شنبه 12 آذر ماه 1401 ساعت 12:53
حوزه معاونت پژوهشي
معرفي /
صفحه اول - ايميل مدير امور پژوهش و فناوري مجتمع آموزش عالي بم   researchatsignbam.ac.ir


گزيده‌اي از اخبار وزارت عتفلزوم مأموريت‌گرايي دانشگاه‌ها و حذف موازي‌کاري‌ها

 ۱۳۹۸/۱۱/۱۶  به گزارش اداره کل روابط عمومي وزارت علوم، در شصت و پنجمين نشست معاونان دانشجويي دانشگاه‌ها و مؤسسات آموزش عالي کشور، دکتر منصور غلامي وزير علوم در رابطه با ساماندهي آموزش عالي مطرح کرد: اين امر مبتني بر مصوبه شوراي عالي انقلاب فرهنگي است؛ در اين مصوبه بحث ساماندهي و ماموريت‌گرايي به وزارت علوم تکليف شده است. همچنين در اين مصوبه عنوان شده، ساماندهي بايد از طريق تجميع، ادغام و بازنگري فعاليت‌هاي آموزش عالي صورت گيرد اما در جريان طراحي و پيگيري طرح ساماندهي، قرار نيست جايي را منحل کنيم و ادغام به‌صورت فيزيکي مطرح نيست. به عبارتي شبکه علمي در هر استان تشکيل مي‌گردد و دانشگاه‌ها و مراکز علمي در اين شبکه قرار مي‌گيرند.
وي بيان کرد: انتظار داريم هماهنگي به‌گونه‌اي باشد که برنامه‌هاي توسعه آموزش عالي در استان هماهنگ و مشترک و بعد از تعيين در شوراي گسترش قابل انجام باشد. لذا انتظار داريم ماموريت‌گرايي در بين استان‌ها تعريف و موازي‌کاري حذف شود. طبعاً در کنار مراکز آموزش عالي دولتي، نگاه وزارت علوم حمايت و حفظ بخش غيردولتي با رعايت کيفيت‌هاي استاندارد تعريف شده است. اميدواريم از ابتداي سال ۱۳۹۹  بتوانيم طرح ساماندهي را به اجرا بگذاريم.
ادغام مؤسسات آموزش عالي کوچک در دانشگاه‌‌ بزرگ استان‌ بر اساس طرح سامان‌دهي از ابتداي سال ۱۳۹۹

 ۱۳۹۸/۱۰/۲۵  وزير علوم گفت: طرح ساماندهي آمايش آموزش عالي کشور از ابتداي سال ۹۹ اجرايي مي‌شود در اين طرح نحوه مديريت دانشگاه‌ها تغيير مي‌کند و به صورت شبکه آموزش عالي دانشگاه‌هاي استان خواهد بود. در ذيل اين طرح و در بخش آموزش، شبکه علمي دانشگاه‌‌هاي استان نيز پيش‌بيني شده که در آن مؤسسات و دانشگاه‌‌هاي کوچک‌تر مي‌توانند به دانشگاه مادر استان ملحق شوند و زير نظر آنها کار کنند که به‌خوبي باعث جلوگيري از موازي‌کاري‌ها مي‌شود. مثلاً اگر در دانشگاهي از استان رشته‌-گرايشي وجود دارد لزومي ندارد که در آن استان دوباره آن رشته-گرايش راه‌اندازي شود.

دکتر منصور غلامي درباره آخرين وضعيت طرح ساماندهي آمايش آموزش عالي گفت: طرح ساماندهي آموزش عالي براساس مصوبه شوراي عالي انقلاب فرهنگي آماده شده است و مراحل نهايي را از باب هماهنگي‌هاي اجرايي طي مي‌کند.

وي ادامه داد: بخش‌هاي مختلف در استان‌ها به موضوع آموزش عالي ورود داشته و در مورد آن حساسيت دارند. لذا اين هماهنگي‌ها ضروري است تا در اجرا هم نظرات و هم حمايت‌ها جلب شود بنابراين تلاش ما اين است که از ابتداي سال ۹۹ طرح ساماندهي آموزش عالي را اجرايي کنيم.

وزير علوم افزود: اين طرح عبارت از هماهنگي بين واحدها، هم افزايي، مأموريت‌گرا کردن و محوريت دادن در خيلي از بخش‌ها به دانشگاه‌هاي بزرگ استان است. اين کار براي تمرکز زدايي و آسان‌تر شدن امور صورت مي‌گيرد.

وي درباره اينکه تعداد دانشگاه‌ها در اين طرح آيا کاهش خواهد داشت يا خير گفت: از لحاظ فيزيکي تعداد دانشگاه‌ها کم نمي‌شود ولي شکل مديريت آن به صورت شبکه آموزش عالي خواهد بود.

غلامي افزود: يعني دو تا سه واحد کوچک مستقل آموزش عالي ملزم مي‌شوند در يک مديريت متمرکز ذيل دانشگاه بزرگ استان کار کنند و استقلال نسبي را با شرط قرار گرفتن در مأموريت تعيين شده حفظ کنند.

 همچنان ادامه عدم متناسب‌سازي حقوق اعضاي هيأت علمي وزارت علوم در سال ۱۳۹۹

 ۱۳۹۸/۱۰/۲۳ محمد تقي نظرپور معاون اداري مالي وزارت علوم  درباره متناسب‌سازي حقوق اعضاي هيئت علمي در بودجه سال ۹۹ توضيح داد که حقوق اعضاي هيئت علمي در بودجه ۹۹ متناسب‌سازي و همترازي نداشته و اين افزايش مانند ساير کارمندان دولت و مشابه سال ۹۸ اِعمال مي‌شود.

وي درباره همترازي حقوق اعضاي هيئت علمي دانشگاه‌هاي وزارت علوم با وزارت بهداشت نيز گفت: حقوق اعضاي هيئت علمي که در دانشگاه‌هاي وزارت علوم تدريس مي‌کنند با حقوق اعضاي هيئت علمي که در همان رشته و مرتبه در دانشگاه‌هاي علوم پزشکي تدريس مي‌کنند، متفاوت است.

معاون اداري مالي وزارت علوم افزود: بر همين اساس برخي از اساتيد دانشگاه‌ها خواستار اصلاح حقوق اعضاي هيئت علمي، تحت عنوان متناسب سازي حقوق اعضاي هيئت علمي با دريافتي اعضاي هيئت علمي در دانشگاه‌هاي علوم پزشکي هستند که اين موضوع همچنان پيگيري مي‌شود ولي هنوز موفقيتي حاصل نشده است.

 پيش از اين منصور غلامي وزير علوم، درباره همترازي حقوق اعضاي هيئت علمي دانشگاه‌هاي وزارت علوم با وزارت بهداشت به مهر گفته بود: چندين سال است که افزايش حقوق هيئت علمي نداشته ايم.

وي افزود: بررسي راهکارهايي براي افزايش حقوق اعضاي هيئت علمي دانشگاه‌هاي وزارت علوم آغاز شده تا جامعه علمي ما بتوانند با قوت و دلگرمي بيشتري در حد شأنشان حمايت شوند و کارشان را همچنان که مؤثر بوده ادامه دهند.

غلامي ادامه داد: در اين بررسي‌ها به نتيجه رسيديم که بعضي تفاوت‌ها بين حقوق اساتيد فعال شاغل در حوزه علوم پايه پزشکي است و يک آيتمي بيشتر از اعضاي هيئت علمي وزارت علوم دارند که هيئت امناي آن دانشگاه‌ها براي آنها تصويب کرده اند. تقاضاي ما از معاون اول رئيس جمهور و رئيس سازمان برنامه و بودجه اين است که اين اجازه را بدهند تا اين متناسب‌سازي براي اعضاي هيئت علمي وزارت علوم نيز تأمين شود.

وي اظهار داشت: نظر موافق و مساعد آنها در حال بررسي است که اميدواريم به نتيجه مورد نظر برسد.

 
ابلاغ سامان‌دهي آمايش آموزش عالي از ابتداي سال ۱۳۹۹


 ۱۳۹۸/۱۰/۲۱  جلسه
۳۳۶ شوراي اسلامي شدن دانشگاه‌ها به رياست منصور غلامي وزير علوم و با حضور سعيد رضا عاملي دبير شوراي عالي انقلاب فرهنگي در محل دبيرخانه اين شورا برگزار شد.

دکتر منصور غلامي وزير عتف، با اشاره به مصوبه ساماندهي آمايش آموزش عالي و نظام رتبه‌بندي که در شوراي عالي انقلاب فرهنگي تدوين شده خاطرنشان کرد: اجرايي‌شدن اين مصوبات مورد توجه

 جدي وزارت علوم، تحقيقات و فناوري است. در اين رابطه آمايش آموزش عالي کشور در حال نهايي شدن است تا وارد فاز اجرايي شود و به زودي به دانشگاه‌ها ابلاغ خواهد شد.

وي افزود: در رابطه با طرح نظام رتبه‌بندي دانشگاه‌ها نيز مي‌توان با تجميع آراي دستگاه‌هاي متولي و کميته‌هاي مربوطه به نهايي‌سازي شاخص‌هاي اين طرح اقدام و در جلسات شوراي اسلامي شدن دانشگاه‌ها و مراکز آموزشي به تصويب و ابلاغ نهايي رساند.

وزير علوم تأکيد کرد:‌ در نظر داريم ساماندهي آمايش آموزش عالي را از ابتداي سال ۹۹ ابلاغ کنيم.


طرح اخلاق آموزشي در دانشگاه‌ها اجرايي مي‌شود

۱۳۹۸/۰۹/۱۸ معاون آموزشي وزارت عتف گفت: يک پيشنهاد اخلاق در آموزش به انجمن اخلاق کاربردي ارائه شد و انجمن آن را پذيرفت و طرح اوليه خود را به معاونت آموزشي وزارت علوم ارائه داد، روي طرح مذکور کار شد و پاسخ خود را فرستاديم. اکنون منتظريم تا پروپوزال اصلاح شده را ارسال کنند تا آن را اجرايي کنيم.
معاون آموزشي وزارت علوم به ضرورت توجه به مقوله اخلاق در آموزش تاکيد کرد و گفت: اخلاق در پژوهش و مواردي چون تقلب‌هاي علمي در پايان‌نامه‌نويسي در سال‌هاي گذشته مورد توجه بوده اما به همان اندازه به اخلاق در آموزش نپرداخته‌ايم.

وي افزود: اخلاق در آموزش داراي چهار بعد است. نخست پيوست اخلاقي تدريس اساتيد در کلاس چون رعايت نظم، بروز رساني اطلاعات، برخورداري از شايستگي لازم و رعايت انصاف در سنجش دانشجويان از اين جمله است.
دکتر خاکي صديق ادامه داد: بعد دوم اخلاق دانشجويان در آموزش است. بعد سوم مديران آموزش و رفتار اخلاق‌مدارانه آنها و بعد چهارم اخلاق در سياست‌گذاران آموزش است.

 
ضرورت درج و شفاف‌سازي رزومه اعضاي هيأت علمي 


۱۳۹۸/۰۹/۱۷ دکتر محمدعلي کي‌نژاد (رئيس هيئت عالي جذب شوراي عالي انقلاب فرهنگي) درگفتگو با خبرنگار مهر گفت: شوراي عالي انقلاب فرهنگي مصوبه‌اي دارد مبني بر آمايش آموزش عالي، که بايد جذب اعضاي هيأت علمي دانشگاه‌ها منطبق با اين مصوبه باشد.

وي ادامه داد: دراين مصوبه، ما نمي‌دانيم اعضاي هيأت علمي که در دانشگاه‌ها جذب شده‌اند آيا با آمايش آموزش عالي مذکور تطبيق دارند يا خير، آيا رشته‌اي که دارند مورد نياز است يا خير؟ بنابراين براي فراهم شدن زمينه توسعه کيفي و نظام‌مند دانشگاه‌ها ضرورت دارد تا سوابق اعضاي هيأت علمي جذب شده در دانشگاه‌ها شفاف‌سازي شده و فعاليت‌هاي علمي و رزومه اعضاي هيأت علمي دانشگاه‌ها در صفحه خانگي وب‌سايت دانشگاه‌ها براي اطلاع عموم درج شود.

رئيس هيئت عالي جذب شوراي عالي انقلاب فرهنگي ادامه داد: زماني که سوابق اعضاي هيأت علمي درج شود، مشخص مي‌شود که اعضاي هيأت علمي در چه رشته‌اي تحصيل کرده‌اند، چه تاريخي دانشيار شدند، آيا به موقع تبديل وضعيت داشتند يا موارد ديگر، که با استفاده از اين اطلاعات مشخص مي‌شود اعضاي هيأت علمي که جذب شده‌اند منطبق با آمايش آموزش عالي هستند يا خير.

کي نژاد افزود: در حال حاضر هر دانشگاه فعاليت‌هاي علمي و رزومه اعضاي هيأت علمي خود را در پايگاه اطلاع‌رساني دانشگاه‌ درج کرده است اما بهتر است که ما اين سوابق را به صورت آمايش منطقه‌اي هم داشته باشيم.

اولويت اساسي وزارت علوم؛ اجراي طرح ساماندهي آموزش عالي/ ضرورت بازگشت دانشگاه‌ها به ماموريت‌هاي خود

۱۳۹۸/۰۹/۱۴  به گزارش اداره کل روابط عمومي وزارت علوم، دکتر غلامي، وزير علوم در نشست شوراي دانشگاه فردوسي مشهد اظهار داشت: در رابطه با توسعه رشته‌ها و توسعه بي‌رويه مراکز آموزش عالي در سال‌هاي قبل، کار به جايي رسيد که تعداد مراکز آموزش عالي به عدد ۲۸۶۰ رسيد؛ اما اصل قضيه اين است که ما در وزارت علوم فقط ۸۵ دانشگاه، موسسه و مرکز آموزش عالي در بخش دولتي داريم. 
ايشان افزود: اين آمار بالا موجب مي‌شد در تصميم‌گيري‌ها و برنامه‌ريزي‌ها ترديد ايجاد شود و حتي در پايان سال ۹۴ شوراي عالي انقلاب عالي فرهنگي مصوبه‌اي را تصويب و در سال بعد آن به عنوان مبناي ساماندهي آموزش عالي کشور ابلاغ کرد که در آن از عبارت‌هايي مانند ادغام، تجميع و انحلال اسم برده شد لذا در همين راستا طي دو سال گذشته تمام تلاش خود را براي ساماندهي آموزش عالي کشور به کار گرفتيم.
در بحث ساماندهي آموزش عالي سال ۱۳۹۷ کليه مراکز وابسته به دولت تعطيل شد؛ اين مراکز از ۱۳۰۰ مرکز به ۶۰۰ مرکز که همگي آنها غير دولتي هستند، تقليل پيدا کرد.
وزير علوم بيان کرد: در اين ميان و ذيل ساماندهي و ماموريت‌گرا کردن آموزش عالي، دانشگاه پيام نور نيز از ۸۰۰ مرکز به ۵۰۰ مرکز کاهش پيدا کرده است.
وي با اشاره به پذيرش دانشجو با کمترين امکانات و کيفيت آموزش عالي در اين دانشگاه‌ها گفت: دانشگاه‌هاي غير دولتي هم تحت کنترل و نظارت وزارت علوم آمد؛ با اين تاکيد که نگاه ما حمايت از آموزش غيردولتي است اما با رعايت استانداردهاي آموزشي و کيفيت مطلوب.
دکتر غلامي در ادامه اظهار داشت: وزارت علوم از توسعه دانشگاه فني و حرفه اي حمايت مي‌کند. همچنين با توجه به کمبود داوطلب در دانشگاه آزاد اسلامي برخي مراکز آن تعطيل شده‌اند؛ اين فرآيند با کنترل رشته‌ها و دوره‌هاي جديد و جلوگيري از توسعه جديد به تعادل مي‌رسد.
وي افزود: طرح ساماندهي بحث کلاني است که از دو سال پيش شروع کرده‌ايم و هم اکنون آماده اجرا مي‌باشد و اواخر امسال انشاالله اجرايي خواهد شد.
وي در بخش ديگري از سخنان خود بر لزوم توجه به علوم اجتماعي و انساني در حل معضلات کشور تاکيد کرد و گفت: يکي از نگراني‌هاي ما کاهش علاقه‌مندي داوطلبان به رشته‌هاي علوم پايه است؛ استادان و صاحب‌نظران بايد در حل اين مشکل راه حل ارائه کنند.

وضعيت بازنگري حق‌التدريس و حقوق اعضاي هيأت علمي

 ۱۳۹۸/۰۸/۰۴  معاون مالي، اداري وزارت عتف روز شنبه در گفت‌و‌گو با ايرنا درباره نامه وزير علوم به دانشگاه‌ها درمورد بازنگري در پرداخت حق ‌التدريس و حق‌التحقيق به اعضاي هيأت علمي اظهار داشت: وزارت علوم، تحقيقات و فناوري روش پيشنهادي پرداخت اين حقوق‌ها را به دانشگاه‌ها ارائه داده است اما در نهايت دانشگاه‌ها تصميم‌گيرنده هستند.

وي با بيان اينکه ضرورتي ندارد همه دانشگاه‌ها با يک روش کار را پيش ببرند، افزود: در يک مجموعه دانشگاهي، هر خدماتي که عضو هيأت علمي در حوزه فعاليت خود انجام مي‌دهد مانند نگارش رساله يا حضور در جلسه دفاع دانشجويان در حيطه وظايف آموزشي او است و بحث بر سر اين است که بابت اين خدمات که در حيطه وظايف آموزشي اعضاي هيأت علمي قرار دارد حق و حقوق جداگانه‌اي براي آنها در نظر گرفته نشود. اين مسئله نه به معناي کاهش و نه به معناي افزايش است و وظايف اعضاي هيأت علمي در اين موارد بايد مشخص شود. 

دکتر نظرپور اعلام کرد که (به مانند سال گذشته که به نتيجه‌اي نرسيد)، اين وزارتخانه افزايش حقوق استادان و همسان‌سازي با حقوق اعضاي هيأت علمي دانشگاه‌هاي علوم پزشکي را  براي سال  ۱۳۹۹ در دست پيگيري دارد.

از سوي ديگر معاون آموزشي وزارت عتف در گفت‌و‌گوي جداگانه‌اي با ايرنا گفت: حقوق فعلي اعضاي هيأت علمي بايد اصلاح شود و قابل قبول نيست، بسياري از استادان جوان‌تر يا آن دسته از اعضاي هيأت علمي که امکان آن را داشته باشند، مهاجرت مي‌کنند يا به فکر مهاجرت هستند و اين مسئله شايسته نيست.
 
دکتر خاکي صديق اشاره‌اي ديگر به نامه ياد شده وزير علوم به دانشگاه ها داشت و تصريح کرد: روح نامه وزير علوم، تحقيقات و فناوري به دانشگاه‌ها آن است که آن دسته از اعضاي هيأت علمي که کار کيفي بيشتري براي دانشگاه انجام مي‌دهند سهم بيشتري از ميزان حق‌التدريس و حق‌التحقيق کلي بايد داشته باشند.

معاون آموزشي گفت: اينکه روساي دانشگاه‌ها به اين پيشنهاد وزارت علوم، تحقيقات و فناوري پاسخ مثبت بدهند يا روال گذشته خود را در پيش بگيرند، مسئله‌اي است که هنوز تمام دانشگاه‌ها به آن پاسخ نداده‌اند. در صورتي که دانشگاه‌ها با اين پيشنهاد وزارت علوم موافقت کنند، ابتدا بايد در هيأت امناي خود مصوب کرده و سپس ابلاغ کنند.
 اجراي فرصت مطالعاتي در صنعت، تغيير معيارهاي ارتقاء هيأت علمي، شفاف‌تر شدن پژوهش‌هاي مورد نياز دستگاه‌ها

۱۳۹۸/۰۷/۱۰ به گزارش اداره کل روابط عمومي وزارت علوم، دکتر مسعود برومند (معاون پژوهش و فناوري وزارت علوم، تحقيقات و فناوري) در ششمين نشست مديران ارتباط با صنعت دانشگاه‌ها با اشاره به اجراي طرح فرصت مطالعاتي اساتيد در صنعت اظهار داشت: اين طرح در گذشته چندين بار تلاش شده بود که صورت گيرد ولي با شکست مواجه شد اما اکنون تمام سازوکارهاي آن فراهم شده است.

دکتر برومند به قانون مصوب مجلس شوراي اسلامي در زمينه پشتيباني از رونق توليد در کشور اشاره کرد و گفت: در اين راستا بايد دستورالعملي تهيه شود که هم‌اکنون پيش‌نويس آن تهيه شده است که بر اساس آن اعضاي هيأت علمي که در چهارچوب رفع چالش‌هاي کشور پروژه‌هاي خود را انجام مي‌دهند، بايد به نحوي امتيازات بيشتري نسبت به آئين‌نامه ارتقاء کسب کنند.

وي گفت: در سال‌هاي گذشته شرکت‌هاي دولتي بايد بخشي از اعتبارت خود را به حساب خزانه دولت واريز کنند ولي بر اساس بند «ه» تبصره ۹ بودجه کشور از سال جاري در صورت عدم پرداخت اين هزينه‌ها دولت از حساب شرکت‌ها برداشت خواهد کرد.


معاون پژوهش و فناوري وزير علوم با اشاره به ابلاغ طرح تحول همکاري دانشگاه‌ها با صنعت تاکيد کرد: در حال حاضر شرايط به گونه‌اي است که مي‌بايست براي فعاليت با بخش‌هاي صنعتي به دنبال مدل‌ها و روش‌هاي جديدي باشيم؛ از اين رو اين همکاري‌ها را تنها نمي‌توان در قالب قراردادهاي پژوهشي دنبال کرد.

وي با تاکيد بر اينکه  امسال کليه دستگاه‌ها ملزم شده‌اند برنامه‌هاي پژوهشي خود را به صورت دقيق‌تر و شفاف‌تر به سازمان برنامه و بودجه اظهار کنند، بيان کرد: اين موارد همچنين در کميسيون‌هاي تخصصي شوراي عالي عتف دسته‌بندي خواهند کرد و  ان‌شاءالله به‌زودي به دانشگاه‌‌ها ابلاغ خواهد شد تا دانشگاه‌ها بدانند هر دستگاه چه طرح پژوهشي را در دستور کار قرار دارد.

۱۳۹۸/۰۷/۱۰ رئيس مرکز جذب وزارت علوم (حجت‌الاسلام رضوان‌طلب) گفت: در برخي از دانشگاه ها گزينه‌هايي از پيش تعيين شده به عنوان عضو هيات علمي وجود دارند و حتي حکم داخلي وي را هم صادر کرده و بعد به وي مي گويند تا در فراخوان جذب شرکت کند و فراخوان را دور مي زنند که کم کم مسائل مربوط به اين موضوع  درحال روشن شدن است. 
وي درباره درخواست دانشگاه‌ها مبني بر واگذاري فرايند جذب هيات علمي به دانشگاه‌ها گفت: اين موضوع که در حال حاضر اجرايي مي‌شود و تمام فرايند جذب برعهده خود دانشگاه ها است. اما 
متأسفانه دانشگاه‌ها از اين موضوع ناراضي هستند که اندک نظارت کمرنگي از سوي مرکز جذب وزارت علوم وجود داشته باشد.

آغاز به‌روز رساني قوانين رسيدگي به تخلفات اعضاي هيأت علمي

 ۱۳۹۸/۰۷/۰۳ حجت الاسلام ابراهيم ابراهيمي (مديرکل هماهنگي هيأت‌هاي رسيدگي به تخلفات اداري کارکنان و انتظامي اعضاي هيأت علمي وزارت عتف) در گفتگو با خبرگزاري مهر گفت: ۲۰۰ نفر از حقوقدانان در رشته‌هاي مختلف در بيش از ۱۰۰ جلسه، قانون رسيدگي به تخلفات اعضاي هيئت علمي را که در سال ۱۳۶۴ تصويب شده بود بازنگري کردند و۱۶ ماده آن به ۵۱ ماده رسيد.

وي ادامه داد:  قرار است پس از تائيد اين پيش‌نويس توسط وزير علوم، در قالب لايحه به هيئت دولت تقديم شود.
معاون مالي وزير علوم: تجميع حقوق اعضاي هيأت علمي

 ۱۳۹۸/۰۷/۰۳ محمدتقي نظرپور در گفتگو با ايرنا گفت: اعضاي هيات علمي دانشگاه ها به جز حقوق و دستمزد ماهانه، مبالغ جداگانه اي هم بابت ارائه ساير خدمات آموزشي و پژوهشي دريافت مي کنند.

وي افزود: نامه وزارت علوم در ۱۶ مرداد ۱۳۹۸ به دانشگاه ها پيشنهاد کرده است که دستمزدهاي استادان يکجا پرداخت شده و حق التدريس مجزايي به آنان پرداخت نشود.

معاون اداري و مالي وزارت علوم، تحقيقات و فناوري در مورد اين خدمات اعضاي هيات علمي خاطرنشان کرد: استادان وظيفه هدايت و داوري پايان نامه ها و رساله هاي کارشناسي ارشد و دکتري را هم بر عهده داشته يا در فعاليت ها و تحقيقات پژوهشي دانشگاه ها مشارکت دارند که بابت اين خدمات دستمزد دريافت مي کنند.

نظرپور گفت: اين پيشنهاد به معناي حذف دستمزد استادان نيست، بلکه وزارت علوم تاکيد بر تجميع اين پرداخت ها با حقوق و مزاياي دريافتي بابت موظفي شان دارد.

وي اظهار داشت: در جلسات شوراي دانشگاه ها، وظايف هر استاد در خصوص هدايت و داوري چند تعداد از پايان نامه ها و رساله ها با توجه به مرتبه علمي شان مشخص شده و معادل آن حقوق مي پردازند.

به گفته اين مقام مسئول وزارت علوم، تحقيقات و فناوري اين اعداد و ارقام پرداختي در هر دانشگاه متفاوت است و وزارت علوم تعيين کننده آن نيست.

نظرپور اعلام کرد که نامه پيشنهادي وزارتخانه در مرحله کارشناسي و اعلام نظر توسط دانشگاه ها قرار دارد.

 

 بررسي آيين‌نامه ارتقاء اعضاي هيأت علمي دانشگاه‌ها در شوراي عالي انقلاب فرهنگي

۱۳۹۸/۰۶/۳۱ به گزارش خبرگزاري مهر، جلسه ۱۲۹ مجمع هيئت حمايت از کرسي‌هاي نظريه‌پردازي، نقد و مناظره به رياست آيت‌الله علي‌اکبر رشاد (عضو شوراي عالي انقلاب فرهنگي) در محل پژوهشگاه فرهنگ و انديشه اسلامي برگزار شد.

آيت‌الله علي‌اکبر رشاد ضمن گراميداشت ايام عزاداري حضرت سيدالشهدا(ع)، گفت: مصوبه ارتقاي اعضاي هيئت علمي دانشگاه‌ها يکي از مهم‌ترين اسناد حوزه علم و دانشگاه است که اين سند به زودي در شوراي عالي انقلاب فرهنگي مطرح و رسيدگي خواهد شد.

وي افزود: بايد در اين آئين‌نامه جايگاه مناسبي براي نظريه‌پردازي علمي در ارتقاي اساتيد دانشگاه در نظر گرفته شود.

عضو شوراي عالي انقلاب فرهنگي ادامه داد: در روند ارزيابي نظريه‌هاي علمي ضوابط به دقت رعايت مي‌شود.

رئيس پژوهشگاه فرهنگ و انديشه اسلامي گفت: ممکن است فردي چندين مقاله داشته باشد اما از اين مقالات حتي يک نظريه هم استخراج نشود و اين نشان مي‌دهد صرف نگارش مقاله نمي‌تواند موجب توليد نظريه شود.

وي افزود: هيئت حمايت از کرسي‌هاي نظريه‌پردازي، نقد و مناظره مرجع رسمي و قانوني در زمينه حمايت از نظريات علمي است و تصميمات اين هيئت براي همه نهادها معتبر است.
۸ شاخص جديد، براي تعيين صلاحيت عمومي اعضاي هيأت علمي افزوده شد.

۱۳۹۸/۰۶/۳۱ محمدرضا رضوان طلب در گفتگو با خبرگزاري مهر گفت: براساس بيانيه گام دوم انقلاب اسلامي و راهبردهاي اعلام شده توسط رهبر معظم انقلاب، اصولي به شاخصه هاي تعيين صلاحيت عمومي اعضاي هيأت علمي اضافه شد.

وي با بيان اينکه اين اصول از بيانيه گام دوم انقلاب استخراج شده است، افزود: رهبر معظم انقلاب سال ها پيش ۵ شاخصه، عشق به اسلام و انقلاب، غرور ملي و ديني، روحيه خدمت، مدافع خلاقيت و نوآوري ابتکار و آگاه از جريانات سياسي جهان را براي احراز صلاحيت اساتيد دانشگاه ها بيان فرموده بودند.

رئيس مرکز جذب اعضاي هيئت علمي وزارت علوم ادامه داد: همچنين بر اساس بيانيه گام دوم ۸ مورد به اين شاخصه ها اضافه شد که مي توان به اميدواري به آينده و خوشبيني به آن، روحيه تلاش براي عبور از مرزهاي دانش و مشارکت در يک رستاخيز علمي، برجستگي معنوي (اخلاص، ايثار، ايمان و توکل) و برجستگي هاي اخلاقي (خيرخواهي، گذشت، کمک به نيازمندان، راستگويي، شجاعت، تواضع و اعتماد به نفس)، شناخت مشکلات اقتصادي کشور و حرکت در مسير اقتصاد مقاومتي، عدالت خواهي(با مصاديق ساده زيستي، قاطعيت، حفظ منابع عمومي، زهد انقلاب)، استقلال طلبي و روحيه حرّيت در آرا و انديشه ها و مبارزه با قدرت هاي سلطه در جهان، احساس عزت و غرورملي و ديني و عدم هراس از تهديدهاي پوچ قدرت ها و پايبندي به سبک زندگي اسلامي – ايراني اشاره کرد.

رئيس مرکز جذب وزارت  علوم افزود: انتظار ما از کارگروه هاي صلاحيت هاي عمومي آن است که با متانت و لطافت در پي احراز اين برجستگي ها در داوطلبان باشند و حداقل از جلسه گفتگو و معارفه صلاحيت عمومي براي ترويج اين منويات مترقي رهبر فرزانه انقلاب استفاده کنند.
منشور اخلاقي آموزش براي اعضاي هيأت علمي نيز تدوين مي‌شود.معاون آموزشي وزارت علوم گفت: با همکاري انجمن تخصصي اخلاق کاربردي منشور اخلاق آموزشي به عنوان مبناي عمل اعضاي هيات علمي، مديران و مسئولان اجرائي و دانشجويان تدوين مي شود.

۱۳۹۸/۰۶/۳۰  علي خاکي صديق، معاون آموزشي وزيرعلوم تحقيقات و فناوري با حضور در برنامه تلويزيوني پرسشگر، درباره کيفي سازي آموزش عالي صحبت هايي ارائه کرد.

وي با بيان اينکه آموزش عالي در چند دهه گذشته بويژه دو دهه اخير تحولات بسياري داشته است گفت: ۱۴۱ دانشگاه و موسسه آموزشي دولتي، ۴۶۶ واحد پيام نور، ۵۴۵ واحد علمي کاربردي، ۲۹۸ واحد غيرانتفاعي، ۱۷۰ واحد فني و حرفه اي و بيش از ۵۰۰ واحد دانشگاه آزاد داريم که مجموعه بزرگ خانواده آموزش عالي را تشکيل مي دهد.

معاون آموزشي وزير علوم گفت: کيفيت در آموزش اکنون مهمترين دغدغه ما در آموزش عالي است. کيفيت، چندعاملي است. يکسري عوامل غيرمستقيم و يکسري عوامل مستقيم هستند.

وي افزود: در رديف عوامل مستقيم کيفيت، پارامترهايي چون بازبيني دروس، بازبيني رشته ها و تعريف رشته هاي جديد، بازبيني در ظرفيت ها، توسعه موضوعات جديد و بين رشته اي ها، مهارت افزايي و اشتغال پذيري، مهارت افزايي مدرسان و استادان، تقويت علوم پايه، بعد بين المللي آموزش، نوآوري در آموزش، اخلاق آموزش، ارزيابي دوره هاي آموزشي بويژه تحصيلات تکميلي مطرح است که بايد مورد توجه قرار بگيرد.

خاکي صديق افزود:اختلاف سطح آموزش در دانشگاه‌هاي ما بالاست. اما معتقدم اينطور نيست که فارغ التحصيلان دانشگاه‌هاي خوب، تخصصي و مادر ما اختلاف و عقب ماندگي در سرفصل و عناوين دروس در مقايسه با دانشگاههاي دنيا داشته باشند.

وي درباره مهارت افزايي گفت: رسالت دانشگاه جامع علمي کاربردي و فني و حرفه اي که مهارت است، اما مقصود ما آموزش مهارت در ديگر دانشگاه هاست. اين هدف را در قالب طرح جامع مهارت افزايي در دانشگاه‌ها دنبال مي کنيم و مشغول کار هستيم. مهمترين چالش ما عدم وجود ارتباط با بخش هاي مختلف جامعه چون بخش صنعت است که بايد اين پيوند تقويت شود.

وي به ضرورت توجه به مقوله اخلاق در آموزش تاکيد کرد و گفت: اخلاق در پژوهش و مواردي چون تقلب هاي علمي در پايان نامه نويسي و در سال هاي گذشته مورد توجه بوده اما به همان اندازه به اخلاق در آموزش نپرداخته ايم. اخلاق در آموزش داراي چهار بعد است. نخست پيوست اخلاقي تدريس اساتيد در کلاس چون رعايت نظم، بروز رساني اطلاعات، برخورداري از شايستگي لازم، رعايت انصاف در سنجش دانشجويان و حتي نحوه پوشش از اين جمله است.

وي ادامه داد: بعد دوم اخلاق دانشجويان در آموزش است. بعد سوم مديران آموزش و رفتار اخلاق مدارانه آنها و بعد چهارم اخلاق در سياست گذاران آموزش است. گاهي پيوست اخلاقي برنامه ها و آيين نامه ها مدنظر قرار نمي گيرد. گاهي در يک آيين نامه آموزشي دست مي بريم که ممکن است براي دانشجو تبعات داشته باشد. آيا به اين ابعاد توجه مي‌کنيم.

خاکي صديق افزود: بناست اقداماتي در اين زمينه با همکاري انجمن هاي تخصصي اخلاق کاربردي انجام شود.

وزير علوم: ضرورت حرکت مؤسسات علمي کوچک به سمت مأموريت‌گرايي/
 گسترش کمّي مراکز آموزشي در حال حاضر توجيه ندارد.

   ۱۳۹۸/۰۶/۲۴ به گزارش اداره کل روابط عمومي وزارت علوم، دکتر غلامي، وزير علوم، تحقيقات و فناوري در نشست رؤساي دانشگاه‌ها، مراکز آموزش عالي و مؤسسات پژوهشي سراسر کشور گفت: بحث ساماندهي آموزش عالي در سال گذشته مطرح و پيگيري شد و ساماندهي به منظور ارتقاي کيفي است، لذا واحدها و مؤسسات کوچک به سمت ماموريت‌گرا شدن هدايت خواهند شد.
وزير علوم افزود: گسترش کمي در حال حاضر توجيه ندارد اما اين به معناي ممنوعيت ايجاد رشته‌هاي جديد نيست و قطعاً با مطالعه جدي و قوي مي‌توانيم بازنگري در مقاطع را حوزه آموزش عالي داشته باشيم.
وي افزود: آنچه در حوزه پژوهش در حال رخداد است قابل دفاع و قابل طرح است. دانشگاه‌هاي جوان در ساير استان‌ها که در گذشته بيشتر مشغول آموزش بودند، امروزه رويکرد آنها به سمت انجام پروژه‌هاي تحقيقاتي رفته است.
وي با تاکيد بر اينکه نبايد اجازه تزريق نااميدي در بدنه دانشجويي را بدهيم، بيان کرد: اساتيد بايد از ظرفيت کلاس‌ها و نشست‌هاي مختلفي که با دانشجويان دارند، استفاده کنند و اميدواري به آينده را در ميان دانشجويان بيشتر کنند. اميدواري باعث خلاق‌تر و پوياتر شدن ذهن دانشجويان خواهد شد.
وزير علوم: اجرايي شدن طرح ساماندهي آموزش عالي در سال جاري 
 «گذار نهاد  آموزش عالي از توسعه کمي وحرکت جدي به سمت مأموريت‌گرا کردن و کيفي‌سازي مراکز آموزش عالي کشور»

   
  ۱۳۹۸/۰۶/۱۶ به گزارش اداره کل روابط عمومي وزارت علوم، وزير در راستاي اجرايي شدن «طرح ساماندهي آموزش عالي» در سال جاري  و با تأکيد بر گذار نهاد  آموزش عالي از توسعه کمي و حرکت به سمت کيفي‌سازي مأموريت‌گرا کردن مراکز آموزش عالي گفت:  با علمياتي شدن اين طرح، حرکت به سمت تحقق اهداف و سياست‌هاي آموزش عالي قوت گرفته و با شدت بيشتري به پيش خواهد رفت. 

وي گفت:  در حال حاضر تمام دانشگاه‌ها حتي دانشگاه‌هاي کوچک در زمينه پژوهش دستاوردهاي مناسبي کسب کرده‌اند و از اين رو مي‌توان گفت افق روشني براي پاسخگويي به نيازهاي جامعه وجود دارد.


وي تاکيد کرد: توجه به مباحث پژوهشي از اوايل دهه ۷۰ در دانشگاه‌ها فعال‌تر شد و تا اواخر دهه ۸۰ هم اين موضوع مورد توجه دانشگاه‌ها و مراکز علمي قرار گرفته به گونه‌اي که امروز هم شاهد رشد دستاوردهاي علمي در سطح جهاني هستيم، اما 
آنچه که امروزه بيشتر مورد تأکيد است دستاوردهاي پژوهشي است که بايد بتوانند گره‌گشاي مشکلات داخلي و مسائل جامعه و صنعت باشند.

همچنين دکتر غلامي خاطر نشان کرد: طي سال‌هاي اخير نگراني‌هايي از لحاظ تعدد مراکز آموزش عالي به وجود آمده که خوشبختانه اين نگراني‌ها نيز با تمرکز بر کيفي‌نگري آموزش عالي رفع شد.

اصلاحاتي از مواد آيين‌نامه استخدامي اعضاي هيأت علمي وزارت عتف در ۱۳۹۸/۰۶/۰۲ تصويب و ابلاغ شد. 
(دريافت جزئيات)

تصويب آيين‌نامه اجرايي قانون پيشگيري و مقابله با تقلب در تهيه آثار علميابلاغ آيين‌نامه اجرايي در روزهاي آينده
/ شيوه‌نامه مزبور در حال تدوين

۱۳۹۸/۰۵/۲۶ به گزاش اداره کل روابط عمومي وزارت علوم، در نخستين جلسه هماهنگي اجراي آيين‌نامه پيشگيري و مقابله با تقلب در تهيه آثار علمي با حضور وزير علوم و تعدادي از معاونين مقرر شد، کارگروه وزارتي اخلاق در پژوهش در اسرع وقت تشکيل و شيوه نامه هاي اجرايي مرتبط با آن نيز سريعاً تهيه و تدوين شود.
در اين جلسه همچنين مقرر شد در جلسه آتي روساي دانشگاه‌هاي سراسر کشور که در شهريورماه سال جاري برگزار مي‌شود، اين موضوع مهم مورد بحث و تبادل نظر روساي دانشگاه‌ها قرار گيرد.

۱۳۹۸/۰۵/۲۳ به گزاش اداره کل روابط عمومي وزارت علوم، دکتر غلامي با اعلام اين خبر گفت: بر اساس اين آيين‌نامه اجرايي، کليه دانشگاه‌هاي کشور، بايد کارگروه مقابله با تقلب يا کارگروه اخلاق پژوهشي را تشکيل خواهند داد.
وي با اشاره به اينکه وزارت علوم به طور جدي در اجراي اين قانون از قبل هم شروع کرده است، ولي با تصويب آيين‌نامه اجرايي ورود پيدا خواهد کرد، افزود: کليه افرادي که در کشور به هر نحوي به وقوع تقلب علمي مثل نوشتن مقاله براي فرد ديگر يا نوشتن يا فراهم کردن امکان تهيه پايان نامه بدون زحمت فرد صاحب پايان‌نامه کمک مي‌کنند، از همين امروز کارخود را تعطيل کنند؛ چرا که قطعاً جرم و تقلب بوده و هست.
به گفته دکتر غلامي، وزارت علوم اين بار با گستردگي وسيع و در سطح کليه دانشگاه‌هاي کشور با اين موضوع مقابله خواهد کرد.


عليرغم برآورد هزينه سنگين فرصت مطالعاتي ۶ ماهه براي دولت
وزير علوم: الزام فرصت مطالعاتي هيات علمي‌هاي جديد در جامعه و صنعت، سرمايه گذاري ۶ ماهه با بهره‌وري ۳۰ ساله

به گزارش فارس، پس از الزامي شدن گذراندن دوره ۶ ماهه فرصت مطالعاتي براي اعضاي هيات علمي جوان، مدير کل دفتر ارتباط با صنعت معاونت پژوهش وزارت علوم از برآورد  سنگين اين طرح صحبت کرد و گفت: برآورد هزينه براي ورود ۱۰۰۰ تا ۲۰۰۰ نفر به صنعت و تأمين حقوق آنها از طرف وزارت علوم عدد بسيار بزرگ است که گاهي از اعلام عدد و پرداختن به آن ترس داريم و انتظار مي‌رفت بخش صنعت يا سازمان گسترش در تامين بخشي از هزينه‌ها کمک کند.

۱۳۹۸/۰۵/۱۹ منصور غلامي وزير علوم، تحقيقات و فناوري در گفت‌وگو با خبرنگار گروه علمي و دانشگاهي خبرگزاري فارس، درباره برآورد هزينه‌ فرصت مطالعاتي ۶ ماهه اساتيد جوان هيات علمي در بخش صنعت که گفته شده ارقام هزينه‌اي سنگيني را به وزارت علوم تحميل مي‌کند، گفت: اين کار کارشناسي‌شده است و منافع درازمدت آن را مي‌بينيم.

وي ادامه داد: وقتي يک نفر را ۴ سال به خارج از کشور مي‌فرستيم و کلي براي او هزينه مي‌کنيم، به اين دليل است که منافعي را براي آن متصور هستيم. در موضوع فرصت مطالعاتي در بخش صنعت هم همين‌ منافع ديده شده است.

غلامي گفت: هيات علمي جوان که به بخش صنعت مي‌رود، مسائل و مشکلات بخش صنعت را از نزديک لمس مي‌کند و با مجموعه مديريتي و حتي تحقيقاتي در بخش صنعت برقرار مي‌کند و وقتي پس از ۶ ماه به دانشگاه خود باز مي‌گردد، اين ارتباط باعث مي‌شود يکي از تلاش‌هايي که در کار علمي خود انجام مي‌دهد، تلاش براي حل مسائل و مشکلات آن صنعت و صنايع وابسته به آن مجموعه باشد.

وزير علوم، تحقيقات و فناوري افزود: بنابراين اگر فرض کنيم يک هيات علمي قرار است حداقل ۳۰ سال خدمت کند، سرمايه‌گذاري ۶ ماهه ۳۰ سال بهره خواهد داد.

وي در پاسخ به اين سوال که آيا اعتبار لازم براي اجرايي شدن اين طرح ديده شده است، گفت: قطعا ديده شده زيرا حقوق اعضاي هيات علمي جزء بودجه ديده‌ شده ثابت است وما فقط تصميم گرفته‌ايم به اين آقا يا خانم بگوييم که به فرصت مطالعاتي برود.

غلامي با تاکيد بر اينکه حتما شخصي که به فرصت مطالعاتي در بخش صنعت مي‌رود،‌گزارش کار ارائه مي‌کند و نتايج کار را بررسي مي‌کنيم، گفت: با پيش‌فرض‌ اثرگذاري بلندمدت، سرمايه‌گذاري براي فرصت‌ مطالعاتي ۶ ماهه سرمايه‌گذاري زيادي نيست.
اصلاح و بازنگري ماده ۳ آيين‌نامه ارتقاء همراه با حفظ چارچوب فعلي تا پايان برنامه ششم (سال ۱۴۰۰)

۱۳۹۸/۰۵/۰۳  به گزارش خبرگزاري مهر، دکتر عبدالرضا باقري (قائم مقام وزير علوم) درباره بازنگريِ آئين‌نامه فعليِ ارتقا مرتبه اعضاي هيأت علمي، اظهار داشت:

 اين آئين‌نامه که از دي ماه سال ۱۳۹۵ اجرايي شده زمان زيادي از تصويب و اجراي آن نمي‌گذرد، اکنون براي ايجاد ثبات در وضعيت اعضاي هيأت علمي و به منظور برنامه ريزي و جهت‌دهي به فعاليت‌هايشان، لازم است اين آئين‌نامه استمرار يابد و آن  را تا پايان برنامه ششم حفظ کنيم. از همين رو تغيير کلي آئين‌نامه اقدام مناسبي نبوده و براي جلوگيري از نگراني اعضاي هيأت علمي، بازنگري در آيين‌‌نامه ارتقاء گزينه بهتري به نظر مي‌رسد.
قائم مقام وزير علوم اضافه کرد: به نظر مي‌رسد ماده ۳ اين آئين‌نامه نياز به اصلاحاتي داشته باشد. چرا که اعضا نسبت به مواردي که در اين ماده وجود دارد، اشاراتي دارند و معتقدند با کاستي‌هايي همراه است. در اين زمينه به‌طور مستمر،  نظرات اساتيد را جمع آوري کرده‌ايم تا در آينده بتوانيم تغييرات اساسي و خوبي لحاظ کنيم.

وي افزود: با استناد بر ماده ۵ آيين‌نامه ارتقاء، اين امکان به دانشگاه‌ها و مؤسسات تحقيقاتي داده شده که بتوانند متناسب با ماموريت‌هايشان، پيشنهادات خود را در راستاي تغيير يا اصلاحِ آئين‌نامه ارائه دهند تا در هيأت مميزه دانشگاه و يا هيأت مميزه مرکزي وزارتخانه، بررسي، تصويب و اجرايي شود.

قائم مقام وزير علوم تصريح کرد: علاوه بر تغييراتي که دانشگاه‌ها مي‌توانند در کوتاه مدت در اين آئين‌نامه ايجاد کنند، کارگروه‌هاي تخصصي در وزارتخانه تشکيل شده و پيشنهاداتي در راستاي پاسخگوتربودن اعضاي هيأت علمي به نيازهاي جامعه ارائه شده است. اين موضوع در قالب ماده ۵ به دانشگاه‌ها ابلاغ و ارسال شده تا بررسي‌هاي لازم را انجام داده و نظرات خود را به ما اعلام کنند.

باقري ادامه داد: در حال حاضر بازنگريِ آئين‌نامه ارتقا مرتبه اعضاي هيأت علمي به دبير شوراي عالي انقلاب فرهنگي منعکس شده و انتظار مي‌رود، شوراي عالي انقلاب فرهنگي همراهي خوبي در اين زمينه با وزارت علوم داشته باشند. الزام به فرصت مطالعاتي در جامعه و صنعت براي رسمي‌ شدن

 ۱۳۹۸/۰۴/۱۷ به گزارش ايسنا، دکتر منصور غلامي وزير محترم وزارت عتف در اجلاس سراسري رؤساي دانشگاه‌ها گفت:

به منظور توانمندسازي اعضاي هيأت علمي دانشگاه‌ها از ابتداي سال ۹۸ تمامي اعضاي هيأت علمي که در قالب پيماني استخدام دانشگاه‌ها مي‌شوند بايد حدود شش ماه دوره‌هاي مهارت آموزي را در مراکز صنعتي بگذرانند و در اين مراکز حضور داشته باشند. در واقع در اين مدت اعضاي هيأت علمي از دانشگاه‌ها حقوق دريافت خواهند کرد و اين برنامه يک فرصت مطالعاتي کوتاه مدت به اعضاي هيأت علمي است و آنها بعد از گذراندن اين فرصت مطالعاتي مي‌توانند درخواست رسمي-آزمايشي شدن داشته باشند. (يا رسمي‌قطعي شدن براي کساني که از ابتداي سال ۱۳۹۸ رسمي‌آزمايشي شده‌اند.) 

بر اساس بندهاي «د» ماده ۱۲ و ۱۴ تازه الحاق شده به آيين‌نامه استخدامي، براي تبديل وضعيت کليه اعضاي هيئت علمي که از ابتداي سال ۱۳۹۸ دوره پيماني يا رسمي آزمايشي را آغاز مي‌کنند، گذراندن فرصت مطالعاتي درجامعه و صنعت براي تبديل وضعيت بعدي الزامي است. به تبصره ۲ ماده ۴ شيوه‌نامه فرصت مطالعاتي در جامعه و صنعت توجه شود. (از همين‌جا قابل دانلود است.)

وزبر افزود: در واقع با اجراي اين برنامه اعضاي هيأت علمي فرصتي براي حضور در مراکز صنعتي و گذراندن دوره‌هاي مهارت آموزي پيدا خواهند کرد و يک رابطه تحقيقاتي علمي بين بخش‌هاي دانشگاهي و صنعتي به منظور تحقيق و توسعه صنايع مختلف و حتي دانشگاه‌ها شکل خواهد گرفت.

بررسي تغييرات آيين‌نامه ارتقاء در هيات مميزه‌ها

 

۱۳۹۸/۰۴/۱۷ وزير عتف همچنين از آئين‌نامه ارتقاي اعضاي هيأت علمي دانشگاه‌ها خبر داد و گفت: اين آئين‌نامه ارتقا که در حال حاضر در دانشگاه‌ها وجود دارد بيشتر به بحث نظري فعاليت‌هاي اعضاي هيأت علمي توجه مي‌کند و کمتر به بخش‌هاي عملي توجه مي‌شود اما با بازنگري که در اين آئين‌نامه صورت گرفته به بخش‌هاي علمي، عملي و مهارتي اعضاي هيأت علمي نيز توجه مي‌شود.

دکتر غلامي تاکيد کرد: آئين‌نامه جديد ارتقاي اعضاي هيأت علمي در حال حاضر در هيأت‌هاي مميزه دانشگاه‌ها در حال بررسي است و به محض تأييد در اين مراکز، بخش امتيازدهي به فعاليت‌هاي عمل و علميي در عرصه‌هاي صنعتي، مهارتي و پژوهشي نيز جز محاسبه امتيازات ارتقاي اعضاي هيأت علمي قرار خواهد گرفت و اينگونه نيست که اعضاي هيأت علمي صرفاً بر حسب فعاليت‌هاي مکتوب خود ارتقا يابند.

وصول درخواست‌هاي فرصت مطالعاتي در جامعه و صنعت از سوي بخش‌هاي مختلف اجرايي کشور به وزارت عتف 

 

۱۳۹۸/۰۴/۱۷ معاون پژوهش و فناوري عتف (دکتر برومند) خاطرنشان کرد: با توجه به رايزني‌هاي انجام‌شده بين معاونت پژوهش و فناوري وزارت علوم و ديگر وزارتخانه‌ها و دستگاه‌هاي اجرايي، استقبال خوبي از طرح «دوره فرصت مطالعاتي اعضاي هيأت‌ علمي در جامعه و صنعت» به عمل آمده و بيش از ۳۰۰ درخواست فرصت مطالعاتي در جامعه و صنعت اعضاي هيأت‌علمي از سوي وزارتخانه‌ها، صنايع و سازمان‌هاي اجرايي کشور به وزارت علوم، تحقيقات و فناوري و دانشگاه‌ها واصل شده است. وي تصريح کرد: بر اين اساس انتظار مي‌رود دانشگاه‌ها و پژوهشگاه‌هاي کشور از فرصت موجود حداکثر استفاده را در راستاي ارتقا و اعتلاي تعاملات مراکز علمي با سازمان‌ها و دستگاه‌هاي اجرايي کشور بنمايند. 

يادآوري: بر اساس بندهاي «د» ماده ۱۲ و ۱۴ تازه الحاق شده به آيين‌نامه استخدامي، براي تبديل وضعيت کليه اعضاي هيأت علمي که از ابتداي سال ۱۳۹۸ دوره پيماني يا رسمي آزمايشي را آغاز مي‌کنند، گذراندن فرصت مطالعاتي درجامعه و صنعت براي تبديل وضعيت بعدي الزامي است. به تبصره ۲ ماده ۴ شيوه‌نامه فرصت مطالعاتي در جامعه و صنعت توجه شود. (از همين‌جا قابل دانلود است.)
چاپ کاغذي پايان‌نامه‌ها ممنوع شد.

۱۳۹۸/۰۴/۰۵ با دستور معاون آموزشي وزارت علوم از اين پس چاپ کاغذي پايان نامه ها، رساله ها و گزارش هاي درسي در همه مقاطع و رشته ها ممنوع خواهد بود.

 

به گزارش خبرگزاري مهر به نقل از وزارت علوم، دکتر مجتبي شريعتي نياسر با ابلاغ بخشنامه‌اي به روساي دانشگاه‌ها و مراکز آموزش عالي کشور از آنان خواست تا از سال تحصيلي آينده نسبت به حذف و ممنوع ساختن چاپ کاغذي پايان نامه‌ها و موارد مشابه اقدام کنند.

 

در متن بخشنامه يادشده آمده است: «در راستاي سياستهاي دولت و با توجه به نامه شماره ۹۷/۱۰۰/۴۵۴۲۳ تاريخ ۱۱ بهمن ۹۷ معاون رئيس جمهور و رئيس سازمان محيط زيست و نيز با عنايت به عزم دستگاه آموزش عالي در کاهش هزينه‌ها، صرفه جويي در مصرف کاغذ و دستيابي به اهداف برنامه مديريت سبز و همچنين با توجه به نقش آموزش عالي در بهينه‌سازي رفتارهاي صحيح در جامعه، لازم است کليه دانشگاه‌ها و موسسات آموزش عالي از سال تحصيلي آينده نسبت به حذف و ممنوع کردن چاپ کاغذي پايان‌نامه‌ها / رساله‌ها، گزارش‌هاي علمي، گزارش‌هاي درسي و يا تکاليف آموزشي رايج در همه مقاطع و رشته‌ها اقدام کنند.

 

شايان ذکر است، تشخيص موارد استثناء (مصاديقي که امکان نشرِ الکترونيکي آن وجود ندارد) بر عهده دانشگاه خواهد بود.

  

الزام گذراندن «فرصت مطالعاتي در جامعه و صنعت» براي همه رشته‌ها و همچنين استادان زن

۱۳۹۸/۰۲/۲۸  دکتر مسعود برومند معاون پژوهش وزارت عتف درگفتگو با خبرنگار مهر در پاسخ به اين سوال که آيا استادان خانم نيز ملزم به گذراندن فرصت مطالعاتي در جامعه و صنعت هستند، گفت: اين موضوع براي همه اعضاي هيأت علمي جواني که در سال ۱۳۹۸ به مجموعه آموزش عالي مي‌پيوندند، الزام آور است. 


وي ادامه داد: تفاوتي هم نمي‌کند که عضو هيأت علمي آقا يا خانم باشد، 
رشته‌ها هم متفاوت نيستند، بنابراين بايد فرصت مطالعاتي در جامعه و صنعت را همگي مشمولين طي کنند. 

ايشان افزود: جا و مکاني را هم که استادان بايد فرصت مطالعاتي در جامعه و صنعت خود را آنجا طي کنند، با کمک دانشگاه‌ها و تفاهم‌نامه‌هايي که وزارت علوم با سازمان‌هاي مختلف امضا کرده، تعيين مي‌شود.

وي ادامه داد: فرصت‌هاي مطالعاتي اعضاي هيأت علمي در جامعه و صنعت زمينه مناسبي را براي ارتقاي توانمندي‌ها و مهارت‌هاي آنان در کسب دانش بومي و انتقال يافته‌هاي پژوهشي به جامعه فراهم مي‌سازد.

  


پرداخت مازاد تدريس بر اساس حضور و عملکرد عضو هيأت علمي در دانشگاه و حذف حق‌التدريس
 
(طرح بهره‌وري و نو ارزش‌آفريني اعضاي هيأت‌ علمي)

 

۱۳۹۷/۰۹/۲۸ بر اساس اين طرح، به جاي پرداخت حق مازاد به يک استاد، براي تدريس مازادي که داشته، پرداخت‌ها به گونه‌اي خواهد شد که حقوق ماهيانه عضو هيأت علمي را متناسب با سهمي که از فعاليتش دارد افزايش مي‌يابد.

 

معاون آموزشي وزير علوم افزود: اين موضوع باعث مي‌شود اساتيد دانشگاه‌ها نيز حضور فعالي در دانشگاه‌ها داشته و دانشگاه‌هاي مطرح نيز به دنبال اين نباشند که از اساتيد حق التدريس بيرون از دانشگاه استفاده کنند.

 

وي ادامه داد: چون ظرفيت هيأت علمي دانشگاه هاي سطح يک ما بسيار بالاست مگر در موارد استثناء، بنابراين اصلاح وضعيت به اين معنا نيست که اساتيد حق‌التدريس حذف شوند، بلکه هدف اين است که پرداخت حق التدريس بازتعريف شود.

 

مجتبي شريعي نياسر افزود: با اجراي اين طرح هم حضور اعضاي هيأت علمي در دانشگاه‌ها بيشتر شده و هم پرداخت دانشگاه‌ها منصفانه‌تر بوده و حق اعضاي هيأت علمي متناسب با نقشي که ايفا مي‌کنند، تامين مي‌شود.

 


 
کليه حقوق مادی و معنوی اين سايت متعلق به مجتمع آموزشی بم می باشد
Copyright @2012-2022 Bam University. All rights reserved.