شنبه 4 تير ماه 1401 ساعت 02:55
گروه زبان خارجي
 اين کتاب که با عنوان " برتري خفيف" در اختيار علاقه مندان قرار گرفته است، ترجمه ديگري از خانم طيبه الفت، از دانشجويان موفق نه چندان دور گروه مترجمي زبان انگليسي مجتمع آموزش عالي بم است. توفيقات روز افزون ايشان را در ديگر مراحل علمي و زندگي از خداوند منان خواستاريم .
کليه حقوق مادی و معنوی اين سايت متعلق به مجتمع آموزشی بم می باشد
Copyright @2012-2022 Bam University. All rights reserved.