سه شنبه 6 مهر ماه 1400 ساعت 17:47
وب سايت مرکزي
اطلاعيه ها /
اطلاعيه ها
حذف دفترچه بيمه از خدمات درماني / دوشنبه 18 اسفند 1399 / اطلاعيه ها / منبع خبر []/ مرجع خبر []
قابل توجه همکاران محترم با توجه به حذف دفترچه بيمه از خدمات درماني خواهشمند است جهت خدمات بيمه تکميلي درمان مراحل ذيل صورت پذيرد.
1- موارد در سربرگ دکتر ذکر، امضا و مهر شود.
2- براي دارو پرينت الکترونيکي با ذکر نام و نام خانوادگي و نوع بيمه (تامين اجتماعي يا خدمات درماني) قيد شده باشد.


با تشکر
امور اداري مجتمع

کليه حقوق مادی و معنوی اين سايت متعلق به مجتمع آموزشی بم می باشد
Copyright @2012-2021 Bam University. All rights reserved.