چهارشنبه 6 مهر ماه 1401 ساعت 16:13
وب سايت مرکزي
اطلاعيه ها /
اطلاعيه ها
شرايط استفاده از بيمه دانشجويي / سه شنبه 25 دي 1397 / اطلاعيه ها / منبع خبر []/ مرجع خبر []
شرايط استفاده از بيمه دانشجويي:
دانشجويان موظفند گزارش حوادث مشمول بيمه را حداکثر 2 روز پس از حادثه به امور دانشجويي مجتمع اطلاع دهند. سپس مدارک لازم جهت دريافت خسارت بيمه را به امور دانشجويي تحويل نمايند.  

مدارک لازم: 
1- گواهي تأييد پزشک معالج همراه با اصل کليه صورتحساب هاي پزشکي با تأييد مراجع پزشکي
2- کپي برابر با اصل کليه صفحات شناسنامه
3- کپي برابر با اصل کارت ملي 
4- کپي برابر با اصل کارت دانشجويي
5- گواهي پزشک معالج مبني بر پايان معالجات و غير قابل علاج بودن نقص عضو (در صورت نقص عضو)
6- کپي برابر با اصل گواهي فوت (در صورت فوت) 
7- گواهي پزشک قانوني يا آخرين پزشک معالج مبني بر تعيين علت فوت (در صورت فوت)


توجه: غرامت ناشي از هزينه هاي پزشکي ناشي از حوادث در طول مدت قرارداد حداکثر 000/000/40 ريال و غرامت نقص عضو و از کار افتادگي و يا فوت حداکثر 000/000/200 مي باشد.

موارد زير شامل تعهدات بيمه گر نمي باشد:
1-  سکته   
2-  خسارات ناشي از جنگ، شورش و اغتشاش
3-  خودکشي
4-  ارتکاب بيمه شده به اعمال مجرمانه اعم از مشارکت، مباشرت يا معاونت در آن
5- مستي و يا استعمال هرگونه مواد مخدر و يا داروهاي محرک بدون تجويز پزشک
6- صدمات بدني که بيمه شده عمداً موجب آن مي شود


کليه حقوق مادی و معنوی اين سايت متعلق به مجتمع آموزشی بم می باشد
Copyright @2012-2022 Bam University. All rights reserved.