شنبه 4 تير ماه 1401 ساعت 03:12
محمد حسين فروزانفر

                                                                 محمد حسين فروزانفر

رشته -گرايش : مديريت اجرايي (مديريت کسب و کار) گرايش استراتژيک 
مدرک تحصيلي : کارشناسي ارشد مديريت اجرايي (مديريت کسب و کار) از دانشگاه تهران - دانشجوي دکتري کارآفريني دانشگاه تهران
مرتبه علمي : مربي - پايه 9
زمينه ­هاي تخصصي :
مديريت استراتژيک
مديريت کسب و کار
مدل هاي کسب و کار (Business Models)
کارآفريني
بازاريابي گردشگري و هتلداري
مديريت رفتار سازماني در گردشگري و هتلداري
مديريت سازمان هاي دولتي
روش تحقيق 
زبان تخصصي گردشگري و هتلداري
پست الکترونيکي :
mh.foroozanfar@bam.ac.ir
mh.foroozanfar@ut.ac.ir
mh.foroozanfar@gmail.com
رزومه علمي

کليه حقوق مادی و معنوی اين سايت متعلق به مجتمع آموزشی بم می باشد
Copyright @2012-2022 Bam University. All rights reserved.