يکشنبه 8 خرداد ماه 1401 ساعت 17:06
گروه زبان خارجي
انجمن علمي / صفحه اصلي /

اخبار انجمن 

اعضاي انجمن علمي سال تحصيلي 1400-1399: 

حميده آردانه ( دبير انجمن علمي)
عاليه رزمي 
صديقه غني زاده 
فاطمه سليماني 

مشاور علمي انجمن آقاي دکتر ابراهيم ساماني مي باشند.

شماره هاي منتشر شده مجله دانشجويي Citadel ( دانلود)

اسامي دانشجويان برتر وروديهاي مختلف بر اساس معدل کل (ادامه)

کليه حقوق مادی و معنوی اين سايت متعلق به مجتمع آموزشی بم می باشد
Copyright @2012-2022 Bam University. All rights reserved.