شنبه 4 تير ماه 1401 ساعت 03:47
وب سايت مرکزي
اخبار وب سايت گروه صنايع /
اطلاعيه در خصوص کارآموزي ترم تابستان 97-96 دانشجويان مهندسي صنايع / شنبه 30 تير 1397 / اخبار گروه مهندسي صنايع / منبع خبر []/ مرجع خبر []

اطلاعيه در خصوص کارآموزي ترم تابستان  دانشجويان مهندسي صنايع

به اطلاع دانشجويان مهندسي صنايع که در ترم تابستان 97 96 درس کارآموزي را انتخاب واحد نموده اند مي رساند که با توجه به جدول زير با راهنمايي استاد راهنماي خود دوره کارآموزي را به مدت 240 ساعت در واحد مربوطه گذرانده و گزارش کارآموزي  را با هماهنگي استاد راهنماي خود آماده و تا پايان هفته دوم مهرماه ارايه  نمايند.

  • فرم ها و شيوه نامه نگارش کارآموزي در وب سايت مجتمع آموزش عالي بم گروه مهندسي صنايع فرم ها موجود مي‏باشد.
  • فرم اعلام شروع کارآموزي که شامل نام سرپرست کارآموزي و آدرس محل کارآموزي مي باشد بايد در ابتداي دوره کارآموزي به مجتمع آموزش عالي بم ارسال گردد.
  • حتما گزارش هاي هفتگي با هماهنگي سرپرست کارآموزي تکميل و تاييد گردد.
  • فرم ارزيابي کارآموز بايد به وسيله سرپرست کارآموزي تکميل و تاييد گردد.
  • نامه اي مبني بر اتمام دوره کارآموزي به مدت زمان 240ساعت در پايان دوره از محل کارآموزي دريافت گردد.
  • گزارش کارآموزي دقيقا مي بايست براساس شيوه نامه نگارش تهيه گردد.

رديف

نام خانوادگي و نام

استاد راهنما

1

ابراهيمي زرندي فرزاد

آقاي مهندس فرح بخش

farahbakhsh.amin@gmail.com

2

اله دادي واصل ابادي رويا

3

سليماني دختک فاطمه

4

صادقي نژادفرسنگي ارمان

5

منصوروار زهرا

6

چنگلوائي محمد

آقاي مهندس ابويي

abouei@bam.ac.ir

7

حمزه نژادطوطيه مهدي

8

حيدري مهرابادي مريم

9

رابحي پريسا

10

رحيمي فاضل

11

رفيعي پور محسن

12

رنجبر نعيمه

13

توکلي زاده مينا

آقاي مهندس ملاشاهي

mollashahi@bam.ac.ir

14

خواجه پور زهرا

15

زحمت کش کيانوش

16

صوفي آبادي امير رضا

17

کلانترزاده محمدرضا

18

مرادي مهلا

19

نادرپورکوهي سجاد

20

دري جاني حسين

خانم مهندس مهدوي

leila.mahdavi68@yahoo.com

21

ظفري فاطمه

22

منتظمي نرجس

23

هوشمندميرحسيني سيدعلي

 


کليه حقوق مادی و معنوی اين سايت متعلق به مجتمع آموزشی بم می باشد
Copyright @2012-2022 Bam University. All rights reserved.