يکشنبه 8 خرداد ماه 1401 ساعت 16:59
گروه مهندسي صنايع

با پيشرفت سريع علوم، تکنولوژي و پيچيدگي روز افزون آن، بالطبع سيستمهاي توليدي و خدماتي نيز گسترش يافته است که مديريت صحيح، مؤثر و سيستماتيک اينگونه واحدها مستلزم استفاده از تکنيک هاي علمي و پيشرفته مي باشد؛ رشتههاي موجود در زمينههاي فني مهندسي پاسخگوي همه اين مسائل نمي باشد. در نتيجه در قرن حاضر از پيوند رشتههاي گوناگون مديريت، اقتصاد، فني و مهندسي و ... رشته جديدي به نام مهندسي صنايع بوجود آمده است. گروه مهندسي صنايع مجتمع آموزش عالي بم به منظور تربيت نيروي انساني متخصص مورد نياز جامعه در سال ۱۳91 در دانشکده فني و مهندسي تأسيس گرديد و اولين ورودي خود را در بهمن همان سال در مقطع کارشناسي پذيرش نمود. از جمله امکانات آموزشي مورد نياز اين رشته مي توان به کارگاه ماشين ابزار، کارگاه جوش، کارگاه ريختهگري و آزمايشگاه ها و... اشاره نمود که تمامي اين موارد در مجتمع آموزش عالي بم موجود ميباشد.


کليه حقوق مادی و معنوی اين سايت متعلق به مجتمع آموزشی بم می باشد
Copyright @2012-2022 Bam University. All rights reserved.