پنجشنبه 16 ارديبهشت ماه 1400 ساعت 12:04
وب سايت مرکزي
خبر /
دکتر غلامي در نشست مجازي روساي دانشگاه ها و مراکز آموزش عالي تاکيد کرد: لزوم حفظ تجربيات عملکرد دانشگاه¬ها در دوران کرونا /هماهنگي دانشگاه ها با روش هاي جديد آموزشي / يکشنبه 22 تير 1399 / عمومي / منبع خبر []/ مرجع خبر []
دکتر منصورغلامي، وزير علوم، تحقيقات و فناوري در نشست مجازي روساي دانشگاه ها و مراکز آموزش عالي تاکيد کرد: دانشگاه ها در دوران شيوع ويروس کرونا با توجه به عدم آمادگي قبلي ، عملکرد بسيار درخشاني بويژه در بخش آموزش مجازي داشتند و لازم است اين تجربيات براي استفاده در آينده و مواردي مشابه ، حفظ شده و مورد استفاده قرار گيرد. به گزارش روابط عمومي مجتمع و به نقل از اداره کل روابط عمومي وزارت علوم، در اين نشست که صبح امروز (شنبه) با حضور معاونان و مديران اين وزارت و حضور مجازي روساي دانشگاه ها و مراکز آموزش عالي در سالن شهداي جهاد علمي وزارت علوم برگزار شد، دکتر غلامي با اشاره به همه گيري جهاني ويروس کوييد ۱۹ و درگير شدن تمامي کشورها با اين بيماري اظهار داشت: اين بيماري فرصت ها و چالش هايي را فراهم کرده و موجب شده تا شکل جديدي از تجربيات و تصميم گيري ها در امور مختلف در سطح جهان شکل بگيرد.
وزير علوم با بيان اينکه بخش آموزش عالي نيز از شرايط جديد تاثير پذيرفته است، گفت: در اين شرايط دانشگاه هاي کشور نيز با چالش هايي روبرو هستند و البته اين وضعيت موجب شده است تا مسئولان دانشگاهي در مقابله با آن و انجام بهينه امور، تجربيات بهتري به دست آورند.
وي با تاکيد بر ريل گذاري قانوني در انجام تمامي وظايف افزود: ما بايد از اين فرصت به دست آمده نهايت استفاده را کرده و فعاليت هاي اين دوران را به احسن تبديل کنيم، البته اين نه تنها در بخش آموزش، بلکه در بخش هاي پژوهش و فعاليت هاي فرهنگي نيز بايد برنامه ريزي هاي مناسبي انجام گيرد و عادت هاي جديدي در زندگي جامعه دانشگاهي به وجود آورد.
دکتر غلامي با بيان اينکه ستاد وزارت علوم زير ساخت هاي لازم براي فعاليت دانشگاهيان در دوران شيوع کرونا را فراهم مي کند، اظهار داشت: در سال تحصيلي آينده شرايط بهتر مي شود و مبناي ما بر ارائه آموزش مجازي دروس دانشگاهي است، البته حضور دانشجويان برخي مقاطع در فواصل مختلف زماني هم ميتواند مناسب باشد.
وزير علوم با بيان اينکه دانشگاهيان بايد به عملکرد دوران کرونايي يک نگاه کلان داشته باشند، گفت: همه دانشگاه بايد تجربيات عملکرد مطلوب خود در دوران کرونايي در بخش هاي مختلف منتشر کنند تا مورد استفاده ديگران نيز قرار گيرد و لازم است معاونت هاي آموزشي و پژوهش و فناوري وزارت هم در اين فرآيند همکاري کنند تا نتايج مطلوبي با استفاده از تجربيات هسته هاي علمي دانشگاه ها به وجود آيد.
دکتر غلامي در بخش ديگري از سخنان خود با اشاره به ارائه گزارش ها و نقطه نظرات ارزشمند روساي دانشگاه ها در خصوص عملکرد مناسب شان در دوران کرونايي اظهار داشت: پشتيباني هاي لازم در دوران کرونايي از دانشگاه ها انجام مي شود تا دغدغه روساي دانشگاه ها به حداقل برسد و در اين ارتباط دولت نيز در حد امکان کمک خواهد کرد.
وزير علوم با تاکيد بربرگزاري نشست هاي مجازي در بخش ها و مديريت هاي مختلف دانشگاهي گفت: برگزاري نشست هاي مجازي يکي از فرصت هايي است که در دوران بيماري کوييد ۱۹ به دست آمده و به مسئولان بخش هاي مختلف دانشگاهي توصيه مي¬کنم با برگزاري اين نشست ها در فواصل مختلف از همفکري و تجارب يکديگر به خوبي استفاده کنند.
دکتر غلامي با تاکيد بر عبور از روش هاي سنتي در انجام امور آموزش عالي گفت: لازم است دانشگاه هاي کشور تجربيات خود در خصوص انجام امور آموزش مجازي و ساير امور در دوران شيوع کرونا را براي تثبيت و جمع بندي اين دستاوردها و پايداري اين تجربيات گردآوري کرده و به ستاد وزارت علوم ارسال کنند و در اين راستا بايد برخي از عادات سنتي در انجام امور را به سمت خدمت بهينه تغيير دهيم.
وي افزود: مدل آموزش عالي کشورمان با مدل آموزش عالي کشورهاي پيشرفته اروپايي و آمريکايي تشابه زيادي دارد و ما ميتوانيم با بومي سازي تجربيات آنان در انجام امور، برنامه ريزي هاي مناسبي داشته باشيم.

دکتر نظرپور در جشنواره روابط عمومي‌هاي برتر دانشگاه‌ها و مراکز پژوهشي تاکيد کرد:
تزريق اميد به جامعه، از وظايف اصلي روابط عمومي‌ها/ روابط عمومي مراکز آموزش عالي، پل ارتباطي دانشگاه و جامعه
دکتر محمدتقي نظرپور، معاون اداري، مالي و مديريت منابع وزارت علوم، تحقيقات و فناوري در جشنواره روابط عمومي‌هاي برتر دانشگاه‌ها، مراکز پژوهشي، پارک هاي علم و فناوري و موسسات تابعه وزارت علوم تاکيد کرد: يکي از وظايف اصلي روابط عمومي دانشگاه‌ها و مراکز آموزش عالي و پژوهشي، تزريق اميد به جامعه است که از طريق ارائه دستاوردهاي علمي و پژوهشي دانشمندان و محققان کشور مي‌توان اميدواري در جامعه را رونق بخشيد. 
به گزارش اداره کل روابط عمومي وزارت علوم، در اين جشنواره مجازي که امروز (دوشنبه) با حضور وزير علوم، تحقيقات و فناوري، معاون فرهنگي و اجتماعي وزارت علوم، مديرکل حوزه وزارتي و مديران برتر روابط عمومي منطقه يک آموزش عالي به صورت حضوري و شرکت ساير مديران روابط عمومي به صورت مجازي در سالن همايش‌هاي شهداي جهاد علمي اين وزارت برگزار شد، دکتر نظرپور با بيان اينکه، امروز به عنوان روز گفت‌وگو و تعامل سازنده با جهان نامگذاري شده است، اظهار داشت: در اين راستا رسالت روابط عمومي دانشگاه‌ها و مراکز پژوهشي و فناوري بسيار پررنگ جلوه مي‌کند به خصوص در اين شرايط تحريم و شيوع بيماري کرونا نقش روابط عمومي‌ها در اطلاع‌رساني موفقيت‌هاي علمي و فناوري بسيار مؤثر و مفيد است.

وي با بيان اينکه روابط عمومي دانشگاه‌ها و مراکز پژوهشي به نوعي عامل پيوند بين عموم مردم و ساير دستگاه‌هاي اجرايي با جامعه آموزش عالي، پژوهشگران، فناوران و اقتصاد دانش بنيان هستند، گفت: در حقيقت روابط عمومي دانشگاه‌ها، هسته مرکزي و اتاق‌هاي فکر و تنها نهاد رسمي انعکاس دهنده ديدگاه‌ها و عملکرد آموزش عالي و تبيين کننده برنامه‌هاي متنوع دانشگاه است.
دکتر نظرپور با بيان اينکه در عصر حاضر، افکار عمومي جامعه به عنوان قدرت برتر محسوس و نامحسوس و حتي نامرئي جريان‌هاي اجتماعي و فرهنگي هر جامعه محسوب مي‌شوند، افزود: هدايت و کنترل افکار عمومي، يک خط مشي و راهبرد قوي در دانش روابط عمومي است و در کارگاه‌هاي آموزشي هميشه مورد توجه قرار مي‌گيرد.

معاون اداري، مالي و مديريت منابع وزارت علوم با بيان اينکه نگاه به روابط عمومي‌ها نبايد نمايشي و صرفاً تشريفاتي باشد، اظهار داشت: کار شما فقط انتشار اخبار روزمره، پوشش مراسم و تبليغ براي مناسبت‌هاي ملي و مذهبي نيست. رسالت اصلي شما بازگويي و روايت شتاب پيشرفت و توسعه، اميد بخشي به عموم مردم، جامعه دانشگاهي و نسل‌هاي آينده است.
به گفته وي، هنر روابط عمومي، کمک به تبديل محدوديت‌ها به فرصت‌ها است که در انجام مواردي از قبيل همکاري و مشارکت در برگزاري همايش‌ها به صورت مجازي، اطلاع‌رساني، دفاع از عملکرد و معرفي جامعه دانشگاهي و دستاوردهاي علمي و پژوهشي به ويژه در اين دوران کرونايي به خوبي متبلور مي‌شود.

دکتر نظرپور در بخش پاياني سخنان خود يکي از وظايف اصلي روابط عمومي دانشگاه‌ها را، شناسايي نيازهاي جامعه مخاطب عنوان کرد و گفت: علاوه بر عموم مردم، اقشار دانشگاهي، دانشجويان، فارغ‌التحصيلان، فرهيختگان و علاقه‌مندان به آموزش عالي نيز جزو مخاطبان شما هستند. البته بايد اذعان داشت که يکي از اشکالات دانشگاهيان و محققان دانشگاهي اين است که اغلب افرادي درون‌گرا هستند و علاقه زيادي به ارتباطات رسانه‌اي و تبليغات ندارند و در اينجا نقش روابط عمومي‌ها در اطلاع‌رساني و شناساندن اين افراد و دستاوردهاي علمي‌شان به جامعه بسيار پررنگ مي‌شود.

دکتر عبداللهي‌نژاد در جشنواره روابط عمومي‌هاي برتر دانشگاه‌ها و مراکز پژوهشي خبر داد؛
دريافت ۵۰۰۰ اثر در قالب فايل الکترونيکي در راستاي تحقق «دانشگاه سبز، روابط عمومي سبز»
دکتر عليرضا عبداللهي نژاد مديرکل روابط عمومي وزارت علوم، تحقيقات و فناوري، در جشنواره روابط عمومي‌هاي برتر دانشگاه‌ها، مراکز پژوهشي، پارک‌هاي علم و فناوري و موسسات تابعه که امروز (دوشنبه) با حضور وزير علوم، برخي از معاونان و روساي روابط عمومي‌هاي دانشگاه‌هاي سراسر کشور در سالن شهداي جهاد علمي به صورت مجازي برگزار شد، از دريافت ۵۰۰۰ اثر در قالب فايل الکترونيکي در راستاي تحقق «دانشگاه سبز، روابط عمومي سبز» خبر داد. 
به گزارش اداره کل روابط عمومي وزارت علوم، دکتر عبدالهي نژاد به اهداف اين جشنواره اشاره کرد و افزود: معرفي و تقدير از روابط عمومي‌هاي فعال، خلاق و اثرگذار، ترويج فرهنگ مصرف بهينه منابع در روابط عمومي‌ها در راستاي مديريت سبز، توانمند سازي، ايجاد انگيزه براي رقابتي سالم و ارتقاي جايگاه روابط عمومي ها از اهداف اصلي اين جشنواره به شمار مي‌رود.
وي در ادامه تصريح کرد: جشنواره روابط عمومي هاي برتر دانشگاه‌ها و موسسات آموزش عالي در جايگاه جشنواره جشنواره‌ها و در مرحله نهايي جشنواره‌هاي منطقه‌اي سال ۱۳۹۸ با حضور ۶ منطقه از ۱۰ منطقه آموزش عالي برگزار مي‌شود.

مديرکل روابط عمومي وزارت علوم درخصوص محورهاي اين جشنواره خاطرنشان کرد: اين محورها به دو دسته عمومي و ويژه تقسيم شده که بخش عمومي شامل «اطلاع رساني و ارتباط با رسانه‌ها»، «تبليغات و انتشارات در راستاي اجراي مديريت سبز» و «روابط عمومي الکترونيک» و در بخش ويژه شامل مديريت سبز و مصرف بهينه منابع و مسئوليت اجتماعي مي‌شود.
وي به تقويم زماني جشنواره اشاره کرد و افزود: اعلان فراخوان و ارسال دستورالعمل برگزاري جشنواره آبان ماه سال گذشته و مهلت ارسال آثار که دو بار نيز تمديد شد يک ماه و داوري آثار طي دو ماه دي و بهمن ۱۳۹۸ و بررسي دقيق و نهايي آثار از سوي هيئت داوران خرداد سالجاري صورت گرفت.

دکتر عبداللهي نژاد به روند انجام مراحل جشنواره اشاره کرد و گفت: آغاز فرآيندهاي مختلف علمي و اجرايي برگزاري جشنواره از زمستان سال ۱۳۹۷ با تشکيل دبيرخانه جشنواره در ستاد وزارت علوم کليد خورد و کارگروهي علمي براي تدوين شاخص‌هاي علمي و حرفه‌اي سنجش و ارزيابي عملکرد روابط عمومي‌هاي نهاد آموزش عالي با مشارکت و جلسات متعدد با استادان برجسته روابط عمومي در دانشگاه‌ها تشکيل گرديد و تدوين نهايي شاخص‌ها و تهيه دستورالعمل برگزاري جشنواره به دانشگاه‌ها، پژوهشگاه‌ها و پارک‌هاي علم و فناوري کشور صورت گرفت.

وي در خصوص ارزيابي و داوري آثار اظهار داشت: براي ايجاد رقابتي برابر و رعايت عدالت دانشگاه‌هاي سراسر کشور به سه گروه تفکيک و در هر گروه در سه محور عمومي رتبه‌هاي اول، دوم و سوم برگزيده شدند و در گروه چهارم هم با توجه به نوع و ماهيت فعاليت‌ها، پژوهشگاه‌ها و پارک‌هاي علم و فناوري قرار گرفتند که تعداد آثار دريافت شده از سوي دبيرخانه در فراخوان حدود ۵هزار اثر از ۱۰۵ دانشگاه، پژوهشگاه و پارک‌هاي علم و فناوري بود و هيئت داوران متشکل از استادان برجسته دانشگاه‌هاي بزرگ کشور و افراد صاحب نام به داوري آثار پرداختند.

دکتر عبداللهي نژاد با تاکيد بر شعار محوري «جشنواره دانشگاه سبز، روابط عمومي سبز» گفت: بر اساس دستورالعمل و در راستاي شعار محوري جشنواره دريافت تمامي آثار به صورت فايل الکترونيک بوده و به هيچ عنوان آثار مکتوب دريافت نشده است.
مديرکل روابط عمومي وزارت علوم به مسير پيش رو در آينده اشاره کرد و افزود: ايجاد و فعال کردن دبيرخانه دائمي جشنواره به صورت ساليانه يا دو سالانه، طراحي و ايجاد سامانه‌هاي الکترونيک مرتبط با مراحل مختلف جشنواره اعم از گردآوري، ارسال آثار و داوري و ارزيابي آثار در بستر فضاي مجازي در دوران کرونا و پساکرونا با هدف مديريت بهينه منابع، کاهش هزينه‌ها و افزايش کارآيي و حذف کاغذ از فرآيند برگزاري جشنواره و تعيين اولويت‌هاي اساسي و برنامه‌ريزي‌هاي سالانه اداره کل روابط عمومي وزارت علوم در حوزه‌هاي مرتبط بر اساس نتايج به‌دست آمده در جشنواره مسير آينده برگزاري جشنواره روابط عمومي‌هاي برتر را مشخص مي سازد.


وي در ادامه بيان کرد: استمرار در برگزاري و افزايش شمار کارگاه آموزشي حرفه‌اي و کاربردي براي توانمندسازي روابط عمومي‌ها بويژه در مناطق و دانشگاه‌هاي کمتر برخوردار با تاکيد بر برگزاري دوره‌هاي آموزشي مجازي و تلاش براي برگزاري سالانه جشنواره مختلف روابط عمومي‌ها در مناطق دهگانه آموزش عالي کشور از ديگر نکات قابل تامل در اين مسير است.
دکتر عبدالهي نژاد در پايان گفت: يکي از فعاليت‌هاي مهم روابط عمومي‌ها، آرشيو، مستندسازي و انتشار با ارسال دقيق، بهنگام و حرفه‌اي آثار به شمار مي‌رود و نحوه حضور در جشنواره و رعايت دقت، نظم و آراستگي در گردآوري و ارسال آثار به دبيرخانه هر جشنواره‌اي يکي از هنرهاي چندگانه روابط عمومي‌هاست
نقطه نظرات و ديدگاه‌هاي مديران روابط عمومي دانشگاه‌ها در جشنواره روابط‌عمومي‌هاي برتر دانشگاه‌ها و مراکز پژوهشي
برخي مديران روابط عمومي دانشگاه‌هاي سراسر کشور در جشنواره روابط‌عمومي‌هاي برتر دانشگاه‌ها، مراکز پژوهشي، پارک‌هاي علم و فناوري و موسسات تابعه وزارت علوم، تحقيقات و فناوري، به بيان نقطه نظرات درخصوص جشنواره و موضوعات و مسائل کلان فراروي دانشگاه‌ها و مراکز آموزش عالي در شرايط موجود پرداختند. 
به گزارش اداره کل روابط عمومي وزارت علوم، جشنواره روابط‌عمومي‌هاي برتر دانشگاه‌ها، مراکز پژوهشي، پارک‌هاي علم و فناوري و موسسات تابعه وزارت علوم، تحقيقات و فناوري، امروز (دوشنبه) با حضور دکتر منصور غلامي، وزير علوم، تحقيقات و فناوري، دکتر محمدتقي نظرپور، معاون اداري، مالي و مديريت منابع وزارت علوم، دکتر غلامرضا غفاري، معاون فرهنگي و اجتماعي وزارت علوم، دکتر مسعود شمس بخش، مشاور وزير و مدير کل دفتر وزارتي، دکتر عليرضا عبداللهي نژاد، مديرکل روابط عمومي وزارت علوم، دکتر حسينعلي افخمي، رئيس هيئت داوران جشنواره، دکتر هادي خانيکي، استاد ارتباطات دانشگاه علامه طباطبايي و جمعي از مديران روابط عمومي دانشگاه‌ها، مراکز پژوهشي و پارک‌هاي علم و فناوري و موسسات تابعه وزارت علوم در سالن شهداي جهاد علمي وزارت علوم به صورت مجازي برگزار شد.
مجيد فتاح زاده، مدير روابط عمومي دانشگاه شهيد مدني آذربايجان در اين نشست با اشاره به لزوم ارتقاي جايگاه روابط عمومي‌ها در وزارت علوم خاطرنشان کرد: حضور به عنوان عضو اصلي در شوراها و داشتن چارت جداگانه در ارتقاي روابط عمومي‌ها تاثيرگذار است.
به گفته وي، جشنواره روابط عمومي وزنه سنگيني است که بهره‌هاي آموزشي فراواني به دنبال دارد. دسته‌بندي دانشگاه‌ها، اقدام خوبي بود که در جشنواره لحاظ شد.
مدير روابط عمومي دانشگاه شهيد مدني آذربايجان پيشنهاد کرد: امکان دفاع از آثار توسط شرکت‌کنندگان نيز در سال‌هاي آينده و جشنواره‌هاي بعدي مدنظر قرار بگيرد.
سيداحمدرضا خضري، مدير حوزه رياست و روابط عمومي دانشگاه تهران نيز در اين نشست با تاکيد بر لزوم انتشار درست واقعيت‌ها از سوي روابط عمومي‌ها اظهار داشت: فرهنگ ديگرفهمي، طبيعت دوستي و آشتي با طبيعت يکي از رسالت‌هاي روابط عمومي‌ها بوده که بايستي ترويج شود.
وي با بيان اينکه روابط عمومي‌ها بيش از همه به پشتيباني معنوي نياز دارند، تصريح کرد: برگزاري کارگاه‌هاي دانش و مهارت براي شرايط خاص مثل امروز مورد نياز است. در دانشگاه تهران مدام در حال روزآمد سازي وسايل ارتباطي خود هستيم و ارتباطات رسانه‌اي را بي‌پروا و صميمانه برقرار مي‌کنيم.
محسن بابازاده، مدير روابط عمومي دانشگاه تبريز به عنوان سخنران بعدي گفت: تلاش ما اين است که روابط عمومي وزارت علوم به روزتر و باکيفيت تر از روابط عمومي‌هاي ديگر دستگاه‌هاي دولتي باشد. اين جشنواره حرکت مبارک و پسنديده‌اي بود که به نوبه خود بابت برگزاري آن تشکر مي کنيم.
حسين يحيي زاده، مدير روابط عمومي دانشگاه مازندران در ادامه اين نشست با ارائه تمثيلي از روابط عمومي مبني بر اينکه روابط عمومي مانند عصا است، زمين مي‌خورد اما مانع زمين خوردن ديگر بخش‌هاي سازمان مي‌شود، اظهار داشت: از جمله اقدامات صورت گرفته در منطقه ۲ کشور مي‌توان به برگزاري ۲۵ دوره مهارت‌افزايي براي توانمندسازي همکاران، ۷ جشنواره تجليل از خبرنگاران حوزه، ۳ جشنواره فيلم کوتاه و… اشاره کرد.
وي خاطرنشان کرد: همچنين کتاب روابط عمومي و رسانه نيز در منطقه ۲ آماده انتشار است. علاوه بر دستاوردها قصد دارم چند پيشنهاد نيز ارائه کنم از جمله ايجاد بزرگترين شبکه مجازي اطلاع رساني دانشگاه‌ها و پارک‌هاي کشور، ايجاد بزرگ‌ترين گروه مجازي رسانه‌هاي گروهي کشور و ارتقاي روز جهاني ارتباطات در ۲۷ ارديبهشت‌ماه به هفته روابط‌عمومي تا بتوانيم هر روز اين هفته را به بخشي از اقدامات صورت گرفته در روابط عمومي ها اختصاص دهيم.
فاطمه پورابراهيم، مدير روابط عمومي دانشگاه مراغه نيز در اين نشست به لزوم ادامه کارگاه‌هاي تخصصي روابط عمومي‌ها و تبديل وضعيت کارشناسان روابط عمومي اشاره کرد.
حميدرضا ابراهيمي، مدير روابط عمومي دانشگاه قم نيز گفت به عدم وجود نگاه راهبردي به مجموعه روابط عمومي ها اشاره کرد و گفت: متاسفانه بيشتر نگاه تبليغي-ترويجي به روابط عمومي ها وجود دارد و بايستي به سمت نگاه راهبردي حرکت کنيم.
روابط عمومي‌هاي برتر دانشگاه‌ها، مراکز پژوهشي و فناوري کشور معرفي و تجليل شدند 
برگزيدگان «جشنواره روابط عمومي‌هاي برتر دانشگاه‌ها، مراکز پژوهشي و فناوري کشور» در آئيني که با حضور دکتر منصور غلامي، وزير علوم، تحقيقات و فناوري و جمعي از مديران ارشد اين وزارت در محل سالن شهداي جهاد علمي برگزار شد، معرفي و تجليل شدند. 
به گزارش اداره کل روابط عمومي وزارت علوم، در اين دوره از جشنواره، براي ايجاد رقابتي برابر و رعايت عدالت در ارزيابي و داوري آثار براساس دستورالعمل‌هاي موجود در وزارت علوم، تحقيقات و فناوري، مبني طبقه‌بندي، دانشگاه‌هاي سراسر کشور به چهار گروه (الف)، (ب)، (ج) و (د) تفکيک و در هر گروه در سه محور عمومي، رتبه‌هاي اول، دوم و سوم معرفي شدند. گروه پنجم نيز با توجه به نوع و ماهيت فعاليت‌ها، به پژوهشگاه‌ها و پارک‌هاي علم وفناوري تخصيص يافته است که در اين گروه هم اعضا با يکديگر به رقابت پرداخته‌اند.
محورهاي اين جشنواره در سه محور عمومي شامل «اطلاع رساني و ارتباط با رسانه‌ها»، «تبليغات و انتشارات در راستاي اجراي مديريت سبز» و «روابط عمومي الکترونيک» و دو محور ويژه شامل «مديريت سبز و مصرف بهينه منابع» و «مسئوليت اجتماعي» مي‌باشد.
در گروه (الف)، در بخش «اطلاع رساني و ارتباط با رسانه‌ها»، دانشگاه تهران رتبه اول، دانشگاه علامه طباطبايي رتبه دوم و دانشگاه فني و حرفه‌اي رتبه سوم، در بخش «تبليغات و انتشارات در راستاي اجراي مديريت سبز» دانشگاه صنعتي اصفهان رتبه نخست، دانشگاه شيراز رتبه دوم و دانشگاه تبريز رتبه سوم و در بخش «روابط عمومي الکترونيک»، دانشگاه‌هاي صنعتي اصفهان، خواجه نصيرالدين طوسي و تربيت مدرس به ترتيب رتبه‌هاي اول تا سوم را کسب کردند.
در گروه (ب)، در بخش «اطلاع رساني و ارتباط با رسانه‌ها»، دانشگاه سمنان رتبه اول، دانشگاه بيرجند رتبه دوم و دانشگاه کاشان رتبه سوم، در بخش «تبليغات و انتشارات در راستاي اجراي مديريت سبز» دانشگاه گيلان رتبه نخست، دانشگاه علوم کشاورزي گرگان رتبه دوم و دانشگاه الزهرا (س) رتبه سوم و در بخش «روابط عمومي الکترونيک»، دانشگاه‌هاي شهيدچمران اهواز، الزهرا (س) و گيلان به ترتيب رتبه‌هاي اول تا سوم را به دست آوردند.
در گروه (ج)، در بخش «اطلاع رساني و ارتباط با رسانه‌ها»، دانشگاه حکيم سبزواري رتبه اول، دانشگاه بين‌المللي امام خميني (ره) رتبه دوم و دانشگاه مراغه رتبه سوم، در بخش «تبليغات و انتشارات در راستاي اجراي مديريت سبز» دانشگاه هنر اسلامي تبريز رتبه نخست، دانشگاه بين‌المللي امام خميني (ره) رتبه دوم و دانشگاه تفرش رتبه سوم و در بخش «روابط عمومي الکترونيک»، دانشگاه‌هاي شهرکرد، حکيم سبزواري و شهيدمدني آذربايجان به ترتيب رتبه‌هاي اول تا سوم را به خود اختصاص دادند.
در گروه (د)، در بخش «اطلاع رساني و ارتباط با رسانه‌ها»، دانشگاه کوثر بجنورد رتبه اول و دانشگاه کاشمر رتبه دوم، در بخش «تبليغات و انتشارات در راستاي اجراي مديريت سبز» دانشگاه کوثر بجنورد رتبه نخست و دانشگاه تربيت دبير شهيد رجايي رتبه دوم و در بخش «روابط عمومي الکترونيک» نيز دانشگاه بزرگمهر قائنات شايسته تقدير شناخته شدند.
در گروه پنجم که شامل پژوهشگاه‌ها و پارک‌هاي علم وفناوري مي‌باشد، در بخش «اطلاع رساني و ارتباط با رسانه‌ها»، پارک علم و فناوري يزد رتبه اول، پارک علم و فناوري آذربايجان غربي رتبه دوم و موزه علوم و فناوري حائز رتبه سوم، در بخش «تبليغات و انتشارات در راستاي اجراي مديريت سبز»، پارک علم و فناوري مازندران رتبه نخست و موزه علوم و فناوري رتبه دوم و در بخش «روابط عمومي الکترونيک»، پارک‌هاي علم و فناوري کردستان، فارس و خراسان رضوي به ترتيب رتبه‌هاي اول تا سوم را کسب کردند.
همچنين در بخش ويژه اين دوره از جشنواره که حول دو محور ويژه شامل «مديريت سبز و مصرف بهينه منابع» و «مسئوليت اجتماعي» برگزار شد، در بخش «مديريت سبز و مصرف بهينه منابع»، دانشگاه اصفهان رتبه اول، دانشگاه رازي کرمانشاه رتبه دوم و دانشگاه مازندران رتبه سوم و در بخش «مسئوليت اجتماعي» نيز دانشگاه شهيد چمران اهواز رتبه نخست، دانشگاه علامه طباطبايي رتبه دوم و دانشگاه‌هاي شهيد بهشتي وبوعلي سينا به طور مشترک رتبه سوم را به خود اختصاص دادند.


بيانيه نهايي هيأت داوران جشنواره روابط عمومي‌هاي برتر دانشگاه‌ها، مراکز پژوهشي، فناوري و موسسات تابعه وزارت علوم، تحقيقات و فناوري
بيانيه نهايي هيأت داوران جشنواره روابط عمومي‌هاي برتر دانشگاه‌ها، مراکز پژوهشي، فناوري و موسسات تابعه وزارت علوم، تحقيقات و فناوري، در بخشي از اين جشنواره از سوي دکتر حسين افخمي، استاد گروه روابط عمومي دانشگاه علامه طباطبايي و رئيس هيات داوران جشنواره قرائت شد. 
به گزارش اداره کل روابط عمومي وزارت علوم، متن کامل اين بيانيه به شرح زير است:
ن والقلم و مايسطرون
با عرض سلام، ادب و احترام به محضر ميهمانان ارجمند، مسئولان، مدعوين و همه بزرگواراني که به صورت حضوري و غيرحضوري در اين مراسم، شرف حضور دارند؛ گرامي مي‌داريم ياد و نام مردان و زنان تلاشگري که سبب اعتلاي جايگاه روابط عمومي در جهان و ميهن اسلامي‌مان شده و امروز شاهد بالندگي بيش از پيش اين درخت تنومند در عرصه ارتباطات و رسانه هستيم.
هيات داوران اين جشنواره، پيش از هر چيز بر خود لازم مي‌داند از زحمات مجموعه اداره کل روابط عمومي وزارت علوم، تحقيقات و فناوري به دليل اقدام در برگزاري جشنواره روابط عمومي هاي برتر دانشگاه‌ها، مراکز پژوهشي، فناوري و موسسات تابعه وزارت علوم، تحقيقات و فناوري تشکر و قدرداني نمايد. اميدواريم با توجه به نتايج حاصل از اين دوره با برنامه ريزي هاي مستمري که با هدف ارتقاي هر چه بيشتر روابط عمومي هاي مجموعه بزرگ آموزش عالي انجام خواهد شد گام هاي بلندتري برداشته شود.
آثار رسيده به دبيرخانه جشنواره به دليل حساسيت موضوع و گستردگي بسيار زياد آثار و همچنين تعدد شرکت کنندگان در جشنواره، توسط گروهي از اساتيد، صاحبنظران و فعالان حوزه رسانه و پيشکسوتان در عرصه داوري جشنواره هاي رسانه اي به صورت چندمرحله اي و چندنفره، مورد ارزيابي و داوري قرار گرفته است اما بدون شک، هيات داوران خود را عاري از خطا نمي‌دانند.
در کليه مراحل، اصل محرمانگي و حفظ هويت برگزيده ها رعايت گرديده و خداوند را شاکر هستيم که در اين خصوص توسط هيچ فرد يا نهادي، جهت اعمال نفوذ يا نظرات، مورد فشار و تحميل قرار نگرفته و در کمال سلامت اخلاق، نسبت به انجام داوري، اقدام نموده‌ايم.
از سوي ديگر باتوجه به شعار اصلي جشنواره مبني بر «مديريت سبز» با افتخار اعلام مي‌نماييم که در تمام مراحل داوري و جلسات مربوطه، حتي يک برگ کاغذ هم مصرف نشده و کليه مراحل داوري به صورت الکترونيکي و جمع آوري نتايج نيز با نرم‌افزارهاي رايانه‌اي صورت پذيرفت تا ما هم نقش کوچکي در گسترش مديريت سبز، ايفا نماييم.
در مجموع شرکت کنندگان شامل ۱۰۲ دانشگاه، پژوهشگاه، پارک علم و فناوري و مؤسسات و مراکز تابعه وزارت علوم بودند که حدود ۵ هزار اثر به دبيرخانه رسيده و به صورت دقيق و کامل، مورد ارزيابي و داوري چندمرحله‌اي قرار گرفته است.
نتايج داوري پس از مراحل جمع بندي و اجماع هيأت عالي داوران، نهايي گرديد و به صورت پلمپ شده تحويل مجريان جشنواره شد که در ادامه مراسم، به سمع و نظر عزيزان خواهد رسيد.
درنهايت، هيات داوران موارد زير را به عنوان پيشنهاد، ارائه مي‌نمايد:
۱- تدوين برنامه هاي مناسب و عملياتي از سوي روابط عمومي هاي دانشگاه ها و موسسات آموزش عالي در جهت تقويت نقاط قوت و رفع ضعف هاي موجود در عملکرد و فعاليت هاي آنها مبتني بر نتايج کسب شده در جشنواره
۲- برگزاري کارگاه‌هاي آموزشي توانمندسازي کارشناسان و مديران روابط عمومي بصورت استاني جهت تعميق مفاهيم و مباني روابط عمومي و ارتباطات
۳- شفاف سازي هرچه بيشتر محورهاي جشنواره و مؤلفه‌هاي ارزيابي براي شرکت‌کنندگان جهت نزديکتر شدن آراء و نظرات
۴- اجتناب از ارسال آثار بيش از حد مجاز يا آثار غيرمرتبط، توسط شرکت کنندگان
۵- الزام به شرکت هرچه بيشتر و منظم‌تر شرکت کنندگان به منظور ارزيابي منصفانه
۶- انجام رتبه بندي شرکت کنندگان براساس امتيازات کسب شده و اعلان عمومي
۷- راه اندازي دبيرخانه دائمي، سامانه الکترونيکي و برگزاري جشنواره بصورت سالانه
۸- برخي آثار ارسال شده به جشنواره در بخش هاي مختلف چندان داراي نظم مناسب نبودند و از آنجا که در بيشتر نمونه ها رعايت شاخص هاي مربوط صورت نگرفته بود، لذا لازم است در اين زمينه نيز تمهيدات اثر بخش تري نظير برگزاري کارگاههاي آموزشي خاص پيش بيني شود.
در پايان ضمن تشکر مجدد از کليه شرکت کنندگان، مجريان جشنواره و حاضران در اين جلسه، از خداوند متعال براي مردم شريف ايران در شرايط بحران کنوني ناشي از بيماري کرونا، سلامت، سعادت و طول عمر با عزت مسئلت داريم.

کليه حقوق مادی و معنوی اين سايت متعلق به مجتمع آموزشی بم می باشد
Copyright @2012-2021 Bam University. All rights reserved.