يکشنبه 23 مرداد ماه 1401 ساعت 08:43
حسين ملاشاهي
فعاليت هاي آموزشي / دروس کارشناسي /
 • ارزيابي کار و زمان
 • تئوري احتمالات و کاربرد آن
 • آمار مهندسي
 • برنامه ريزي‏وکنترل توليدوموجودي‏ها1
 • کنترل کيفيت آماري
 • آمار و احتمالات مهندسي
 • طرح ريزي واحدهاي صنعتي
 • مديريت و کنترل پروژه
 • آشنايي با نظريه قابليت اعتماد
 • برنامه ريزي حمل و نقل
 • روش هاي توليد
 • کارگاه ماشين افزار 1
 • ماشين افزار توليدي

کليه حقوق مادی و معنوی اين سايت متعلق به مجتمع آموزشی بم می باشد
Copyright @2012-2022 Bam University. All rights reserved.