يکشنبه 8 خرداد ماه 1401 ساعت 16:57
گروه مهندسي مکانيک

نام همايش

برگزارکننده

سايت همايش

تاريخ برگزاري

ششمين کنفرانس انرژي هاي تجديد پذير و توليد پراکنده ايران

تبريز- دانشگاه شهيد مدني اذربايجان

http://icredg2018.azaruniv.ac.ir/

اسفند ماه 96

سومين کنفرانس ملي مهندسي مکانيک - عمران و فناوري هاي پيشرفته

اسفراين- مجتمع آموزش عالي اسفراين

http://conf.isc.gov.ir/meeat96

مهر ماه 96

سومين کنفرانس انتقال حرارت و جرم ايران

بابل- دانشگاه صنعتي نوشيرواني بابل

http://www.ichmt2017.ir/fa/

آذر ماه 96

دومين کنفرانس ملي پيشرفت هاي نوين در حوزه انرژي و صنايع نفت و گاز

ساوه- مؤسسه آموزش عالي انرژي

http://www.energy2018.ir/fa/

اسفند ماه 96

کنفرانس شبکه هاي هوشمند انرژي

تهران- دانشگاه تربيت دبير شهيد رجايي

http://sgc2017.srttu.edu/fa/

آذر ماه 96

اولين کنفرانس بين المللي مکانيک مواد و تجهيزات پيشرفته

اهواز- دانشگاه شهيد چمران اهواز

http://cmme2018.ir/

بهمن ماه 96

دوازدهمين کنفرانس تخصصي پايش وضعيت و عيب يابي

تهران- دانشگاه صنعتي شريف

http://cmfd.sharif.ir/

اسفند ماه 96

پنجمين کنفرانس تخصصي ترموديناميک

مشهد- دانشگاه فردوسي مشهد

http://thermodynamics5.um.ac.ir/

آبان ماه 96

هفتمين کنفرانس بين المللي نانوساختارها

تهران- پژوهشکده علوم و فناوري نانوي دانشگاه صنعتي شريف

http://icns7.sharif.ir/

اسفند ماه 96

دوازدهمين همايش بين المللي انرژي

تهران- وزارت نيرو

http://irannec.com/Home.aspx

خرداد ماه 97

نهمين کنفرانس مبدل هاي گرمايي

تهران- هم انديشان انرژي کيميا- با همکاري دانشگاه بين المللي امام خميني قزوين

http://mobadel.ir/

آذر ماه 96

 

ليست با شروع پذيرش مقالات ساير کنفرانس ها بروزرساني

مي گردد.کليه حقوق مادی و معنوی اين سايت متعلق به مجتمع آموزشی بم می باشد
Copyright @2012-2022 Bam University. All rights reserved.