شنبه 11 تير ماه 1401 ساعت 04:12
وب سايت مرکزي
برنامه زمانبندي دروس خودخوان در ترم دوم /

عنوان

از تاريخ

تا تاريخ

تکميل وتحويل فرم خودخوان به گروه هاي آموزشي توسط دانشجو(در دو نسخه)

 

99/12/05

تحويل فرم توسط گروه ها به آموزش کل

 

99/12/06

انجام امور مربوط به اخذ درس خودخوان در آموزش کل

99/12/06

99/12/09

اخذ و ثبت درس خودخوان توسط دانشجو در سيستم گلستان

99/12/09

99/12/10

 امتحان درس خودخوان با هماهنگي گروه (بازه اول)

99/12/19

99/12/20

   امتحان درس خودخوان با هماهنگي گروه (بازه دوم)
 
1400/03/22  1400/03/24 

تحويل فرم اعلام نمره درس معرفي به استاد(گزارش 1175) به همراه سوال و پاسخنامه امتحاني به آموزش جهت قفل آموزش

 

1400/04/02

 

 


 

 

 

 

 

 

 

 

 کليه حقوق مادی و معنوی اين سايت متعلق به مجتمع آموزشی بم می باشد
Copyright @2012-2022 Bam University. All rights reserved.