چهارشنبه 6 بهمن ماه 1400 ساعت 14:59
سليمه قنبري
فعاليت هاي پژوهشي / گزارش هاي فني و طرح هاي پژوهشي /
متن

طرح پژوهشي "سند راهبردي مجتمع آموزش عالي بم:، همکار، 1394

  طرح پژوهشي "بررسي تاثير انگيزش شغلي بر قصد کارآفرينانه کارجويان شهرستان بم و ارائه راهکار جهت بهبود وضعيت شغلي جوانان شهرستان بم"، مجري، 1395

 طرح پژوهشي " سند توسعه گردشگري شرق استان کرمان"، همکار، 1395

 طرح پژوهشي "برنامه راهبردي کارافريني دانشگاه شهيد باهنر"، همکار، 1396
طرح پژوهشي "سنجش گردشگري پايدار در شهرستان بم و توسعه آن با رويکرد استفاده بهينه از منابع"، همکار، 1398


کليه حقوق مادی و معنوی اين سايت متعلق به مجتمع آموزشی بم می باشد
Copyright @2012-2022 Bam University. All rights reserved.