شنبه 12 آذر ماه 1401 ساعت 11:32
گروه مهندسي مکانيک

فرم ها و آيين نامه هاي پروژه تخصصي کارشناسي

نحوه نگارش پروژه پاياني کارشناسي [w]

فرم پروپوزال (جهت تعيين موضوع پايان نامه کارشناسي) [w]

فرم انتخاب استاد راهنما درس پروژه  [w]

شيوه نامه اجرايي اخذ پروژه تخصصي در دوره کارشناسي [pdf]


نحوه اخذ درس کارآموزي

 

1. درخواست اخذ کارآموزي از طريق پيشخوان خدمت در سيستم گلستان و معرفي حداکثر سه شرکت، کارخانه و يا ...در منوي مربوطه جهت گذراندن دوره کارآموزي
2. تاييد مدير گروه
3. تاييد مدير ارتباط با صنعت و جامعه
4. تاييد کارشناس ارتباط با صنعت
5. پرينت  معرفي نامه موقت (تذکر مهم1 : پس از اخذ پرينت معرفي نامه گزينه "تاييد و ارسال" را کليک نماييد. تذکر مهم2:  قبل از تهيه پرينت "تاييد و ارسال" را اعمال ننماييد.)
6. ارائه معرفي نامه موقت به شرکت
7. آپلود تصوير نامه پاسخ شرکت در پيشخوان خدمت با کليک روي گزينه پردازش (مربع آبي رنگ)
8. تاييد ارتباط با صنعت
9. تاييد کارشناس ارتباط با صنعت
10. پرينت معرفي نامه نهايي  (تذکر مهم1 : پس از اخذ پرينت معرفي نامه نهايي گزينه "تاييد و ارسال" را کليک نماييد. تذکر مهم2:  قبل از تهيه پرينت، "تاييد و ارسال" را اعمال ننماييد.)
11. انتخاب واحد درس کارآموزي در سيستم گلستان
12. تماس با استاد درس کارآموزي خود در دانشگاه جهت اطلاع شروع دوره و ارائه شماره تلفن و آدرس شرکت به استاد
13. آپلود نامه اتمام دوره کارآموزي در پيشخوان خدمت با کليک روي گزينه پردازش (مربع آبي رنگ)
14. ارائه گزارش کارآموزي به استاد درس

 تکميل فرم هاي مربوطه پس از اخذ درس کارآموزي 


1دانشجو موظف است پس از شروع دوره کارآموزي حداکثر ظرف مدت سه روز فرم اعلام شروع کارآموزي  را تکميل و براي استاد کارآموزي ارسال نمايد.

2. 
دانشجو موظف است گزارش هفتگي ( فرم شماره يک )، گزارش سرپرست کارآموزي (فرم شماره دو )، فرم نظرات و پيشنهادات (فرم شماره سه) و نامه اتمام کارآموزي را در پايان دوره به همراه يک عدد CD حاوي فايل هاي Word و PDF گزارش کارآموزي تحويل استاد مربوطه دهد.

تذکر:  نامه اتمام کارآموزي از طرف محل انجام کارآموزي صادر و مدت انجام و تاريخ اتمام کارآموزي در آن قيد شده است.

3. مراجعه به استاد کارآموزي جهت ارائه گزارش، در بازه زماني که توسط گروه آموزشي اعلام خواهد شد.


فرم هاي کارآموزي و فرمت نگارش گزارش 


راهنماي دانشجويان در دوره کارآموزي [pdf]    
فرم اعلام شروع کارآموزي [pdf]
فرم شماره يک  [pdf] گزارش هفتگي
فرم شماره دو [pdf]  گزارش سرپرست کارآموزي
فرم شماره سه  [pdf] نظرات و پيشنهادات
گردش کار و تاريخ  [pdf]
شيوه نامه نگارش [w]کليه حقوق مادی و معنوی اين سايت متعلق به مجتمع آموزشی بم می باشد
Copyright @2012-2022 Bam University. All rights reserved.