شنبه 4 تير ماه 1401 ساعت 03:41
گروه زبان خارجي
اخبار گروه زبانهاي خارجي / کارگاه اس پي اس اس /

کارگاه آمار مقدماتي با محوريت نرم افزار SPSS به مدت هشت جلسه توسط آقاي دکتر ابراهيم ساماني از اساتيد هيات علمي گروه مترجمي زبان انگليسي برگزار شد.

در اين کارگاه که از اسفند تا ارديبهشت هر هفته روزهاي دوشنبه برگزار گرديد مباحث مختلفي مربوط به تجزيه تحليل آمار علوم انساني با استفاده از نرم افزار SPSS  ارائه شد.کليه حقوق مادی و معنوی اين سايت متعلق به مجتمع آموزشی بم می باشد
Copyright @2012-2022 Bam University. All rights reserved.