يکشنبه 8 خرداد ماه 1401 ساعت 16:16
وب سايت مرکزي
اخبار رفاهي /
دومين جلسه هم انديشي تشکيل صندوق وام اعضاي هيات علمي و کارکنان مجتمع / يکشنبه 3 ارديبهشت 1396 / اخبار و اطلاعيه هاي امور رفاهي / منبع خبر []/ مرجع خبر []
قابل توجه کليه همکاران مجتمع آموزش عالي بم
دومين جلسه هم انديشي تشکيل صندوق وام اعضاي هيات علمي و کارکنان مجتمع با هدف عضوگيري و تشکيل هيات رئيسه روز يکشنبه مورخ 10/2/96 ساعت 14:30 در سالن بسطامي برگزار خواهد شد.از کليه همکاران جهت حضور دعوت بعمل مي آيد.

امور رفاهي مجتمع آموزش عالي

کليه حقوق مادی و معنوی اين سايت متعلق به مجتمع آموزشی بم می باشد
Copyright @2012-2022 Bam University. All rights reserved.