شنبه 4 تير ماه 1401 ساعت 03:34
وب سايت مرکزي
اخبار وب سايت گروه صنايع /
اطلاعيه در خصوص پروژه پاياني ترم تابستان 97-96 دانشجويان مهندسي صنايع / شنبه 30 تير 1397 / اخبار گروه مهندسي صنايع / منبع خبر []/ مرجع خبر []

اطلاعيه در خصوص پروژه پاياني ترم تابستان  دانشجويان مهندسي صنايع

به اطلاع آن دسته از دانشجويان مهندسي صنايع که در ترم تابستان 97-96 درس پروژه پاياني را اخذ نموده اند مي رساند که با توجه به جدول زير در اسرع وقت با استاد راهنماي مربوطه خود تماس حاصل نموده و موضوع پروژه پاياني خود را مشخص و تا پايان مهرماه 97 پروپوزال (فرم پروپوزال- فرم ها- گروه مهندسي صنايع- bam.ac.ir) تکميل شده خود را به دفتر بخش تحويل نمايند.

لازم به ذکر است در صورت عدم تعيين موضوع پروژه پاياني تا تاريخ فوق نمره پروژه پاياني آنها از 18 نمره لحاظ مي شود.

رديف

نام و نام خانوادگي

استاد راهنما

1

ابراهيمي زرندي فرزاد

آقاي مهندس ابويي

abouei@bam.ac.ir

2

چنگلوائي محمد

3

حمزه نژادطوطيه مهدي

4

رحيمي فاضل

5

رفيعي پور محسن

6

سلطاني نژاد سعيد

7

سليماني دختک فاطمه

8

صادقي نژادفرسنگي ارمان

9

بهرامي وجيهه

آقاي مهندس ملاشاهي

mollashahi@bam.ac.ir

10

توکلي زاده مينا

11

دري جاني حسين

12

زحمت کش کيانوش

13

صوفي آبادي امير رضا

14

محمدي مسعود

15

مرادي مهلا

16

هوشمندميرحسيني سيدعلي

 


کليه حقوق مادی و معنوی اين سايت متعلق به مجتمع آموزشی بم می باشد
Copyright @2012-2022 Bam University. All rights reserved.