يکشنبه 8 خرداد ماه 1401 ساعت 15:38
گروه مهندسي عمران

آشنايي با مهندسي عمران

الف) مقدمه

مجموعه مهندسي عمران يا رشته عمران يکي از رشته هاي پر اهميت و جذاب در مجموعه رشته هاي آزمون سراسري است که داوطلب در گروه آزمايشي علوم رياضي و فني مي تواند آن را انتخاب کند. پيشرفت سريع جوامع و نيازهاي روز افزون آنها به انجام طرح هاي مختلف عمراني از يک طرف و رشد و توسعه علوم مختلف از طرف ديگر، ايجاب مي نمايد تا با يک برنامه ريزي صحيح و همه جانبه و پرورش استعدادهاي جوان و نيز استفاده بهينه از ابزار و امکانات موجود در جامعه ، گامي بلند در جهت ترقي و تعالي جامعه برداشته شود. بدين منظور در آزمون سراسري، مجموعه اين رشته در مقاطع کارشناسي وکارداني، ارائه مي گردد.کمتر جايي از يک جامعه و کمتر محلي از يک منطقه است که فعاليت هاي عمراني به عنوان اولين واساسي ترين نيازهاي آن طرح نشود. حتي تمام فعاليت هاي صنعتي، کشاورزي، و نيز به طور مستقيم و غير مستقيم به اين رشته و ابسته اند و از آن سود مي برند.
علاوه بر رشد و توسعه جوامع، پيشرفت علم و فن آوري نيز ضرورت پرداختن و توجه دقيق و علمي به کارهاي عمراني و تغيير شيوه هاي گذشته را آشکار مي سازد. فعاليت هاي مختلف عمراني در جهت ايجاد ساختمان ها، راه ها، پل ها، سدها، شبکه هاي آب رساني شهرها و روستاها، ساختمان هاي خاص نظير نيرو گاه هاي هسته اي و حرارتي و .. بخش بزرگي از مجموعه فعاليت هاي اقتصادي و توليدي کشور را به خود اختصاص مي دهد به گونه اي که سهم عظيمي از سرمايه گذاري هاي ملي در طرح هاي ساختماني و صنايع وابسته به آن به کار گرفته مي شود.

ب) بازار کار

فارغ التحصيلان اين رشته مي توانند پس از پايان تحصيلات، مسووليت هاي متفاوتي نظير طراحي، محاسبه ، اجرا و نظارت بر اجراي طرح هاي مختلف عمراني را به عهده گيرند. از جمله مي توان به موارد زير اشاره نمود:

1- محاسبه، ساخت و اجرا و تا حدودي طراحي ساختمان هاي مختلف مسکوني ، اداري و صنعتي اعم از آجري، بتني و فولادي، نظير ساختمان هاي مسکوني ويلايي، چند طبقه، آپارتمان ها و برج هاي بلند و همچنين کارهاي ساختماني اداره ها، مدرسه ها، بيمارستان ها، کارخانه ها و مراکز صنعتي، ساختمان ها و مراکز ورزشي، تالارهاي اجتماعات و.....

2- طراحي، محاسبه و اجراي راهها و جاده هاي مختلف ارتباطي داخل و خارج شهرها و و روستاها اعم از : راههاي شوسه ، راههاي آسفالته، بزرگ راه ها و نيز راه آهن ( شامل مسيريابي، پياده کردن مسير، زير سازي و روسازي.

3- ساخت و اجرا و در مواردي طراحي و محاسبه انواع پل هاي بتني و فلزي و با دهانه ها و ابعاد و شکلهاي متفاوت نظير : پل هاي داخل شهري و روگذرها، پل هاي خارج شهري و جاده ها.

4- اجراي سدهاي مختلف خاکي و بتني و نيز بندهاي انحرافي و ساير تاسيسات وايسته نظير تونل يا کانال انحراف آب رودخانه ( جهت اجراي عمليات کارگاهي در ضمن ساخت)

5- اجراي کارهاي مربوط به سامان دهي رودخانه ها. طراحي، محاسبه و ساخت خطوط انتقال آب اعم از انواع کانال هاي تحت فشار و يا کانال هاي با سطح آزاد آب که به منظور انتقال آب از سدها و درياچه ها و .. . براي مصارف کشاورزي، شرب و صنعتي به منطقه هاي مورد نياز و نيز جهت انتقال آب از تصفيه خانه هاي آب به مخازن آب و از آن جا به مناطق مصرف، ساخته مي شوند.

 
6- ساخت تصفيه خانه هاي آب و فاضلاب شامل: ساختمان ها تاسيسات مربوط ، محوطه سازي و ...
طراحي، محاسبه وساخت شبکه هاي آب رساني به منطقه هاي شهري و روستايي جهت تامين آب شرب مورد نياز افراد و تاسيسات مربوط نظير : مخازن آب،لوله کشي، انشعابات، و

7- انجام بسياري از کارهاي نقشه برداري که براي کارهاي ساختماني مختلف نظير : راه سازي، سد سازي و پياده نمودن و اجراي دقيق نقشه ها مورد نياز است، و همچنين تا حدودي کارهاي نقشه کشي طراحي و معماري .

مراکز مختلفي به صورت مستقيم و غير مستقيم در فعاليت هاي عمراني نقش دارند که هر يک به تناسب نوع فعاليت خود، اقدام به جذب فارغ التحصيلان اين رشته مي کنند. وزارت مسکن و شهر سازي، راه و ترابري ، جهاد سازندگي و نيرو به صورت گسترده تر و ساير وزارت خانه ها ، اداره ها ، سازمان ها، مراکز دولتي و خصوصي نظير : وزارت آموزش وپرورش ، کشاورزي، فرهنگ و آموزش عالي، بانک ها و ... به صورت غير مستقيم براي کارهاي عمراني خود مثل طرح محاسبه ، اجرا و نظارت بر اجرا، نياز به استخدام مهندسان عمران دارند . علاوه بر آن، شرکتهاي مختلف مهندسان مشاور که در کشور به صورت گسترده وظيفه طراحي ، محاسبه و نظارت براجراي پروژه هاي ساختماني را برعهده دارند، همچنين شرکت هاي ساختماني و را ه سازي دولتي و خصوصي که در اجراي اين طرح ها فعاليت دارند، تعداد کثيري از فارغ التحصيلان رشته عمران را استخدام مي کنند.

ج)گرايشهاي مختلف کارشناسي ارشد و دکتري

فارغ التحصيلان مقطع کارشناسي عمران - عمران، مي تواند در مقطع کارشناسي ارشد در گرايش هاي مختلف
: سازه ، سازه هاي هيدروليکي، مهندسي زلزله ، راه وترابري ، ژئوتکنيک ، مهندسي مدريت منابع آب ، سازه هاي دريايي ، مهندسي مديريت ساخت، مهندسي برنامه ريزي حمل و نقل ، ساختمانهاي هوشمند و مهندسي محيط زيست به تحصيل ادامه دهد و در هر يک از گرايش هاي ياد شده زير شاخه هاي تخصصي تري وجود دارد که در مقطع دکتراي تخصصي و به خصوص در ضمن انجام رساله دکتري به آن پرداخته مي شود.

 


کليه حقوق مادی و معنوی اين سايت متعلق به مجتمع آموزشی بم می باشد
Copyright @2012-2022 Bam University. All rights reserved.