شنبه 4 تير ماه 1401 ساعت 03:59
سارا عطار زاده

سارا سادات عطارزاده

رشته -گرايش : زبان- زبانشناسي
مدرک تحصيلي : دانشجوي دکتري
مرتبه علمي : مربي - مامور به تحصيل از ابتداي مهر 1399
زمينه ­هاي تخصصي :
آواشناسي
 واج شناسي
 نحو
 معنا شناسي
 واژه شناسي
بررسي مقابله اي زبان فارسي و انگليسي
ساخت زبان فارسي
دستور پيشرفته
 رابطه ترجمه و زبانشناسي
 نظريات زبانشناسي
پست الکترونيکي :
وب سايت :   
http://bam.ac.ir/SaraAtarZadeh

دانلود رزومه

کليه حقوق مادی و معنوی اين سايت متعلق به مجتمع آموزشی بم می باشد
Copyright @2012-2022 Bam University. All rights reserved.