يکشنبه 23 مرداد ماه 1401 ساعت 08:39
حسين ملاشاهي
 • شرکت در کارگاه آموزشي با موضوع آشنايي با سازمان بين المللي استاندارد و روند تدوين استانداردهاي بين المللي ISO ، اداره کل استاندارد و تحقيقات صنعتي سيستان و بلوچستان،21 مرداد ماه 1392به مدت 6 ساعت
 • شرکت در کارگاه آموزشي با موضوع آشنايي الزامات و مستندسازي استاندارد ISO 9001:2008 ، دانشگاه سيستان و بلوچستان ،25 و 26 ژانويه 2009به مدت 16 ساعت
 • شرکت در کارگاه آموزشي با موضوع آشنايي با مهارت هاي کسب و کار ، اداره کل کار و امور اجتماعي ، آذر ماه 1388به مدت 72 ساعت
 • شرکت در کارگاه آموزشي با موضوع مديريت ارتباط با مشتريان، دانشگاه سيستان وبلوچستان، 26 ارديبهشت ماه 1390 به مدت 2 ساعت
 • گذراندن دوره آموزشي با موضوع رايانه کار نرم افزار پروژه ms-project درجه 2، مرکز ICT فني و حرفه اي شهرستان زاهدان ، آبان ماه 1388 به مدت 24 ساعت
 • گذراندن دورهآموزشي با موضوع رايانه کار نرم افزار پروژه ms-project درجه 1، مدانشگاه سيستان و بلوچستان ، ارديبهشت ماه1390 به مدت 24 ساعت
 • شرکت در کارگاه آموزشي با موضوع آشنايي با مراکز رشد و شرکت هاي دانش بنيان، مجتمع آموزش عالي بم، 23آذر ماه 1395 به مدت 2 ساعت
 • شرکت در کارگاه دانش افزايي استادان با موضوع انديشه سياسي امام و انقلاب اسلامي، مجتمع آموزش عالي بم به مدت 16 ساعت
 • شرکت در کارگاه دانش افزايي استادان با موضوع اصول تعليم و تربيت اسلامي، مجتمع آموزش عالي بم به مدت 16 ساعت
 • شرکت در کارگاه دانش افزايي استادان با موضوع اخلاق حرفه اي سطح 1 ، مجتمع آموزش عالي بم به مدت 16 ساعت
 • شرکت در کارگاه دانش افزايي استادان با موضوع اخلاق حرفه اي سطح 2،مجتمع آموزش عالي بم به مدت 16 ساعت
 • شرکت در کارگاه هم انديشي با موضوع مهدويت، مجتمع آموزش عالي بم، خرداد 1394 به مدت 2 ساعت
 • شرکت در کارگاه هم انديشي با موضوع سبک زندگي اسلامي، مجتمع آموزش عالي بم، 2اسفندماه 1393 به مدت 2 ساعت
 • شرکت در کارگاه آموزشي با موضوع سيستم موثر آموزشي ISO 10015، مجتمع آموزش عالي بم، دي ماه 1393 به مدت 5 ساعت
 • شرکت در کارگاه آموزشي با موضوع الزامات مستندسازي مديريت کيفيت ISO 9001، ،مجتمع آموزش عالي بم، دي ماه 1393به مدت 7 ساعت
 • شرکت در کارگاه آموزشي با موضوع بررسي آيين نامه ارتقا اعضاي هيات علمي دانشگاه ها و موسسات آموزش عالي،مجتمع آموزش عالي بم، 11 بهمن ماه 1393به مدت 4 ساعت
 • شرکت در کارگاه آموزشي با موضوع کارآفريني و آشنايي با مراکز رشد،مجتمع آموزش عالي بم، ارديبهشت ماه 1395به مدت 2 ساعت
 • شرکت در کارگاه آموزشي با موضوع اقتصاد مقاومتي با تاکيد بر بيمه تامين اجتماعي،مجتمع آموزش عالي بم، 23 اسفند ماه 1395به مدت 3 ساعت
 • شرکت در کارگاه آموزشي با موضوع روش تدريس،مجتمع آموزش عالي بم، اسفند ماه 1396به مدت 6 ساعت
 • شرکت در کارگاه آموزشي با موضوع پدافند غير عامل،مجتمع آموزش عالي بم، اسفند ماه 1396به مدت 6 ساعت
 • شرکت در کارگاه آموزشي با موضوع آشنايي با شيوه هاي مشاوره،مجتمع آموزش عالي بم، بهمن ماه 1396به مدت 8 ساعت
 • شرکت در کارگاه آموزشي با موضوع تخلفات اداري،مجتمع آموزش عالي بم، اسفند ماه 1396به مدت 6 ساعت
 • شرکت در کارگاه آموزشي با موضوع مديريت سبز با همکاري کارگروه تراز سبز دانشگاه شيراز، مجتمع آموزش عالي بم، ارديبهشت ماه 1397به مدت 2 ساعت
 • شرکت در کارگاه آموزشي با موضوع حقوق زن و مرد در خانواده، مجتمع آموزش عالي بم، ارديبهشت ماه 1397به مدت 2 ساعت
 • شرکت در کارگاه آموزشي با موضوع آشنايي با مدل تلفيقي تطبيقي دانشگاه سبز با همکاري کارگروه تراز سبز دانشگاه شيراز، مجتمع آموزش عالي بم، ارديبهشت ماه 1397به مدت 2 ساعت
 • شرکت در کارگاه آموزشي با موضوع روش تحقيق و شيوه نگارش مقاله علمي، مجتمع آموزش عالي بم، 8دي ماه 1397 الي 11دي ماه 1397 به مدت 16 ساعت
 • شرکت در کارگاه دانش افزايي استادان با موضوع امر به معروف و نهي از منکر در حجاب و عفاف، مجتمع آموزش عالي بم به مدت 2 ساعت
 • شرکت در کارگاه آموزشي با موضوع بررسي وضعيت تحصيلي مجتمع آموزش عالي بم، مجتمع آموزش عالي بم، مهر ماه 1397به مدت 2 ساعت
 • شرکت در کارگاه آموزشي با موضوع کارآفريني، شيراز، 27 و 28 بهمنماه 1389به مدت 12 ساعت
 • شرکت در کارگاه آموزشي با موضوع تبيين قوانين و مقررات آموزشي و الگوهاي تدريس، دانشگاه پيام نور مرکز زاهدان، 9 آبان ماه 1392 مدت 6 ساعت

کليه حقوق مادی و معنوی اين سايت متعلق به مجتمع آموزشی بم می باشد
Copyright @2012-2022 Bam University. All rights reserved.