شنبه 4 تير ماه 1401 ساعت 02:59
وب سايت مرکزي
اخبار وب سايت گروه صنايع /
تاريخ برگزاري آزمون خودخوان دانشجويان رشته مهندسي صنايع در نيمسال اول 98-97 / سه شنبه 10 مهر 1397 / اخبار گروه مهندسي صنايع / منبع خبر []/ مرجع خبر []


تاريخ برگزاري آزمون خودخوان دانشجويان رشته مهندسي صنايع در نيمسال اول 98-97

ساعت آزمون

تاريخ آزمون

عنوان آزمون

سيستم هاي حقوق و دستمزد

سه شنبه 17 مهرماه

10:30 ساختمان خوارزمي
استاتيک و مقاومت مصالح

سه شنبه 17 مهرماه

10:30ساختمان خوارزمي
تحقيق در عمليات 2

سه شنبه 17 مهرماه

10:30 ساختمان خوارزمي
برنامه ريزي توليد

چهارشنبه 18 مهرماه

10:30 ساختمان خوارزمي

 


کليه حقوق مادی و معنوی اين سايت متعلق به مجتمع آموزشی بم می باشد
Copyright @2012-2022 Bam University. All rights reserved.