يکشنبه 1 خرداد ماه 1401 ساعت 05:53
گروه آمار

معرفي رشته تحصيلي آمار و کاربردها

علم آمار کاربرد علمي مباني علوم رياضي براي جمع آوري، تجزيه وتحليل و ارائه اطلاعات ارقامي مي­ باشد. آمارگران با بکار بردن دانش رياضي­ شان در طراحي مطالعات وتحقيقات، جمع آوري، پردازش و تجزيه و تحليل اطلاعات، و تفسير نتايج، در پژوهش­ هاي علمي شرکت مي­ کنند. متخصصين آمار اغلب دانششان در روشهاي آماري را در علوم گوناگوني مانند زيست شناسي، اقتصاد، مهندسي، پزشکي، بهداشت عمومي، روانشناسي، بازار يابي، آموزش و ورزش بکار مي­ گيرند.

بسياري از امور، به عنوان مثال، طراحي روش هاي آزمايشي براي تاييد دارويي جديد از طرف دولت بدون بهره گيري از روشهاي آماري قابل اجرا نمي باشند. نمونه گيري يکي از فنوني است که آمارگران از آن بهره مي­ گيرند. نمونه­ گيري يعني جمع­ آوري اطلاعات درباره گروهي از مردم يا مجموعه­ اي از چيزها توسط بررسي قسمت کوچکي از کل مجموعه. به عنوان مثال سرويس­ هاي رتبه­ بندي برنامه­ هاي تلويزيوني، به منظور تخمين تعداد بينندگان برنامه اي خاص، به جاي مطالعه تمامي بينندگان تنها به بررسي چند هزار خانواده مي­ پردازند.

آمارگران تصميم مي­ گيرند که از کجا و چگونه داده ها را جمع آوري کنند، نوع و تعداد گروه هاي نمونه را مشخص مي کنند و به تهيه پرسشنامه ­هاي تحقيقي يا فرم­هاي گزارشي مي­ پردازند. آنها همچنين دستورالعمل­ هائي براي کارکناني که به جمع آوري و جدول ­بندي اطلاعات مي پردازند، تهيه مي کنند. در نهايت آمارگران با بکارگيري نرم افزارهاي رايانه اي به تجزيه و تحليل، تفسير و جمع بندي اطلاعات مي­ پردازند.

در تجارت و صنعت، آمارگران نقش مهمي را در کنترل کيفيت و ايجاد و بهبود توليدات ايفا مي­ کنند. به عنوان مثال در يک شرکت خودروسازي به منظور تخمين زمان از کار افتادن موتورهايي که در معرض شرايط آب و هوايي نامساعد قرار مي­ گيرند، آمارگران آزمايشاتي برنامه­ ريزي مي­ کنند و موتورها را به صورت منفرد تا از کار افتادن کامل، تحت اين شيوه آزمايشي به کار مي­ اندازند. متخصصين آماري که براي شرکت هاي دارو سازي کار مي کنند و به منظور تخمين ايمني و اثربخشي داروهاي جديد به ارزيابي نتايج آزمايشات کلينيکي مي پردازند و در شرکت هاي توليد نرم افزارهاي رايانه اي، آمارگران در ساخت بسته هاي نرم افزاري که در تجزيه و تحليل دقيقتر و مؤثرتر داده ها کاربرد دارند همکاري مي­ کنند علاوه بر توليد و آزمايش محصولات، گروهي از آمارگران در تصميم گيري براي نوع محصولي که بايد ساخته شود، تعيين قيمت و اينکه اين محصولات به چه کساني بايد فروخته شوند دخيل مي باشند. آمارگران همچنين با تعيين خطرهاي احتمالي و ميزان بازگشت و سودآوري سرمايه گزاري هاي خاص، مديريت سرمايه ها و بدهکاري ها را به عهده دارند.

شمار کثيري از آمارگران نيز توسط بخش هاي دولتي استخدام مي شوند. گروهي از متخصصين آماردولتي به طراحي مطالعاتي براي اندازه گيري ميزان رشد جمعيت، هزينه هاي مصرف يا بيکاري مي­ پردازند. ديگران در بخشهاي علمي، محيط زيست و کشاورزي کار مي کنند و ممکن است مقدار مواد آفت کش موجود در آب آشاميدني، گونه هاي در معرض خطر که در نواحي خاص زندگي مي کنند و يا تعداد افرادي که به بيماري خاصي مبتلا هستند را تعيين کنند. گروه ديگري نيز توسط بخش هاي دفاع ملي به منظور تعيين دقت سلاح هاي جديد و استراتژي هاي دفاعي استخدام مي­ شوند. از آنجايي که متخصصان آمار در بخش هاي مختلفي مشغول بکارند، متخصصاني که علم آمار را بکار مي برند غالبا" سمت هاي کاري متفاوتي دارند. به عنوان مثال فردي که روشهاي آماري را در داده هاي اقتصادي بکار مي برد با عنوان آمارگر علوم اقتصادي شناخته مي شود در حاليکه آمارگراني که در علوم بهداشت عمومي يا پزشکي مشغول بکارند عنوان هاي متخصص آمار زيستي، زيست سنج و يا همه­ گيرشناس (اپيدميولوژيست) را به خود اختصاص مي دهند.

در خصوص محيط کار، متخصصين آمار معمولا در ساعات منظم و در دفاتري راحت مشغول بکارند. گروهي از آنان به منظور دادن کمک مشورتي در طرحهاي تحقيقي، نظارت و راه اندازي مطالعات، يا گرد آوري داده هاي آماري مسافرت مي کنند. گروهي از آنان مسئوليت هاي متنوعي را بر عهده دارند مانند طراحي آزمايشات يا انجام کار در موضع در جوامع گوناگون.

آمارگراني که در دانشگاهها مشغول به کارند، کار آنها آميزه اي از مسؤوليت هاي آموزشي و تحقيقاتي است.آموزش و ادامه تحصيل در رشته آمار و کاربردها

اکثر مشاغل آماري نياز به مدرک در رشته آمار دارند. تدريس و تحقيقات در مراکز آموزش عالي نيز نيازمند درجه کارشناسي ارشد و ترجيحا دکتراي آمار مي­ باشد. در بخش تحقيقات صنعتي، مدرک کارشناسي ارشد و تجربه کاري چند ساله از موارد مورد نياز براي شروع به کار مي باشد.

دوره هاي مورد نياز مختص علم آمار شامل حساب ديفرانسيل و انتگرال، روشهاي آماري، مدلسازي رياضي و حساب احتمالات مي­ باشد. دوره هاي اضافي شامل جبر خطي، روشهاي نمونه گيري،  طرح و تجزيه و تحليل آزمايشات، آناليز چند جانبه کاربردي و آمار رياضي است. تنها پيش زمينه اي که براي موفقيت در رشته آمار ضروري است، داشتن رياضيات قوي مي­ باشد. از آنجائيکه رايانه کاربرد وسيعي در امور آماري دارد، داشتن زمينه اي قوي در علم رايانه شديداً توصيه مي شود.

فراگيري علوم مهندسي و فيزيکي در مشاغلي که با کيفيت و بهبود توليد همراه هستند، مفيد مي باشد.

در مشاغلي که با آزمايش محصولات دارويي يا کشاورزي سرو کار دارند، داشتن پيش زمينه در علوم زيست شناسي، شيمي و بهداشت مهم مي­ باشد.

گذراندن دوره هاي اقتصاد و تجارت براي مشاغلي که با بازاريابي و تحليل ها و پيش بيني هاي تجاري همراهند، کمک کننده به نظر مي رسد.

برخورداري از مهارت هاي ا رتباطي براي آمارگران آينده که در صنايع مشغول به کار مي­ شوند و بايد موضوعات تکنيکي را براي افرادي که در آمار سر رشته ندارند شرح دهند مهم مي ­باشد. آشنايي با تجارت و اقتصاد براي افرادي نيز که قصد کار در مشاغل خصوصي را داشته باشند با ارزش است. داشتن مدرک بالاتر فرصت هاي پيشرفت را فراهم مي کند. دارندگان مدارک کارشناسي ارشد و دکتري معمولا به شکل مستقل قادر به کار بوده و براي به عهده گرفتن امور تحقيقاتي و ايجاد روش هاي آماري صلاحيت لازم را کسب کرده و يا بعد از چندين سال تجربه در بخش هاي خاص سمت مشاور آماري را بر عهده مي گيرند.فرصت هاي شغلي رشته آمار و کاربردها

آمارگران در بخشهاي تجاري، کشاورزي و بهداشتي مشغول به کار مي شوند. اکثر مشاغل باقي مانده به صنايع خصوصي بالاخص به سرويس هاي آزمايشي و تحقيقاتي، مديريتي و روابط عمومي مربوط مي شود. گروهي ديگر به آموزش آمار مشغول مي شوند.چشم انداز آينده رشته آمار و کاربردها

فرصت هاي شغلي براي دارندگان مدرک آمار مساعد مي باشد هر چند بسياري از اين مشاغل با عنوان آمار گر شناخته نمي­ شوند. اين مسئله بخصوص در مورد مشاغلي است که با تجزيه و تحليل و تفسير داده ها ي به دست آمده از علوم ديگر مانند اقتصاد، زيست شناسي، روانشناسي يا مهندسي سروکار دارند، صدق مي­ کند. در ميان فارغ التحصيلان کارشناسي يا کارشناسي ارشد رشته آمار، افرادي که در رشته هاي مربوطه مانند امور مالي، مهندسي يا رايانه­ اي از آشنايي کاملي برخوردار باشند، در يافتن مشاغل مربوط به رشته تحصيلي ايشان از شانس بالاتري برخوردارند.

شرکت هاي دولتي، بسياري از آمارگران را در رشته هاي جمعيت شناسي و سرشماري نفوس، کشاورزي، بررسي هاي مربوط به مصرف کننده و توليد کننده، تامين اجتماعي، مراقبت­ هاي بهداشتي و کيفيت محيط زيست استخدام مي کنند.

آمارگران کارشناسي ارشد يا دکتري به منظور کنترل کيفي توليدات گوناگون مانند توليدات دارويي، وسايط نقليه موتوري، مواد شيميايي و غذايي توسط شرکت هاي توليدي استخدام مي شوند. سازندگان وسايل نقليه به منظور ارتقاي کيفيت خودرو، کاميون و ديگر توليدات و رقابت در صحنه بين المللي با کمک آمارگران طرحهاي آزمايشي را اجرا مي کنند.

آمارگراني که در علوم مهندسي و فيزيکي اطلاعاتي دارند مي ­توانند در امور تحقيقات و توسعه با همکاري ديگر دانشمندان و مهندسين به بهبود طرح و توليد پرداخته و کيفيت ثابتي را براي توليدات جديد تضمين کنند. بعضي از آنان در ارتباط با توليد برنامه هاي نرم افزاري آماري در شرکت­ هاي توليد نرم افزارهاي رايانه اي، فرصت هاي شغلي مناسبي را مي­ يابند.

در شرکت هاي تجاري به منظور پيش بيني ميزان فروش، تحليل شرايط تجاري و حل مسائل مديريتي به منظور افزايش سوددهي به کارمنداني که در علوم آمار سر رشته داشته باشند اعتماد زيادي مي شود. در ضمن، مراکز مشاوره اي به صورت روزافزوني خدمات آماري پيشرفته ­اي را به ديگر مشاغل ارائه مي دهند. به علت کار برد وسيع رايانه در اين رشته، آمارگران تمام صنايع بايد در برنامه نويسي رايانه­ اي مهارت کافي داشته و در بکارگيري نرم افزارهاي آماري از دانش خوبي بر خوردار باشند.
کليه حقوق مادی و معنوی اين سايت متعلق به مجتمع آموزشی بم می باشد
Copyright @2012-2022 Bam University. All rights reserved.