يکشنبه 23 مرداد ماه 1401 ساعت 07:29
حسين ملاشاهي
فعاليت هاي پژوهشي / مقالات کنفرانسي /
  • حسين ملاشاهي، ابوالفضل زارع استريجي. "گزينش بهينه تونل انجماد با استفاده از تصميم گيري چند محکه." سومين همايش بين المللي نوآوري، توسعه و کسب کار، اسفند 1395


Hossein Mollashahi, Mona Shahryari moghaddam. “Evaluating Human Resources Level Using P-CMM; Optimization  Level. Case
Study: Zahedan city Electricity Company.” 3th International Conferences in Innovation Development and business,March2017


  • حسين ملاشاهي. "حداقل سازي تعداد کارهاي داراي تاخيردر مسايل برنامه ريزي تک ماشين با فعاليت‏ نگهداري احتمالي." اولين کنفرانس بين المللي مهندسي صنايع، مديريت، اقتصاد و حسابداري ، دي1394


  • حسين ملاشاهي، محمدعلي فرقاني. "تصميم گيري در زنجيره تامين با رويکرد تلفيقي کمي و کيفي." اولين کنفرانس بين المللي مديريت، اقتصاد و مهندسي صنايع ، خرداد 1394


  • حسين ملاشاهي، سعيدصادقي. "زمانبندي چند هدفه ماشين هاي موازي غيرمرتبط جهت حداقل سازي بيشترين هزينه و کل هزينه‌هاي استفاده از ماشين ها." اولين همايش ايده هاي نوين در علوم مديريت و اقتصاد ، خرداد 1394


  • حسين ملاشاهي، محمدعلي فرقاني، محمدعلي يعقوبي. "انتخاب تامين کننده در زنجيره تامين با رويکرد تلفيقي( يکپارچه سازي مدل QFD با تکنيک هاي ANP و DEMATEL )." دومين کنفرانس بين المللي مديريت،کارآفريني و توسعه اقتصادي ، شهريور 1392


  • عليرضا شهرکي، بهروز رياحي، عليرضا ملاشاهي، حسين ملاشاهي. "راهبردهاي بهبود و تعالي مديريت زنجيره تأمين با بهره گيري از رويکردهاي نوين بهبود ( توليد ناب، توليد به هنگام ، شش سيگما ، مدل SCOR  و مديريت دانش مشتريان)." کنفرانس بين المللي مديريت، نوآوري و کارآفريني ، بهمن 1389


  • عليرضا شهرکي، عليرضا ملاشاهي، حسين ملاشاهي. بررسي اثرات بکارگيري مديريت دانش بر مديريت ارتباط با مشتري." کنفرانس بين المللي مديريت، نوآوري و کارآفريني ، بهمن 1389

کليه حقوق مادی و معنوی اين سايت متعلق به مجتمع آموزشی بم می باشد
Copyright @2012-2022 Bam University. All rights reserved.