سه شنبه 24 فروردين ماه 1400 ساعت 17:58
مينا ميرحسيني
فعاليت هاي پژوهشي / مقالات کنفرانسي /
 1. Mina Mirhosseini, Elham Khodayari, Applying Fuzzy Imperialist Competition Algorithm to Find Multiple Similar Text Documents, 4th Iranian Joint Congress on Fuzzy and Intelligent Systems (15th Conference on Fuzzy Systems and 13th Conference on Intelligent Systems), university of Sistan & Baluchestan, pp. 343- 348, Sep 2015.

 2. Fatemeh Barani, Mina Mirhosseini, Classification of binary problems with SVM and a Mixed Artificial Bee Colony Algorithm, 3th Conference on Swarm Intelligence and Evolutionary Computation, Higher Education complex of Bam, Bam, Iran, pp. 224-228, March 2018.

 3. Elham Khodayari, Vahid Sattari Naeini, Mina Mirhosseini, Flocking Control with Single-COM for Tracking a Moving Target in Mobile Sensor Network Using Gravitational Search Algorithm, The 1st Conference on Swarm Intelligence and Evolutionary Computation, Higher Education complex of Bam, Bam, Iran, pp. 284-289, March 2016.

 4. مينا ميرحسيني، فاطمه باراني، تشخيص اسناد متني تکراري چندگانه با بکارگيري الگوريتم رقابت استعماري، مجموعه مقالات هفتمين کنفرانس بين المللي فناوري اطلاعات و دانش (IKT2015)، دانشگاه اروميه، خرداد 1394.

 5. فاطمه باراني، مينا ميرحسيني، دسته­بندي مسائل باينري با استفاده از بردار پشنيبان و الگوريتم کلوني زنبورهاي مصنوعي ترکيبي، مجموعه مقالات هفتمين کنفرانس بين المللي فناوري اطلاعات و دانش (IKT2015)، دانشگاه اروميه، خرداد 1394.

 6. مينا ميرحسيني، حل مسئله شباهت چندگانه با استفاده از الگوريتم انبوه ذرات و کاربرد آن در شباهت چندگانه‌ي اسناد متني، مجموعه مقالات دومين کنفرانس ملي رياضيات صنعتي (NIMC2015)، دانشگاه تبريز، خرداد 1394.

 7. مينا ميرحسيني، الگوريتم جستجوي گرانشي در حل مسئله شباهت  تايي و کاربرد آن در تشخيص اسناد متني تکراري چندگانه، مجموعه مقالات هفتمين کنفرانس ملي برق و الکترونيک (ICEEE2015 دانشگاه آزاد اسلامي گناباد، صفحات 151-144، مرداد 1394.

 8. فاطمه باراني، مينا ميرحسيني، حسين نظام آبادي پور، انتخاب ويژگي مبتني بر الگوريتم جستجوي گرانشي باينري کوانتومي، مجموعه مقالات چهارمين کنگره مشترک سيستم‌هاي فازي و هوشمند ايران (پانزدهمين کنفرانس فازي و سيزدهمين کنفرانس سيستم‌هاي هوشمند)، دانشگاه سيستان و بلوچستان، صفحات 226-221، شهريور 1394.

 9. مينا ميرحسيني، خوشه‌بندي اسناد متني با استفاده از روش ترکيبي الگوريتم جستجوي گرانشي و C- ميانگين فازي، مجموعه مقالات اولين کنفرانس ملي کامپيوتر، فناوري اطلاعات و ارتباطات (CCITC 2014)، دانشگاه آزاد اسلامي واحد مرودشت، 163- 153، مهر ماه 1393.

 10. مينا ميرحسيني، فاطمه باراني، حسين نظام ابادي پور، الگوريتم رقابت استعماري باينري کوانتومي و بکارگيري آن در مسئله انتخاب ويژگي،دومين کنفرانس محاسبات تکاملي و هوش جمعي، دانشگاه شهيد باهنر کرمان، کرمان، اسفند ماه 95.

 11. فاطمه باراني، مينا ميرحسيني، حسين نظام ابادي پور، ارائه يک الگوريتم کلوني زنبورهاي مصنوعي باينري کوانتومي براي حل مساله کوله پشتي 1/0، کنفرانس محاسبات تکاملي و هوش جمعي، دانشگاه شهيد باهنر کرمان، کرمان، اسفند ماه 95.

 12. فاطمه باراني، مينا ميرحسيني، حسين نظام آبادي پور، مليحه مغفوري فرسنگي، ارائه يک راه حل کوانتومي براي مساله برنامه ريزي مشارکت واحدهاي نيروگاهي،  سومين کنفرانس محاسبات تکاملي و هوش جمعي، مجتمع آموزش عالي بم، 126-132، اسفند ماه 1396.

 13. مينا ميرحسيني، کاربرد الگوريتم رقابت استعماري در کاهش مصرف انرژي شبکه حسگر بي‌سيم با تعيين مد عملياتي حسگرها، مجموعه مقالات سومين همايش ملي کامپيوتر، آموزشکده سما واحد سنندج، ارديبهشت 1394.

 14. مينا ميرحسيني، کاربرد الگوريتم رقابت استعماري در بهينه­سازي فرآيندهاي خطي شبکه‌هاي حسگر بي‌سيم، مجموعه مقالات دومين همايش ملي رياضيات و کاربردهاي آن در علوم مهندسي، دانشگاه آزاد اسلامي واحد جويبار (NCMAE2015)، 171- 162، ارديبهشت 1394.

 15. مينا ميرحسيني، تلفيق الگوريتم جستجوي گرانشي و K- نزديکترين همسايه در بهبود خوشه‌بندي داده‌ها، مجموعه مقالات دومين کنفرانس ملي مهندسي رايانه و مديريت ‌اطلاعات، دانشگاه شهيد بهشتي، تهران، خرداد 1394.

 16. مينا ميرحسيني، نسخه باينري الگوريتم رقابت استعماري، اولين کنفرانس محاسبات تکاملي و هوش جمعي، مجتمع آموزش عالي بم، بم، ايران، صفحات 34-29، اسفند 1394.


کليه حقوق مادی و معنوی اين سايت متعلق به مجتمع آموزشی بم می باشد
Copyright @2012-2021 Bam University. All rights reserved.