شنبه 12 آذر ماه 1401 ساعت 11:54
وب سايت مرکزي
اعضاي هيات علمي صفحه اول /

نام ونام خانوادگي : صفحه خانگي نمونه براي اعضاي هيات علمي مجتمع
رشته و گرايش : 
مرتبه :
دانشکده : 
پست الکترونيک :
نام ونام خانوادگي : علي آزادمنش
رشته و گرايش : زبان و ادبيات فارسي - زبان و ادبيات فارسي
مرتبه : استاديار
دانشکده : گردشگري
پست الکترونيک : azadmaneshali10@bam.ac.ir
نام ونام خانوادگي : امير عباس ابويي
رشته و گرايش : مهندسي صنايع - مهندسي صنايع
مرتبه : مربي
دانشکده : فني و مهندسي
پست الکترونيک : abouei@bam.ac.ir
نام ونام خانوادگي : بيژن امامي پور
رشته و گرايش : رياضي - هندسه
مرتبه : استاديار
دانشکده : رياضي و محاسبات
پست الکترونيک : emamipour@bam.ac.ir
وب سايت : http://bam.ac.ir/emamipour
نام ونام خانوادگي : آناهيتا اميرشجاعي
رشته و گرايش : زبان  - مترجمي
مرتبه :  مربي
دانشکده : گردشگري
پست الکترونيک : amirshojaiana@bam.ac.ir
نام ونام خانوادگي : فاطمه باراني
رشته و گرايش : مهندسي کامپيوتر - نرم افزار
مرتبه : مربي
دانشکده : رياضيات و محاسبات
پست الکترونيک : f.barani@bam.ac.ir
نام ونام خانوادگي : آرشين بختياري
رشته و گرايش : مديريت جهانگردي - بازاريابي گردشگري
مرتبه : مربي
دانشکده : گردشگري
پست الکترونيک : bakhtiari@bam.ac.ir
نام ونام خانوادگي : مرتضي بذر افشان
رشته و گرايش : مديريت جهانگردي - برنامه ريزي توسعه
مرتبه :  مربي
دانشکده : گردشگري
پست الکترونيک : bazrafshan@bam.ac.ir
نام ونام خانوادگي : زينب  خاتون پورطاهري
رشته و گرايش : برق - الکترونيک
مرتبه : استاديار
دانشکده : فني و مهندسي 
پست الکترونيک : z.pourtaheri@bam.ac.ir
نام ونام خانوادگي : اميد جعفري
رشته و گرايش : زبان - مترجمي
مرتبه : مربي
دانشکده : گردشگري
پست الکترونيک : omid.jafari@bam.ac.ir
نام ونام خانوادگي :  سيد محمد جعفريان
رشته و گرايش : مهندسي مکانيک - تبديل انرژي
مرتبه : مربي
دانشکده : فني و مهندسي
پست الکترونيک : jaafarian_mohammad@bam.ac.ir
نام ونام خانوادگي : ايرج جلالي
رشته و گرايش : تاريخ ايران - دوره اسلامي
مرتبه : استاديار
دانشکده : گردشگري
پست الکترونيک : jalali@bam.ac.ir
وب سايت :  http://bam.ac.ir/irajJalali
نام ونام خانوادگي : مهرداد خزلي
رشته و گرايش : رياضي محض - جبر
مرتبه : مربي
دانشکده : گردشگري
پست الکترونيک : mehrdad@bam.ac.ir
نام ونام خانوادگي : مرضيه خليلي زاده گنجعليخاني
رشته و گرايش : زبان - مترجمي
مرتبه : مربي
دانشکده : گردشگري
پست الکترونيک :  marziyehkhalilizadeh@bam.ac.ir
نام ونام خانوادگي : علي دريجاني
رشته و گرايش : رياضي کاربردي - آناليز عددي
مرتبه : استاديار
دانشکده : رياضي و محاسبات
پست الکترونيک : a.darijani@bam.ac.ir

نام ونام خانوادگي : حمزه دهقاني
رشته و گرايش : عمران - سازه
مرتبه : استاديار
دانشکده : فني و مهندسي
پست الکترونيک : hdehghani@bam.ac.ir

نام ونام خانوادگي : محمد علي رياحي
رشته و گرايش : معارف - نهج البلاغه
مرتبه : مربي
دانشکده : گردشگري
پست الکترونيک : m.riahi@bam.ac.ir
نام ونام خانوادگي : ابراهيم ساماني
رشته و گرايش : زبان  - آموزش زبان انگليسي
مرتبه :  استاديار
دانشکده : گردشگري
پست الکترونيک : samani@bam.ac.ir
نام ونام خانوادگي : سيد فرهاد سجاديان
رشته و گرايش : رياضي - آناليز
مرتبه : استاديار
دانشکده : رياضي و محاسبات
پست الکترونيک : fsajadian@bam.ac.ir
                                                                                    صفحه اول       صفحه دوم       صفحه سوم


کليه حقوق مادی و معنوی اين سايت متعلق به مجتمع آموزشی بم می باشد
Copyright @2012-2022 Bam University. All rights reserved.