پنجشنبه 16 ارديبهشت ماه 1400 ساعت 10:56
وب سايت مرکزي
خبر /
از پژوهشگران برتر دانشکده هاي مجتمع آموزش عالي بم در سال 1398 تقدير به عمل آمد / پنجشنبه 2 مرداد 1399 / عمومي / منبع خبر []/ مرجع خبر []
اعضاي هيأت رئيسه مجتمع از پژوهشگران برتر دانشکده هاي مجتمع در سال 1398 تقدير به عمل آورد.
به گزارش روابط عمومي، اعضاي هيآت رئيسه مجتمع برگزيده شدن آقاي دکتر هادي فرزان به عنوان پژوهشگر برتر دانشکده فني و مهندسي، سرکار خانم دکتر فرشته فروزش به عنوان پژوهشگر برتر دانشکده رياضي و محاسبات و همچنين آقاي اميرعباس نجفي پور به عنوان پژوهشگر برتر دانشکده گردشگري را تبريک و از ايشان تقدير به عمل آورد. 







کليه حقوق مادی و معنوی اين سايت متعلق به مجتمع آموزشی بم می باشد
Copyright @2012-2021 Bam University. All rights reserved.