چهارشنبه 6 بهمن ماه 1400 ساعت 14:03
سليمه قنبري


مجتمع آموزش عالي بم

برنامه هفتگي نيمسال دوم سال تحصيلي 99-00ساعت/ روز   شنبه    يکشنبه  دوشنبه سه شنبه  چهارشنبه  
7:30-9:30 مطالعه و پژوهش اصول مديريت و تئوري سازمان اصول سازمان و مديريت شوراي پژوهشي مطالعه و پژوهش
9:30-11:30   مشاوره دانشجويي   اصول حسابداري 1 مشاوره دانشجويي     امورکارآفريني و ارتباط با جامعه     امورکارآفريني و ارتباط با جامعه
11:30-13:30      امورکارآفريني و ارتباط با جامعه     اصول برنامه ريزي و مديريت گردشگري  کارافريني در گردشگري     امورکارآفريني و ارتباط با جامعه     امورکارآفريني و ارتباط با جامعه
 13:30-15:30     امورکارآفريني و ارتباط با جامعه  اصول حسابداري 1 مطالعه و پژوهش مطالعه و پژوهش مطالعه و پژوهش
 15:30-17:30  مطالعه و پژوهش  مطالعه و پژوهش  مطالعه و پژوهش  کليه حقوق مادی و معنوی اين سايت متعلق به مجتمع آموزشی بم می باشد
Copyright @2012-2022 Bam University. All rights reserved.