پنجشنبه 16 ارديبهشت ماه 1400 ساعت 11:40
وب سايت مرکزي
خبر /
تبريک عيد مبعث / پنجشنبه 21 اسفند 1399 / عمومي / منبع خبر []/ مرجع خبر []
حضرت رسول اکرم ( ص ) :
چه نيکو شفيعي است قرآن در روز قيامت، براي کسي که قرآن خوانده باشد.

بعثت رسول اکرم (ص ) پيامبر عشق و مهرباني مبارک.
                                                                                                  روابط عمومي مجتمع آموزش عالي


کليه حقوق مادی و معنوی اين سايت متعلق به مجتمع آموزشی بم می باشد
Copyright @2012-2021 Bam University. All rights reserved.