يکشنبه 1 خرداد ماه 1401 ساعت 06:42
گروه علوم کامپيوتر

نام ونام خانوادگي : شکوفه قرباني
رشته و گرايش : رياضي منطق جبري
مرتبه : دانشيار
دانشکده : رياضي و محاسبات
پست الکترونيک : sh.ghorbani@uk.ac.ir
نام ونام خانوادگي : فاطمه باراني
رشته و گرايش : مهندسي کامپيوتر - نرم افزار
مرتبه : مربي
دانشکده : رياضيات و محاسبات
پست الکترونيک : f.barani@bam.ac.ir
نام ونام خانوادگي : سعيد رضا عرب
رشته و گرايش : مهندسي فناوري اطلاعات - شبکه هاي کامپيوتري
مرتبه : مربي
دانشکده : فني و مهندسي
پست الکترونيک : s.arab@bam.ac.ir
نام ونام خانوادگي : امير عليدادي
رشته و گرايش : مهندسي کامپيوتر - معماري کامپيوتر
مرتبه : مربي
دانشکده : رياضي و محاسبات
پست الکترونيک : alidadi@bam.ac.ir
نام ونام خانوادگي :  مينا مير حسيني
رشته و گرايش :   علوم کامپيوتر - سيستم هاي هوشمند
مرتبه : مربي
دانشکده :   رياضي و محاسبات
پست الکترونيک : mirhosseini@bam.ac.ir
کليه حقوق مادی و معنوی اين سايت متعلق به مجتمع آموزشی بم می باشد
Copyright @2012-2022 Bam University. All rights reserved.