شنبه 13 آذر ماه 1400 ساعت 10:30
وب سايت مرکزي
اطلاعيه ها /
اطلاعيه ها
مسابقه کتابخواني ثانيه هاي انس / چهارشنبه 3 شهريور 1400 / اطلاعيه ها / منبع خبر []/ مرجع خبر []
دفتر نهاد رهبري و امور فرهنگي مجتمع به مناسبت ماه محرم برگزار مي کند
مسابقه کتابخواني ثانيه هاي انس(رضا اخوي) (فايل کتاب)
تاريخ و زمان آزمون:( تمديد شد )دوشنبه 22 شهريورماه ساعت 13
نحوه برگزاري آزمون:

سوالات راس ساعت 13 روز دوشنبه 22 شهريور در وب سايت، و شبکه هاي اجتماعي مجتمع، کانال ايتا و واتساپ بارگزاري مي شوند.

آزمون کارمندان حضوري و در کلاس b4 ساختمان خوارزمي راس ساعت و تاريخ مقرر با رعايت شيوه نامه هاي بهداشتي برگزار مي گردد.

آزمون اساتيد و دانشجويان مجازي مي باشد، لطفا پاسخ سوالات روي برگه نوشته و به کانال ايتا يا واتساپ به شماره  ۰۹۱۳۲۹۵۴۰۶۰ تا ساعت ۱3:15 دقيقه ارسال شود. به پاسخ هاي بعد از اين زمان ترتيب اثر داده نخواهد شد.

پاسخ سوالات به همراه مشخصات و شماره دانشجويي روي برگه نوشته و عکس بگيريد و در زمان مقرر بفرستيد. (نمونه پاسخنامه)

درصورت کسب رتبه مساوي زمان تعيين کننده نفر اول تا سوم است.

#جوايز
نفراول۳۰۰۰۰۰تومان
نفردوم۲۰۰۰۰۰تومان
نفرسوم۱۰۰۰۰۰تومان


کليه حقوق مادی و معنوی اين سايت متعلق به مجتمع آموزشی بم می باشد
Copyright @2012-2021 Bam University. All rights reserved.