يکشنبه 8 خرداد ماه 1401 ساعت 16:41
علي دريجاني
فعاليت هاي پژوهشي / مقالات کنفرانسي /

سال انتشار

نام و مکان کنفرانس

عنوان مقاله

نويسندگان

رديف

1397

First Conference on Mechanical Behavior Modeling of Materials- Shahid Bahonar University of Kerman

Investigating the effect of a discontinuous damping on the vibrations of nonlinear pendulum

A. Darijani, Z. Monfared

1

1397

7th seminar on Numerical Analysis and Its Applications, Shahid Bahonar university of Kerman

Numerical solution of Volterra integral equations based on integral mean value theorem

Ali Darijani

2

1397

7th seminar on Numerical Analysis and Its Applications, Shahid Bahonar university of Kerman

Numerical solution of the first kind integral equations based on the regularization and minimazation residual function

Ali Darijani

3

1396

4th National Industrial Mathematics Conference, Tabriz

Polynomial approximations for the solution of two-dimensional

linear Volterra integral equations

Ali Darijani

4

1394

46th Annual Iranian Mathematics Conference, Yazd University

Numerical Solution of Hammerstein Volterra integral equations by using of polynomials

Ali Darijani

5

1393

45th Annual Iranian Mathematics Conference, Semnan University

Numerical solving Volterra integral equations by linear

Programming

A. Darijani, M. Mohseni-Moghadam

6کليه حقوق مادی و معنوی اين سايت متعلق به مجتمع آموزشی بم می باشد
Copyright @2012-2022 Bam University. All rights reserved.