شنبه 4 تير ماه 1401 ساعت 03:11
مرتضي بذرافشان

مرتضي بذرافشان

رشته -گرايش :  مديريت گردشگري - برنامه ريزي توسعه
مدرک تحصيلي : کارشناسي ارشد
مرتبه علمي : مربي
زمينه ­هاي تخصصي :
سياست گذاري گردشگري
برنامه ريزي توسعه

روش تحقيق
شناخت صنعت گردشگري
مديريت منابع انساني در گردشگري
زبان تخصصي گردشگري

پست الکترونيکي :
وب سايت :    

کليه حقوق مادی و معنوی اين سايت متعلق به مجتمع آموزشی بم می باشد
Copyright @2012-2022 Bam University. All rights reserved.