دوشنبه 2 خرداد ماه 1401 ساعت 01:16
حمزه دهقاني
فعاليت هاي پژوهشي / مقالات کنفرانسي /

1

تحليل غير خطي تيرهاي خميده به روش اجزاء محدود

يازدهمين کنفرانس دانشجويي مهندسي عمران

1383


2

کنترل پاسخ لرزه اي سازه ها با استفاده از ميراگر جرم هماهنگ شده

يازدهمين کنفرانس دانشجويي مهندسي عمران

1383

3

ترکيب کنترل فعال و غيرفعال در سازه ها با رفتار غيرخطي هندسي

کنفرانس بين المللي زلزله (يادواره فاجعه بم)

1383

4

بررسي وتشابه سازي عکس العملهاي شبکه آبرساني بم در هنگام زلزله

هشتمين کنگره بين المللي مهندسي عمران

1388

5

Comparing Seismic Performance of on Base-Isolation on EBF Frames with Horizontal and Vertical Link Beam

چهارمين کنفرانس بين المللي مقاوم سازي

1391

6

طراحي نما و جداره هاي شهري در بافت تاريخي با رويکرداحياء هويت معماري بومي اسلامي نمونه موردي خيابان ارجمندي شهرستان رفسنجان

همايش ملي معماري پايدار و توسعه شهري

1392

7

بررسي خانه هاي سنتي چوبي در مناطق شمالي ايران و مقايسه آن باخانه هاي چوبي ترکيه با رويکرد معماري پايدار

همايش ملي معماري پايدار و توسعه شهري

1392

8

ساخت ساختمان هوشمند با رويکرد معماري خورشيدي

اولين همايش ملي معماري، عمران و محيط زيست شهري

1393

9

مدل انتخاب قالب براي احداث ساختمانهاي بلند بر اساس مدل تصميم گيري درختي پيشرفته

پنجمين کنفرانس ملي زلزله و سازه

1393

10

بازشناسي نقش حياط به عنوان الگويي از معماري پايدار در معماري بومي و سنتي ايران

اولين کنفرانس معماري و فضاهاي شهري پايدار

1392

11

نقش بتن گوگردي در حفظ محيط زيست با رويکرد توسعه پايدار

اولين همايش بين المللي و چهارمين همايش ملي عمران شهري

1392

12

بررسي انديشه هاي نوين بهينه سازي انرژي در ساختمان

کنفرانس سراسري الکترونيکي محيط زيست و انرژي ايران

1393

13

بررسي سيستم هاي سازه اي بناهاي بلند

دومين کنگره بين المللي سازه ، معماري و توسعه شهري

1393

14

Probabilistic evaluation of concrete beams strengthened with full carbon polymer fiber strip

دومين کنگره بين المللي سازه ، معماري و توسعه شهري

1393

15

بهره برداري از جداره زنده در منطقه گرم و خشک در جهت پيشبرد اهداف پايداري محيطي

چهارمين کنفرانس بين­ المللي رويکردهاي نوين در نگهداشت انرژي

1393

16

کاربرد روش دلفي و شيوه ي ديمتل در ارزيابي و شناسايي ريسک هاي اثرگذار بر کيفيت کانال هاي پيش ساخته بتني در احداث شبکه هاي آبياري دشت سيستان

دومين کنگره ملي مهندسي ساخت و ارزيابي پروژه هاي عمراني

1394

17

بررسي علل تاخير درانجام پروژهاي عوراني منطقه آزاد قشم و ارائه راهکارهاي مناسب براي اجراي آنها

دومين کنگره ملي مهندسي ساخت و ارزيابي پروژه هاي عمراني

1394

18

تحليل و کاربرد تکنيکهاي نوين شناسايي ريسک در پروژههاي آبياري و آبرساني

کنفرانس بين المللي علوم و مهندسي

1394

19

اولويت بندي علل تاخير در پروژه هاي عمراني با استفاده از روش TOPSIS

کنفرانس بين المللي عمران ، معماري و زيرساخت هاي شهري

1394

20

بررسي طرحي ساختمان هاي بلند و تاثيرات آن بر منظر شهري

کنفرانس بين المللي عمران ، معماري و زيرساخت هاي شهري

1394

21

ارزيابي و اولويت بندي ريسک در کانالهاي پيش ساخته بتني

کنفرانس بين المللي عمران ، معماري و زيرساخت هاي شهري

1394

22

استفاده از تکنيک هاي ناب به منظور کاهش اتلاف ها و بهبود عملکرد در تحويل پروژه هاي ساخت وساز شهري

دومين کنفرانس بين المللي يافته هاي نوين پژوهشي در مهندسي عمران، معماري ومديريت شهري

1395

23

بررسي تاثير مديريت زمان در پروژه هاي عمراني با استفاده از تکنيک ANP مطالعه موردي پارکينگ طبقاتي رفسنجان

دومين کنفرانس بين المللي عمران، معماري محيط زيست و مديريت شهري

1395

24

بهبود ساخت و ساز پايدار با استفاده از ساخت و ساز ناب

اولين کنفرانس بين المللي و سومين کنفرانس ملي معماري و منظر شهري پايدار

1395

25

بهبود عملکرد توسعه پايدار با استفاده از ساخت و ساز ناب ( مطالعه موردي : خانه سازي مدولار )

اولين کنفرانس بين المللي و سومين کنفرانس ملي معماري و منظر شهري پايدار

1395

26

بهبود عملکرد پروژه هاي عمراني با استفاده از تکنيک ناب مطالعه موردي: سيستم هاي قالب بندي

سومين همايش ملي مصالح ساختماني و فناوري هاي نوين در صنعت ساختمان

1394

27

بهينه يابي گزينه هاي بهسازي ساختمان هاي مصالح بنايي مسلح با روش تحليل سلسله مراتبي AHP و تکنيک TOPSIS

چهارمين کنگره بين المللي عمران ، معماري و توسعه شهري

1395

28

برآورد مقياس (M(L براي بزرگاي زمين لرزه هاي محلي در جنوب غرب ايران

همايش ملي عمران، معماري و توسعه پايدار شهري

1396

29

ضرورت ايمني و بهداشت کار در کارگاه هاي راه سازي

دومين کنفرانس بين المللي مهندسي عمران،معماري ومديريت بحران

1396

30

ارزيابي مديريت و کيفيت ساخت و ساز در شهر کرمان با استفاده از روش دلفي و شيوه ديمتل

سومين همايش بين المللي معماري عمران وشهرسازي در آغاز هزاره سوم

1396

31

شناسايي متغير هاي تاثير گذار بر کيفيت ساخت و سازها در شهر کرمان وساختار دهي آن ها با استفاده از شيوه ديمتل

سومين همايش بين المللي معماري عمران وشهرسازي در آغاز هزاره سوم

1396

32

آناليز لرزه اي ديوارهاي برشي فولادي تقويت شده توسط الياف FRP با استفاده از روش اجزاي محدود

چهارمين کنفرانس ملي دستاوردهاي اخير در مهندسي عمران،معماري و شهرسازي

1396

33

آناليز ديناميکي تاريخچه زماني رفتار اتصال تقويت شده تير و ستون بتني تحت بارگذاري لرزه اي

چهارمين کنفرانس ملي دستاوردهاي اخير در مهندسي عمران،معماري و شهرسازي

1396

34

تحليل خرابي پيش رونده ساختمان هاي بتن آرمه داراي ستون مرکب

پنجمين کنگره بين المللي عمران ، معماري و توسعه شهري

1396

35

آناليز پوش آور ساختمانهاي فولادي با نامنظمي در ارتفاع

پنجمين کنگره بين المللي عمران ، معماري و توسعه شهري

1396

36

بررسي تاثير ابعاد و شکل صفحه اتصال سوراخ دار در عملکرد لرزه اي مهاربند ضربدري

پنجمين کنگره بين المللي عمران ، معماري و توسعه شهري

1396

37

اصلاح معيارهاي کفايت کادر فني در پارامترهاي تشخيص صلاحيت پيمانکاران و تعيين اهميت آنها به روش سلسله مراتبي

پنجمين کنفرانس ملي پژوهشهاي کاربردي در مهندسي عمران، معماري و مديريت شهري

1396

38

بررسي ظرفيت شکل پذيري ستون هاي بتني دايرهاي شکل تقويت شده با الياف CFRP

کنفرانس ملي پژوهش هاي نوين در مهندسي عمران ، معماري و مديريت شهري

1396

39

بررسي رفتار ديوار برشي فولادي بازشودار تحت بارگذاري انفجار

کنفرانس عمران,معماري و شهرسازي کشورهاي جهان اسلام

1397

40

عملکرد اتصالات تير به ستون پيچي با صفحه انتهايي تحت بار انفجار

کنفرانس عمران,معماري و شهرسازي کشورهاي جهان اسلام

1397

41

بهبود و رتبه بندي معيارهاي تشخيص صلاحيت پيمانکاران و تعيين اهميت آنها به روش تصميم گيري چند معياره فازي

دومين کنفرانس ملي مهندسي عمران،معماري با تاکيد بر اشتغال زايي در صنعت ساختمان

1397

42

ارزيابي رفتارلرزه اي تيرهاي عميق داراي بازشو مقاوم سازي شده با الياف پليمري

دومين کنفرانس ملي مهندسي عمران،معماري با تاکيد بر اشتغال زايي در صنعت ساختمان

1397

43

ارزيابي لرزه اي قاب هاي فولادي تقويت شده با ديوار برشي بتني براساس سطوح عملکرد و مقايسه آن با ويرايش چهارم آيين نامه 2800

کنفرانس ملي عمران و معماري در مديريت شهري قرن 21

1397

44

تحليل تيوريک رفتار اندرکنش خاک و سازه در ساختمان هاي با قاب خمشي فولادي با بادبند واگرا با استفاده از تحليل استاتيکي غير خطي

هشتمين کنفرانس بين المللي توسعه پايدار،عمران و بازآفريني شهري

1397

45

ارزيابي خسارات سازه اي براي سازه هاي فولادي داراي ديوار برشي

چهارمين کنفرانس ملي مهندسي عمران و معماري با تاکيد بر فن آوري هاي بومي ايران

1397

46

پيش بيني مقاومت بتن خود متراکم حاوي الياف پروپيلن با استفاده از شبکه عصبي پرسپترون

چهارمين کنفرانس ملي مهندسي عمران و معماري با تاکيد بر فن آوري هاي بومي ايران

1397

47

ارزيابي لرزه اي مهاربندهاي کمانش ناپذير و ميراگرها براساس سطوح عملکرد

چهارمين کنفرانس ملي مهندسي عمران و معماري با تاکيد بر فن آوري هاي بومي ايران

1397

48

يافتن مقاومت فشاري حداکثر بتن سبک با استفاده از ترکيب شبکه عصبي و PSO

چهارمين کنفرانس ملي مهندسي عمران و معماري با تاکيد بر فن آوري هاي بومي ايران

1397

49

بررسي رفتار اندرکنش خاک وسازه در ساختمان هاي باقاب خمشي فولادي با بادبند واگرا با استفاده از تحليل استاتيکي غير خطي

کنفرانس ملي مطالعات نوين مهندسي عمران، معماري، شهرسازي و محيط زيست در قرن 21

1397

50

ارزيابي مولفه هاي مالي تاثيرگذار بر شرکت هاي پيمانکاري پروژه هاي راه سازي در شرايط فعلي کشور بر اساس روش AHP

سومين کنفرانس بين المللي پژوهش هاي کاربردي در مهندسي سازه و مديريت ساخت

1398

51

ارزيابي مولفه هاي فني تاثيرگذار بر شرکت هاي پيمانکاري پروژه هاي راهسازي در شرايط فعلي کشور بر اساس روش AHP

پنجمين همايش ملي علوم و مهندسي دفاعي

1398

52

شناسايي و اولويت بندي عوامل موثر بر ايمني پلها

ششمين کنفرانس ملي پژوهشهاي کاربردي در مهندسي عمران، معماري و مديريت شهري و پنجمين نمايشگاه تخصصي انبوه سازان مسکن و ساختمان استان تهران

1398

53

ارزيابي آسيب پذيري قاب هاي خمشي ساده فولادي قبل و بعد از بهسازي لرزه اي توسط ديوار برشي فولادي با استفاده از توسعه منحني هاي شکنندگي

ششمين کنفرانس ملي پژوهشهاي کاربردي در مهندسي عمران، معماري و مديريت شهري و پنجمين نمايشگاه تخصصي انبوه سازان مسکن و ساختمان استان تهران

1398

54

ارزيابي مولفه هاي مديريتي تاثيرگذار بر شرکت هاي پيمانکاري پروژه هاي راهسازي در شرايط فعلي کشور بر اساس روش AHP

دومين کنفرانس ملي تحقيق و توسعه در مهندسي عمران، معماري و شهرسازي نوين

1398

55

ارزيابي شاخص آسيب پذيري قاب هاي خمشي ساده فولادي قبل و بعد از بهسازي لرزه اي توسط ديوار برشي فولادي

ششمين کنگره ملي عمران، معماري و توسعه شهري

1398

56

ارزيابي عملکرد لرزه اي قاب هاي فولادي با تکنيک هاي مختلف مقاوم سازي

هفتمين کنفرانس ملي پژوهش هاي کاربردي در مهندسي عمران، معماري و مديريت شهري و ششمين نمايشگـاه تخصصي انبوه سازان مسکن و ساختمان استان تهران

1399

57

معرفي عوامل فني موثر در پروژه هاي راهسازي به روش تحليل سلسله مراتبي مطالعه موردي پروژه هاي استان کرمان)

اولين کنفرانس بين المللي عمران، معماري و شهرسازي ايران

1398

58

استفاده از مدل سازي اطلاعات ساختمان در مديريت پروژه هاي ساخت وساز

ششمين کنفرانس بين المللي عمران، معماري و شهرسازي

1399کليه حقوق مادی و معنوی اين سايت متعلق به مجتمع آموزشی بم می باشد
Copyright @2012-2022 Bam University. All rights reserved.