم

 - انجام دقيق و پيگيرانه کليه امور محوله از سوي معاون پژوهشي
 - تلاش براي همسو ساختن فعاليت‌هاي پژوهشي با اهداف و مأموريت اصلي مجتمع و انطباق با آيين‌نامه‌هاي وزارت عتف 
 - تلاش براي به سرانجام رساندن برنامه‌ ساليانه پژوهشي 
 - تلاش براي تشکيل گروه‌هاي پژوهشي به مقصود نيل به شرکت‌‌هاي دانش‌بنيان در راستاي مأموريت‌هاي پژوهشي
 - تلاش و برنامه‌ريزي براي برگزاري همايش‌ها، سخنراني‌ها، کارگاه‌هاي مهارت‌افزايي و...
 - پيش‌بيني اعتبارات پژوهشي و جذب آنها  
 - تهيه گزارش ساليانه عملکرد پژوهشي مجتمع
 - امور تهيه اشتراک پايگاه‌ها و بانک‌هاي مقالات، نشريات، کتاب براي کتابخانه مرکزي و اسناد الکترونيکي و...
 - امور سامانه‌هاي پژوهشي وزارت عتف و ساير نهادهاي مرتبط پژوهشي
 - امور مشترک با کتابخانه مرکزي  
 - ارائه پيشنهادات به شوراي پژوهشي براي اجراي مؤثر برنامه‌هاي پژوهشي
 - دبيري شوراي پژوهشي
 - دبيري شوراي ترفيع اعضاي هيأت علمي
 - نظارت بر حُسن انجام تصويب‌نامه‌هاي شوراي پژوهشي

   
 ايجاد تمهيدات لازم به منظور مطرح شدن موضوعات ذيل در شوراي پژوهشي مجتمع:

 - تدوين پيش‌نويس آيين‌نامه‌هاي پژوهشي داخلي  
 - تدوين آيين‌نامه ثبت پايان‌نامه‌هاي کارشناسي ارشد دانشجويان در کتابخانه مرکزي
 - بررسي مقدماتي مدارک مأموريت پژوهشي و فرصت مطالعاتي اعضاي هيأت علمي و انجام امور مربوط به آن
 - بررسي مقدماتي حضور افراد و اعضاي هيأت علمي مجتمع در همايش‌هاي  علمي و حمايت از همايش‌ها
 - بررسي مقدماتي تقاضاهاي پژوهشي اعضاي هيأت علمي و انجمن‌هاي علمي دانشجويي
 - بررسي برگزاري سخنراني‌هاي علمي، پژوهشي و کارگاه‌هاي مهارت‌افزايي و...
 - آماده‌سازي کليه درخواست‌هاي پژوهشي گروه‌هاي آموزشي مجتمع
 - بررسي مقدماتي امور نشر اعضاي هيأت علمي
 - بررسي مدارک پيشنهاده‌ طرح پژوهشي و کليه امور مربوط به‌ آن 
 - بررسي مقدماتي و انجام امور کلي پرونده‌هاي ساليانه پژوهانه 
 - بررسي و آماده‌سازي مدارک جهت تعيين پژوهشگر برتر ساليانه دانشکده‌ها و مجتمع (و انجام امور آن)
 - بررسي مقدماتي مدارک درخواست‌هاي پژوهشي انجمن‌ها
 - جهت‌دهي و نظارت بر انجام آن دسته از فعاليت‌هاي پژوهشي انجمن‌هاي علمي دانشجويي مستفيض از اعتبارات پژوهشي 

 معرفي برخي فعاليت‌هاي روزانه:

 - نظارت بر حُسن انجام به‌روز رساني و تکميل صفحه‌هاي خانگي اعضاي هيأت علمي در وبسايت مجتمع
 - پيگيري مداوم به‌روز رساني پَنل حوزه معاونت پژوهشي در وبسايت مجتمع
 - اطلاع‌رساني‌هاي پژوهشي
 - انجام امور حمايت از همايش‌هاي ساير مؤسسات 
 - جمع‌آوري آمار و اطلاعات پژوهشي اعضاي هيأت علمي جهت بهره‌برداري‌هاي لازم در قالب فُرم‌هاي اطلاعاتي و آماري مناسب
 - ارائه گزارش‌هاي آماري به مراجع ذيربط
 - آپلود و تکميل اطلاعات پژوهشي در سايت‌هاي مرتبط
 - محاسبه امتيازات پژوهشي و بررسي مشخصات و تطبيق اعتبار مقاله‌ها
 - صدور ابلاغ پژوهانه اعضاي هيأت علمي
 - صدور ابلاغ پايه‌هاي استحقاقي و تشويقي اعضاي هيأت علمي
 - انجام کامل فرايند مربوط به طرح‌هاي پژوهشي اعضاي هيأت علمي (از دريافت اوليه و ارسال به داوري تا صدور اتمام طرح)
 - انجام امور اداري مربوط به برگزاري همايش‌ها، سخنراني‌ها، کارگاه‌هاي مهارت‌افزايي و ساير فعاليت‌هاي پژوهشي مجتمع
 - پيگيري مستمر و کامل امور عضويت در پايگاه‌ها و بانک‌هاي مقالات و نشريات و ساير مؤسسات و سايت‌هاي مرتبط با پژوهش 
 - تنظيم و تدوين صورت‌جلسه‌هاي شوراي پژوهشي و شوراي ترفيع اعضاي هيأت علمي
 - تنظيم برخي پيش‌نويس نامه‌هاي معاون پژوهشي مرتبط با حوزه پژوهشي
 - امور بايگاني اسناد و مدارک پژوهشي مدارک واصله
 - رازداري، مراقبت و نگهداري از کليه اسناد پژوهشي و اطلاعات طبقه‌بندي شده حوزه معاونت پژوهشي
 - ...

کليه حقوق مادی و معنوی اين سايت متعلق به مجتمع آموزشی بم می باشد
Copyright @2012-2022 Bam University. All rights reserved.