سه شنبه 6 مهر ماه 1400 ساعت 17:27
گروه مهندسي فناوري اطلاعات
همايش روز معلم و گراميداشت ياد و تفکر استاد مطهري
/pageId/2261/?query=ZNrs5ztQGq61%40LlgmmARC%2fUuHHbOtSJjYuRyUUK2rtn3El3azyEThSJ1pw0X%40%2fOa4P%2fffR5htvJ7E3qDpvi8EoKxpu3pek3i0YrSR2KUnLQ%3d اين مراسم در روز يکشنبه دوازدهم ارديبهشت ماه درسالن همايش هاي بسطامي مجتمع آموزش عالي بم...
انجمني براي دانشجويان فناوري اطلاعات
/pageId/2261/?query=0pt7644sZixadcpAHNt2EldDlWVSv8%40sUg61eXM45gPSuBLlckiCSsDBaMXnafKpTnqjNWcNHGRZ18PEZWLMMinUX4GhUNhEz7cqpSsEWZc%3d انجمن علمي فناوري اطلاعات آماده پذيرش هرگونه انتقاد و پيشنهادي مي‌باشد.
دعوت به همکاري
/pageId/2261/?query=RZIy4RfGrR6i9KilK8%40FyaV6v7ZOrcUzCzQCsjSpi4tIX76lWQswRvGyvabuKy034xAyAsM4O11CKPEOmEavyDVm88r%2fbLQ3OeIPaoJAz6A%3d انجمن علمي فناوري اطلاعات برگزار مي‌نمايد؛ خدمات کامپيوتري براي همه دانشجويان مجتمع.
انجمن علمي فناوري اطلاعات در سال 1394
/pageId/2261/?query=YeSOqke14kJHNkleWq%408VusqqCFP2uKr4NC2acWuwp5isqMy3nEHhwQojR41TMBTNX0xQ6aq4xdls3GsEV67CXO%40pOgykYJy8tSQ%40PL0SPI%3d مختصري از فعاليت هاي انجام شده توسط انجمن در سال 1394
نشريه انجمن علمي فناوري اطلاعات
/pageId/2261/?query=D1gOYxSByKs5BpkduD34NH148sTz0Ig0NbCJ9ar94Tr3G%2fVIHok5IQAN8dQ2yRJE9WgCMSgQ03MRGNwlCljJEiGu6nRyayB%2f2DuD2NPXcrg%3d اولين شماره نشريه انجمن علمي فناوري اطلاعات هم زمان با کنفرانس محاسبات تکاملي وهوش تجمعي منتشر شد


کليه حقوق مادی و معنوی اين سايت متعلق به مجتمع آموزشی بم می باشد
Copyright @2012-2021 Bam University. All rights reserved.