يکشنبه 1 خرداد ماه 1401 ساعت 05:37
گروه رياضي

چارچوب کلي برنامه درسي رشته رياضيات و کاربردها شامل :

22 واحد دروس عمومي

24 واحد دروس پايه

60 واحد هسته

30 واحد کهاد

  

برنامه زمان بندي شده دوره کارشناسي رشته رياضيات و کاربردها براي ورودي هاي 92 و به بعد

نيمسال اول

رديف

نام درس

شماره درس

واحد

پيش نياز

01

رياضي عمومي 1

 

3

-

02

فيزيک عمومي

 

3

-

03

مباني علوم رياضي

 

3

-

04

آشنايي با نرم افزارهاي رياضي1

 

1

همزمان با 01  

05

اخلاق اسلامي

 

2

-

06

زبان انگليسي

 

3

-

07

تربيت بدني 1

 

1

 

جمع

 

 

16

 

 

نيمسال دوم

رديف

نام درس

شماره درس

واحد

پيش نياز

08

رياضي عمومي 2

 

3

01

09

مباني احتمال

-

3

01

10

مباني علوم کامپيوتر و برنامه سازي

-

3

-

11

آزمايشگاه فيزيک عمومي

 

1

02

12

فارسي عمومي

 

3

 

13

درس عمومي

-

2

-

14

تربيت بدني 2

 

1

07

جمع

 

 

16

 

 

نيمسال سوم

رديف

نام درس

شماره درس

واحد

پيش نياز

15

رياضي عمومي 3

-

3

08

16

معادلات ديفرانسيل

-

3

08

17

احتمال1

-

3

09

18

مباني ماتريسها و جبرخطي

-

3

03

19

درس عمومي

-

2

 

20

درس عمومي

-

2

            

جمع

 

 

16

 

 

نيمسال چهارم

رديف

نام درس

شماره درس

واحد

پيش نياز

21

مباني آناليزرياضي

-

3

08

22

مباني آناليز عددي

-

3

08

23

مباني ترکيبيات

-

3

03

24

روش تحقيق

-

2

-

25

آشنايي با نرم افزارهاي آماري

 

1

-

26

نرم افزارهاي رياضي 2

 

1

10

27

درس عمومي

-

2

 

28

درس عمومي

-

2

-

جمع

 

 

17

 

 

نيمسال پنجم

رديف

نام درس

شماره درس

واحد

پيش نياز

29

آناليز رياضي

 

3

21

30

مباني هندسه

 

3

03

31

بهينه سازي خطي

 

3

18

32

مباني جبر

 

3

03

33

آناليز عددي

 

3

22

34

درس عمومي

 

2

-

جمع

 

 

17

 

 

 

نيمسال ششم

رديف

نام درس

شماره درس

واحد

پيش نياز

35

معادلات ديفرانسيل با مشتقات جزئي

 

3

16و29

36

توپولوژي عمومي

 

3

03

37

مباني منطق و نظريه مجموعه ها

 

3

03

38

جبر خطي عددي

 

3

18

39

جبر

 

3

32

40

بهينه­سازي غير خطي

 

3

22

جمع

 

 

18

 

 

نيمسال هفتم

رديف

نام درس

شماره درس

واحد

پيش نياز

41

توابع مختلط

 

3

21

42

نظريه اندازه و کاربردها

 

3

29

43

برنامه سازي پيشرفته

 

3

10

44

فرايند تصادفي

 

3

17

45

درس اختياري ( خارج از رشته)

 

3

 

46

مباني سيستم­هاي ديناميکي

 

3

21

جمع

 

 

18

 

 

 

نيمسال هشتم

رديف

نام درس

شماره درس

واحد

پيش نياز

47

نظريه مقدماتي اعداد

 

3

03

48

پروژه

 

3


49

ساختمان داده ها

 

3

43

50

نظريه گراف و کاربردها

 

3

23

51

درس اختياري (خارج از رشته)

 

3

 

52

سريهاي زماني

 

3

44

جمع

 

 

18

 دانلود فايل برنامه زمانبندي رياضي [pdf]

کليه حقوق مادی و معنوی اين سايت متعلق به مجتمع آموزشی بم می باشد
Copyright @2012-2022 Bam University. All rights reserved.