چهارشنبه 6 بهمن ماه 1400 ساعت 15:11
سليمه قنبري
فعاليت هاي پژوهشي / مقالات مجله /
متن

پرورش خلاقيت، زمينه اي براي بروز ويژگي هاي کارآفرينانه کودکان، فصلنامه علمي تخصصي کودک و روان، پذيرش

 شناسايي شاخصهاي ارزيابي برنامه هاي آموزش کارآفريني در مقطع ابتدايي با تاکيد بر مهارتهاي کارآفرينانه، فصلنامه علمي تخصصي کودک و روان، پذيرش


کليه حقوق مادی و معنوی اين سايت متعلق به مجتمع آموزشی بم می باشد
Copyright @2012-2022 Bam University. All rights reserved.