يکشنبه 2 آبان ماه 1400 ساعت 03:23
وب سايت مرکزي
برنامه زمانبندي دروس خودخوان در ترم تابستان /

عنوان

از تاريخ

تا تاريخ

تکميل وتحويل فرم خودخوان به گروه آموزشي توسط دانشجو (دونسخه)

99/03/17

99/04/09

تحويل فرم ها توسط گروه ها به آموزش کل

 

99/04/10

انجام امور مربوط به اخذ درس خودخوان در آموزش کل

99/04/10

99/04/11

اخذ و ثبت درس خودخوان توسط دانشجو در سيستم گلستان

99/04/14

99/04/15

امتحان دروس خودخوان با هماهنگي گروه آموزشي - بازه اول

99/04/21 99/04/23

امتحان دروس خودخوان با هماهنگي گروه آموزشي - بازه دوم

99/06/01

99/06/03

قفل نمره توسط استاد


99/06/12کليه حقوق مادی و معنوی اين سايت متعلق به مجتمع آموزشی بم می باشد
Copyright @2012-2021 Bam University. All rights reserved.