يکشنبه 8 خرداد ماه 1401 ساعت 16:10
گروه مهندسي صنايع
نام ونام خانوادگي :  مجتبي محمودي صالح آباد
رشته و گرايش :   مهندسي مکانيک - طراحي کاربردي
مرتبه : استاديار
دانشکده :  فني و مهندسي
پست الکترونيک : m.mahmoudi@bam.ac.irکليه حقوق مادی و معنوی اين سايت متعلق به مجتمع آموزشی بم می باشد
Copyright @2012-2022 Bam University. All rights reserved.