يکشنبه 23 مرداد ماه 1401 ساعت 08:56
وب سايت مرکزي
خبر /
زندگي شاداب توأم با سلامتي با دروي از عوامل سبب زاي اعتياد / دوشنبه 2 خرداد 1401 / عمومي / منبع خبر []/ مرجع خبر []
خانم زينب سرحدي مدير گروه سلامت رواني _ اجتماعي و اعتياد معاونت بهداشتي دانشگاه علوم پزشکي بم و کارشناس ارشد روانشناسي در کارگاه پيشگيري از  اعتياد که روز يکشنبه يک خرداد در تالار بسطامي مجتمع توسط امور فرهنگي براي دانشجويان برگزار شد، گفت:  عوامل سبب زاي اعتياد سبب اعتياد افراد مي شود، با دوري از اين عوامل، زندگي شاداب توأم با سلامتي براي خود رقم بزنيم. 
به گزارش روابط عمومي مجتمع، خانم سرحدي در اين کارگاه گفت: اعتياد افراد يک شبه اتفاق نمي افتد بلکه در مسير و ذهن برخي افراد باورهايي از جمله با يکبار مصرف کردن، يکبار هم چيز را امتحان کردن و ... وجود دارد که فکر مي کنند معتاد نمي شوند اما اين ها باورهاي غلطي است، افرادي که اينگونه فکر مي کنند در دام اعتياد گرفتار خواهند شد.

مدير گروه سلامت رواني _ اجتماعي و اعتياد معاونت بهداشتي دانشگاه علوم پزشکي بم ضمن اشاره به جنبه ها و عوامل سبب ساز اعتياد گفت: عوامل فردي مثل خجالتي و گوشه گير بودن، عومل بين فردي مثل دوستاني که سوء مصرف دارند و عوامل اجتماعي مثل تردد در محل¬هايي که توزيع مواد مخدر صورت مي گيرد از جمله عوامل سبب زاي اعتياد مي باشند.
خانم سرحدي ضمن اشاره به انواع مواد مخدر، ويژگي ها و مضرات آنها را تشريح کرد و گفت: خودمان را با مهارت هاي خودارزيابي محک بزنيم، نقاط قوت و ضعف خود را بررسي و در ادامه نقاط ضعف را برطرف کنيم. همچنين با دوري کردن از عوامل سبب زاي اعتياد، زندگي شاداب توأم با سلامتي براي خود رقم بزنيم. 

کليه حقوق مادی و معنوی اين سايت متعلق به مجتمع آموزشی بم می باشد
Copyright @2012-2022 Bam University. All rights reserved.