پنجشنبه 7 مرداد ماه 1400 ساعت 01:13
مرضيه خليلي زاده گنجعليخاني

مجتمع آموزش عالي بم

برنامه هفتگي استاد در نيمسال اول سال تحصيلي 94-93

دانشکده : گردشگري          گروه آموزشي : زبان هاي خارجي


ساعت روز

شنبه

يکشنبه

دوشنبه

سه شنبه

چهارشنبه

9:30 -7:30

ترجمه پيشرفته

کلاس B6

ترجمه ادبي

کلاس B11

 

مطالعه و تحقيق

جلسه شوراي پژوهشي مجتمع مطالعه و تحقيق

9:30-11:30

ترجمه شفاهي گروه 1

لابراتوار
مشاوره
مطالعه و تحقيق

اصول و راهکارهاي ترجمه

B7 کلاس
مطالعه و تحقيق

11:30-13:30

ترجمه شفاهي گروه 2

لابراتوار

مطالعه و تحقيق

مطالعه و تحقيق مطالعه و تحقيق

اصول و روش ترجمه

کلاس B9

13:30-15:30

مشاوره

ترجمه متون مطبوعاتي1

کلاس B6

مطالعه و تحقيق مطالعه و تحقيق مطالعه و تحقيق

15:30-17:30

مطالعه و تحقيق

مطالعه و تحقيق
ترجمه انفرادي2 
اتاق 202

17:30-19:30

مطالعه و تحقيق


کليه حقوق مادی و معنوی اين سايت متعلق به مجتمع آموزشی بم می باشد
Copyright @2012-2021 Bam University. All rights reserved.