سه شنبه 6 مهر ماه 1400 ساعت 16:12
گروه مهندسي فناوري اطلاعات

نام ونام خانوادگي : حسين نظام آبادي پور
رشته و گرايش : برق - الکترونيک
مرتبه : استاد
دانشکده : فني و مهندسي
پست الکترونيک : nezam atsign uk.ac.ir

نام ونام خانوادگي : شکوفه قرباني
رشته و گرايش : رياضي منطق جبري
مرتبه : دانشيار
دانشکده : رياضي و محاسبات
پست الکترونيک : sh.ghorbani atsign uk.ac.ir

نام ونام خانوادگي : فاطمه باراني
رشته و گرايش : مهندسي کامپيوتر - نرم افزار
مرتبه : مربي
دانشکده : رياضيات و محاسبات
پست الکترونيک : f.barani atsign bam.ac.ir
نام ونام خانوادگي : سعيد رضا عرب
رشته و گرايش : مهندسي فناوري اطلاعات - شبکه هاي کامپيوتري
مرتبه : مربي
دانشکده : فني و مهندسي
پست الکترونيک : s.arab atsign bam.ac.ir
نام ونام خانوادگي : امير عليدادي
رشته و گرايش : مهندسي کامپيوتر - معماري کامپيوتر
مرتبه : مربي
دانشکده : رياضي و محاسبات
پست الکترونيک : alidadi atsign bam.ac.ir

نام ونام خانوادگي :  مينا مير حسيني
رشته و گرايش :   علوم کامپيوتر - سيستم هاي هوشمند
مرتبه : مربي
دانشکده :   رياضي و محاسبات
پست الکترونيک : mirhosseini atsign bam.ac.ir
کليه حقوق مادی و معنوی اين سايت متعلق به مجتمع آموزشی بم می باشد
Copyright @2012-2021 Bam University. All rights reserved.