يکشنبه 1 خرداد ماه 1401 ساعت 05:07
گروه علوم مهندسي


نام ونام خانوادگي : فرشته فروزش
رشته و گرايش : رياضي محض - ساختارهاي جبري
مرتبه : استاديار
دانشکده : رياضي و محاسبات
پست الکترونيک : frouzesh@bam.ac.irکليه حقوق مادی و معنوی اين سايت متعلق به مجتمع آموزشی بم می باشد
Copyright @2012-2022 Bam University. All rights reserved.