يکشنبه 23 مرداد ماه 1401 ساعت 08:47
مهديه مظفري
فعاليت هاي آموزشي / دروس کارشناسي /
       

ليست دروس ارائه شده:

 1. آمار و احتمال (1) و (2)  رياضي
 2.  آمار کاربردي در جهانگردي
 3. مباني احتمال
 4.  احتمال (1) و (2)
 5.  روش­هاي آماري
 6.  فرايندهاي تصادفي
 7.  سري­هاي زماني
 8.  آشنائي با نرم افزارهاي آماري
 9.  آمار رياضي (1) و (2)
 10. رگرسيون
 11.  روش­هاي ناپارامتري
 12. روش­هاي نمونه­گيري (1) و (2)
 13.  طرح و تحليل آزمايش­ها (2)
 14.  آمار و احتمال مهندسي
 15.  کار برد کامپيوتر در روانشناسي
 16. آمار و کاربرد آن در مديريت (1) و (2)
 17. رياضي عمومي
                      و ...

کليه حقوق مادی و معنوی اين سايت متعلق به مجتمع آموزشی بم می باشد
Copyright @2012-2022 Bam University. All rights reserved.