دوشنبه 2 خرداد ماه 1401 ساعت 00:48
وب سايت مرکزي
اطلاعيه ها /
اطلاعيه ها
تمديد زمان ثبت نام غير حضوري براي پذيرفته شدگان جديد الورود مجتمع آموزش عالي بم / يکشنبه 25 شهريور 1397 / اطلاعيه ها / منبع خبر []/ مرجع خبر []
بدينوسيله به اطلاع کليه پذيرفته شدگان جديد الورود مجتمع آموزش عالي بم مي رساند زمان ثبت نام غير حضوري تا ساعت 24:00 روز دوشنبه مورخ 26/6/1397 تمديد گرديد. پذيرفته شدگان مي توانند پس از مطالعه اطلاعيه قبل که در همين وب سات قرار داده شده است با مراجعه به سيستم جامع آموزش گلستان ثبت نام نمايند. 
با تشکر واحد آموزش

کليه حقوق مادی و معنوی اين سايت متعلق به مجتمع آموزشی بم می باشد
Copyright @2012-2022 Bam University. All rights reserved.