چهارشنبه 6 بهمن ماه 1400 ساعت 15:39
سليمه قنبري
متن

 

   کارشناسي: مديريت بازرگاني، دانشگاه شهيد باهنر کرمان

 کارشناسي ارشد: کارآفريني(آموزش و ترويج)، دانشگاه تهران

 


کليه حقوق مادی و معنوی اين سايت متعلق به مجتمع آموزشی بم می باشد
Copyright @2012-2022 Bam University. All rights reserved.