سه شنبه 6 مهر ماه 1400 ساعت 18:00
گروه مهندسي فناوري اطلاعات

نام ونام خانوادگي :  طيبه عسکري جواران
رشته و گرايش :   مهندسي کامپيوتر - هوش مصنوعي 
مرتبه : استاديار
دانشکده :   فني و مهندسي
پست الکترونيک :t.askari@bam.ac.ir
                           t.askari.j@gmail.com


کليه حقوق مادی و معنوی اين سايت متعلق به مجتمع آموزشی بم می باشد
Copyright @2012-2021 Bam University. All rights reserved.