يکشنبه 8 خرداد ماه 1401 ساعت 15:20
علي دريجاني

مجتمع آموزش عالي بم

برنامه هفتگي استاد در نيمسال اول سال تحصيلي 99-98

دانشکده : رياضي و محاسبات             گروه آموزشي : رياضيساعت روز

شنبه

يکشنبه

دوشنبه

سه شنبه

چهارشنبه

9:30 -7:30

تحقيق و پژوهش تحقيق و پژوهش تحقيق و پژوهش تحقيق و پژوهش مباني ترکيبات
کلاس: B3

9:30-11:30

مشاوره و رفع اشکال شوراي آموزشي مجتمع مشاوره دانشجويي مباني آناليز عددي
کلاس: کارگاه کامپيوتر1
 مشاوره و رفع اشکال

11:30-13:30

نماز و نهار

مشاوره و رفع اشکال

 

 

دفتر بخش

 

 

مباني ترکيبات
کلاس:  B2

مشاوره و رفع اشکال

13:30-15:30

مباني آناليز عددي
کلاس B2
شوراي گروه رياضي جبر خطي عددي
کلاس: B3

 

 مباني آناليز عددي
کلاس: B3

تحقيق و پژوهش

15:30-17:30

جبر خطي عددي
کلاس : سمعي و بصري

17:30-19:30کليه حقوق مادی و معنوی اين سايت متعلق به مجتمع آموزشی بم می باشد
Copyright @2012-2022 Bam University. All rights reserved.